Drogi Henryku..

Twój ostatni wpis na Twoim forum jest krzywdzący dla bardzo wielu osób , które cię szanują od dawna. Uznając nas za „agentów sił szatańskich” tylko z tego powodu , że nie przyjmujemy na wiarę tezy : „Seks Ewy z Wężem” jako prawdy objawionej, nie jest powodem tego, że staliśmy się synami szatana i nagle pogardzamy Królestwem Boga.
Lecz tym , że mamy prawo do innego zdania na ten temat, szczególnie kiedy przytaczane dowody przez ciebie, są mniej przekonujące niż te , które przedkłada Cyryl.
Osobiście sam mam swoją jeszcze bardziej odmienną teorię na temat czym był grzech Ewy, czy : z jakiego powodu powstał bunt aniołów, lecz mam za mało konkretnych biblijnych dowodów by nawet o tym pisać. I nawet jak to zrealizuje w postaci filmu, czy
tekstu, nigdy nie przyjdzie mi do głowy , by krytyków mojej tezy ogłaszać: „agentami sił szatańskich”. Tym bardziej do głowy mi nie może przyjść, że mógłbym moich wieloletnich braci i siostry, „sprawdzonych w boju” posądzać publicznie o takie coś.

Druga sprawa.
Zamknięcie forum przez ciebie dla wszystkich uczestników, którzy wspólnie tworzyli to forum. Jest głównym powodem ,że nasze drogi się rozeszły. I nie jest to żadna wina nasza „facobokowa grupa” , ale twoja decyzja!
Był kiedyś taki ktoś, kto mniemał że do niego należy cała prawda, i jeśli ktoś się z nim nie zgodził, uderzał w niego z całą siłą. Mam nadzieję że Henryku nie zamienisz się w
Pana Kudrańskiego. Bardzo bym ubolewał z tego powodu, tracą wiarę w to , że
„Duch Prawdy” opuścił „zbawienie com”.

Gnostycyzm Prawdziwe Oblicze

Witajcie moi drodzy, rozpoczynam serię filmów o tematyce gnostyki, w kontekście biblijnym. Postaram się w najbardziej prosty sposób pokazać czym jest gnostycyzm, jak go rozpoznać. Przedstawię również moją teorię na temat „kodu 9.11”. Są to moje pierwsze filmy, więc wybaczcie sporą dozę amatorki. Myślę że następny film będzie w lepszej jakości.Tematyka odcinka:

  • Panteon bóstw gnostycznych
  • Budowa świata duchowego według gnostyków
  • Moja teoria prawdziwego znaczenia kodu „9.11”
  • Rola upadłych aniołów w świecie gnostycznym

Zapraszam na pierwszy odcinek:

https://www.youtube.com/watch?v=GbtrkEiEKQQ

Marksizm – N.W.O.

 

W tym wpisie chciałbym wam przedstawić nie tyle już teorię ale raczej rzeczywistość, przedstawię wam Europę w świetle w którym mało kto z was się spodziewa, pokażę wam czym jest zapomniany marksizm, oraz co wspólnego mają dzisiejsze wydarzenia na świecie z pewnym człowiekiem żyjącym w drugiej połowie 19-tego wieku.

„Koci Żywot”,

Przez ostatnie 30 lat Europa rozpasała swoich obywateli polityką socjaldemokratyczną, tworząc pokolenia kompletnie pozbawione chęci do pracy, dzięki  silnemu socjalowi utuczyli ich  jak  starsze panie kotki szyneczką i „bekonikiem”, a kiedy  zrobiły się krągłe  i niezdatne do samodzielnego polowania  wtedy kotka za drzwi  won!. Następnie taki kot będzie robił wszystko by powrócić do „łask”.

Ja to widzę w ten właśnie sposób, podejrzewam że zachodnia Europa nigdy nie była kapitalistyczna, kierowali ją przez cały czas od końca wojny marksiści z Frankfurtu, zrobili dokładnie to co dziś robi LGBT, czyli stara marksistowska doktryna:

„rewolucja przez marsz przez instytucje”

Sama doktryna Marksa zakłada wybuch rewolucji niezadowolonej społecznie masy biednych ludzi, pozbawionych szans na własnoręczne wydobycie się z biedy, Marks nazwał tą masę PROLETARIATEM i dokładnie opisał jak ją wykorzystać do przejęcia władzy na świecie w swoim dziele  zatytułowanym :”Manifest Komunistyczny”

Rys historyczny pomysłu Marksa.

Początek 19 wieku  to okres migracji masy chłopstwa z wsi do miast związany z końcem feudalnego ustroju państw europejskich. Ludzie ci wpadli z deszczu pod rynnę ponieważ  wpadli  w sidła powstających  kapitalistów którzy regularnie eksploatowali do krwi. Masa ludzi bez wykształcenia, jakiejkolwiek szansy na poprawienie swojego bytu tworzyła proletariat gotowy do kradzieży i zabójstw w imię wymyślonej przez masońską elitę ideę „równości klasowej”, Marks dokładnie zaplanował  w największych szczegółach ową rewolucję. Jednak w połowie 19-go wieku kiedy cały proletariat był niemal gotowy do niszczenia systemu,  nastąpiła rewolucja przemysłowa z uwagi na wysyp wynalazków takich jak :

-żarówka
-prądnica
-prąd zmienny

 

Po prostu jednym słowem : Tesla !. To zmieniło nagle warunki pracy, oraz nastawienie krwiożerczych kapitalistów względem swoich pracowników, zaczęli potrzebować wykwalifikowanych pracowników!, którym dawano dużo większe wynagrodzenie z powodu tego że było ich brak. Proletariat zauważył szansę i masowo szkolił się w prywatnych szkołach zakładanych przez samych kapitalistów oraz w katolickich placówkach zakładanych wtedy masowo do tego celu, w ten sposób powstawały pierwsze zawody a wraz z nimi powstał ETOS PRACY i w zasadzie zalążek klasy średniej. W ten właśnie sposób biedny, głupi i zdemoralizowany proletariat rozmydlił się Marksowi i tym planistom „nowego ładu”.

Moim zdaniem I w. św. to pierwsza próba wywołania rewolucji komunistycznej w zachodniej Europie, tam miało dojść do buntu ludności z powodu głodu i długoletniej wojny, miało dojść do masowego wycinania kapitalistów i takie  zabiegi były  czynione, jednak  rok 1917 przyniósł jedynie sukces w Rosji tam udało się zbuntować proletariat ponieważ do carskiej  Rosji nie zdołała dotrzeć w pełni rewolucja  wynalazków i tak zwana Industrializacja nie wystąpiła, dlatego Lenin miał okazję wykonać klasyczną rewolucję marksistowską z wszystkimi elementami. 

W tym czasie ekipa marksistów nie mogła wykonać tego samego w zachodniej Europie, czekała na „bratnią pomoc siepaczy Lenina”. Jak wiadomo marsz na Europę został cudem zatrzymany pod Warszawą!. Pamiętacie jak nasz narodowy „bohater” ,Piłsudski  robił wszystko by przegrać Bitwę Warszawską?, teraz wiem dlaczego zawsze był mile wspominany przez cały okres PRL, prawdopodobnie to był ukryty człowiek rewolucji!.

Po Bitwie Warszawskiej marzenia o rewolucji w zachodniej Europie całkiem upadły. W Rosji Lenin został otruty prawdopodobnie przez trockistów ( ruch odrzucający rewolucję jako narzędzie do przejęcia władzy ), Stalin kiedy objął władzę  miał inną wizję i pogląd na temat zdobycia władzy nad światem, zrezygnował z internacjonalizmu Marksa na rzecz socjalistycznego mocarstwa którym zamierzał podbić Europę  biorąc ją siłą. W zasadzie całe okres 20-lecia międzywojennego to gotowanie się Stalina do podboju EU to wszyscy zgodnie  stwierdzą.

Hitler kto go stworzył?

 

Tutaj mam „zagwostkę”, ponieważ nie do końca jestem pewny dlaczego pojawił się Hitler i dlaczego Zachód tak panicznie się obawiał komunizmu narzuconego akurat przez „braci” wschodnich sowietów. Komuniści zachodni dopiero się zastanawiali jak zniszczyć kapitalizm , który był przeszkodą do przejęcia władzy za pomocą rewolucji, więc nie jestem do końca pewien, wiem tyle że ekipa marksistów z Frankfurtu przestała lubić Stalina i prawdopodobnie dlatego początkowo wspierali Hitlera, Żydowskie banki masowo sypnęły ściepę na amię Hitlera który być może miał być odpowiedzią dla Stalina, w ten  dokładnie sposób zrealizowała się II w.św.

Hitler niby antyteza dla komunistów, jedynie z pozoru. Ponieważ Hitler również planował po podboju Europy dokładnie takie same mechanizmy jak w Manifeście Komunistycznym wytyczał Marks. Więc wygląda na to, że faszyści od komunistów niczym się nie różnią jedynie drobnymi szczegółami związanymi z samym przejęciem władzy i różne wykorzystanie do tego celu ogłupiałych mas ludzi, Marks szedł na łatwiznę i chciał wzburzać biedotę i ciemnotę przeciw kapitalistom by w ten sposób stworzyć aparat terroru, a Hitler najpierw budował aparat terroru by siła podbić świat a potem ten aparat wykorzystać przeciwko kapitalistom i systemowi opartemu na prywatnej własności.

Oczywiście Stalin to odbicie lustrzane Hitlera tyle że już rewolucja u nich była i bida też jednak jeszcze nie zdążył się tą bidą podzielić z całym światem. Jak wiadomo Plan Marksa zakładał jedynie szanse powodzenia w wypadku kiedy rewolucja następuje  falowo w wszystkich państwach jednocześnie, Marks był inteligentnym masonem i przewidział że jeśli rewolucja nie nastąpi jednocześnie to będą powstawać  rozdzielone mocarstwa jedynie ideologicznie zbliżone do jego utopijnego świata lecz działające w sposób niekontrolowany!, ( patrz ZSRR ).

Historia IIw.ś. Jednoznacznie wskazuje że cały konflikt zbrojny a nawet przebieg samych bitew wskazuje na obopólne, potajemne porozumienie pomiędzy „walczącymi stronami”. Tak zwane „punkty zwrotne” w dziejach tej wojny to zwykła manipulacja okupowana najczęściej  ogromem istnień ludzkich.

 

 

 

Historia powojenna to najprawdopodobniej konieczność w którym ci niszczyciele cywilizacji starali się jakoś dogadać, najprawdopodobniej „Zimna Wojna” to nieplanowane rywalizowanie z Związkiem Sowieckim, który  był zbyt niebezpieczny dla międzynarodowego marksizmu, już wtedy Marksiści  w Europie mieli swój plan zdobycia władzy oparty właśnie na tak zwanym : Marszu przez instytucje”, oraz bardzo precyzyjnym i zarazem najperfidniejszym planem w dziejach ludzkości, który był bliżej założeniom Marksa.   Związek Radziecki starał się wykonać operację na EUROPIE zbrojnie i byli temu bardzo bliscy, wiadomo że elitom  europejskim nie było na rękę być podwładnymi wschodniego marksizmu, sami chcieli rządzić i być przyszłymi elitami elit.

Rozpad Związku Radzieckiego, kto i dlaczego?

Jak wiadomo ten stalinowski twór był wypaczeniem idei Lenina czyli myśli rewolucyjnej marksistów zachodnich. Stalin w zasadzie zdradził „rewolucję”. Stworzył w latach 20-tych silne mocarstwo oparte właśnie na etosie pracy, dzięki czemu pożyczając kasę od zachodnich Żydów na idustrializację spowodował  ogromną zazdrość zachodnich pobratymców. Jak napisałem wyżej zapewne dlatego pojawił się Hitler jako „lekarstwo” na stalinowskiego nowotworu. Dodatkowo Stalin masowo mordował trockistów czyli ruch powstały po  stalinowskich reformach, trockiści byli wierni rewolucji i zgodni z nowym marksizmem zachodnio-europejskim. Rozpad Związku Radzieckiego musiał nastąpić ponieważ sam ustrój komunistyczny z powodu socjalistycznego profilu skazany jest na bankructwo. Nie trzeba być geniuszem ekonomicznym by stwierdzić , że jeśli państwo opiera się na własności kolektywnej, które jest zarządzane przez elity siłą rzeczy musi być rozkradane, a jeśli jest rozkradane kiedyś te bogactwa się wyczerpią. Jeżeli system feudalny miał w państwie 100 rodzin żyjących z pracy innych to w systemie komunistycznym mamy  setki tysięcy, prezesów, kierowników, dyrektorów, ministrów i trzy razy tyle urzędników żyjących z pracy reszty. Jeśli dodamy do tego system złodziejstwa  szeroko rozpowszechniony w środowiskach robotniczych to daje to mizerny obraz. Wracając do ZSRR, więc system ten został w ostatniej chwili zdemontowany przez nową falę komunistów przejmujących kolejno władzę po śmierci Stalina. Chruszczow to nikt inny jak trockista współpracujący z europejskimi marksistami pokroju Helmuta Kohla, czy Margaret Thatcher. Do rozpadu ZSRR przyczynił się walnie Watykan, ten który był prawdopodobnie założycielem najpierw Unii Europejskiej a teraz przyklaskuje nadchodzącemu „Państwu Europejskiemu”. Jak wiadomo po zdemontowaniu ZSRR znikną ostatni nacjonalista komunistyczny i pojawiło się zielone światło do realizacji planu zachodnich MARKSISTÓW.

Nowy Marksizm Europejski.

Marksizm Europejski nie różni się niczym w zasadzie od pierwowzoru jaki wykonał Lenin, za cel ma zniszczenie kapitalizmu czyli starego porządku, który jako tako gwarantuje stabilne funkcjonowanie społeczeństw. Jednak samo pojęcie kapitalizmu dzisiaj się nam nieco rozjechało ponieważ to co dziś nam przychodzi na myśl kiedy słyszymy ten wyraz zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Większość dziś z kapitalizmem kojarzy koncerny, korporacje itp, jednak te twory to właśnie zaprzeczenie kapitalizmu i jest to główny dziś czynnik niszczący stary ład.

Marksizm europejski to efekt niemożności wykonania klasycznej rewolucji „leninowskiej” w warunkach zachodniej Europy. Dlatego by stworzył się ponownie  proletariat który  sam ma zniszczyć stary ład , te gnojki opracowały bardzo skomplikowany proces który jest realizowany w zachodniej Europie od samej  wojny.

Główną przeszkodą wykonania rewolucji w latach międzywojennych jak wspomniałem wyżej była rewolucja wynalazków i industrializacja kapitalistów. To zrodziło tak zwaną klasę średnią i spowodowało powstanie etosu pracy. Proletariat jako siła napędowa i narzędzie do przejęcia władzy  stał się wykształcony i co dla nich gorsza wierzący w Boga. Te cechy są wybitnie niewskazane w przyszłym planie wykorzystania takiej grupy ludzi z wiadomych powodów, ludzie wierzący w Boga mają moralność, a jak mają to nie będą kraść, ani mordować ponieważ mogą pracować na swoje dobra.

Ekipa z Frankfurtu wpadła na „genialny”pomysł jak odwrócić szale na ich korzyść. Dzięki pewnemu maniakowi seksualnemu panu Wilhelmowi Reich, który nienawidził kapitalizmu i widział w nim przeszkodę do uwolnienia w człowieku swobody seksualnej, to był swego rodzaju „ojciec rewolucji seksualnej lat 70-tych. Stworzyli plan w którym kapitalizm mogli by zniszczyć stopniowym seksualizowaniem dzieci i młodzieży od jak najwcześniejszych  lat. Zauważmy że pan Reich  to lata międzywojenne, to wtedy narodził się cały plan który jest realizowany dziś w Unii Europejskiej!.

Seksualizacja dzieci tworzy proletariat.

Założenie zboczonego Reicha polegało na tym że widział w kapitalizmie wroga  wolności seksualnej, którą uważał za niemal cel życia i sens. Dlatego w swoich  publikacjach przedstawiał plan zniszczenia kapitalizmu, który tłumił w dzieciach popęd seksualny od wczesnych lat, tak by dzieci zdobywały wykształcenie i uczyły się pożytecznych zawodów. Nowi marksiści odwrócili ten proces i by zniszczyć system kapitalistyczny oparty na etosie pracy musieli zainfekować młode pokolenie dzieci robotników i zdemoralizować je stopniową seksualizacją tak, by w przyszłości nie mogli tworzyć wykwalifikowanej siły do pracy a raczej głupi motłoch żyjący nie ze swojej pracy a z socjalu państwa!. Ten plan mogli dopiero w pełni zrealizować po zakończeniu działań II w.ś.

Dzięki temu że ZSRR ich główny rywal i marnotrawny  syn został zatrzymany na wschodniej Europie dostali w pełni możliwości działań. Wtedy powstały w Niemczech rządy tak zwane centroprawicowe, socjaldemokraci itp, to był właśnie marsz przez instytucje i wtedy się zaczęło wdrażanie planu na zachodzie. Jeżeli wydaje się wam że Europa robiła to w odosobnieniu to jesteście w błędzie. Tak się składa że USA również podlega tym samym procesom co EU, to USA i jego liberalna tylko z nazwy elita również stopniowo wprowadzała na własnym terenie plany zachodnich marksistów. To Dzięki ich „rewolucji muzycznej”, potem  „rewolucji obyczajowej”, wspieranej głównie przez wytwórnie muzyczne oraz Kinematografia mogła zaistnieć „rewolucja seksualna” lat 70-tych, to z USA  było to importowane przez młode pokolenie zainfekowane tym trendem do Europy zachodniej. Pokolenie wychowane na tak zwanych ideach pacyfistycznych i lewicowych poglądach dzisiaj tworzy elity polityczne w USA, oraz UE. To oni dopinają obecnie plan marksistów do końca. Udało się im zniszczyć niemal etos pracy w Europie, przez socjalistyczną doktrynę rozdawnictwa pieniędzy, dlatego  Niemiec, czy Anglik nie ma ochoty pracować bo poco?.  Kto dziś myśli o szkole zawodowej  z młodych ludzi?, każdy jest ogłupiony konsumpcjonizm trybem życia, hedonizm niemal leje się z telewizora, ludzie pracy są wyśmiewani. 

 

 

Wczesny seksualizm dzieci powoduje  zniszczenie moralności młodego człowieka co  wpływa na jego kalectwo w systemie kapitalistycznym. Taki człowiek jak dorośnie choć by chciał nie będzie w stanie zarobić grosza na swoje utrzymanie, ponieważ od małego jest uczony pasożytnictwa!.

Kapitalizm umiera i co dalej?

Kapitalizm jest niemal zniszczony obecnie, korporacje i koncerny to ostateczny gwóźdź do trumny starego ładu Europy. Dezindustrializacja dokonana w latach 90- tych  w zachodniej Europie jak i przede wszystkim w dawnym bloku wschodnim, krajach takich jak Polska był istotnym czynnikiem ostatecznie wyznaczającym kres starego ładu!. Kraje słowiańskie wschodniego bloku posiadało postalinowskie zakłady które musiały zostać zniszczone zaraz po uwolnieniu tych krajów. O ile Stalin stawiał na silny przemysł i starał się odbudować ETOS PRACY w śród  rozbestwionego trockizmem społeczeństwa , to zachodni marksiści  dokładnie go przez ostatnie 25 lat unieszkodliwili – zgadnijcie dlaczego?..

Jednak Europa Marksa ma pewien problem z tymi krajami byłego bloku wschodniego, ponieważ Słowianie mają w krwi ciężką pracę i jeszcze spore chęci, przystępując do tego  socjalnego towarzystwa spowodowali  sztuczne podtrzymanie zdychającego trupa. Teraz to my głównie pracujemy na utrzymywanie proletariatu zachodniej Europy, jak długo wytrzymamy?.
Obawiam się że marksiści nie mają wyboru i muszą przyśpieszyć upadek systemu gospodarczego.
Muszą zrobić do tego czasu dwie rzeczy:

1. Stworzyć jedno państwo europejskie, jednocześnie  likwidując unię, państwo te ma mieć jedną armię, jedną walutę oraz jedno prawo. Pamiętamy   co się stało w 2007 roku. W momencie kiedy Polska , Czechosłowacja, Słowacja ,Węgry i inne państwa poszerzyły Unię Europejską, nagle wydarzył się „zonk” w postaci zawarcia Traktatu Lizbońskiego:

Traktat ten nagle przekształca Unię niezależnych państw Europy w landy zarządzane  strukturą Parlamentu Europejskiego, to dokładnie pierwszy krok do zrealizowania nadchodzącego „Państwa Europa”.

2. Następstwem powstania Państwa UE czyli EUROKOŁCHOZU ma nastąpić stworzenie aparatu terroru bez którego marksiści nie będą mogli utrzymać ledwo przejętej władzy. Sam zamysł i schemat aparatu terroru dokładnie zaplanował sam Karolek Marks, on wiedział że zaraz po rewolucji po jakimś czasie musi nastąpić bunt proletariatu przeciwko nowej władzy, dlatego by utrzymać ludzi za „ryj” musi być gotowy APARAT TERRORU. Dopiero kiedy będzie gotowa Armia Europejska będzie mógł nastąpić oficjalny krach starego ładu, w skrócie będzie to czego spodziewają się wszyscy: upadku Banków Centralnych. Zarżnięcie mlekodajnej krowy, która żywi miliony europejskich pasożytów z zachodniej Europy.

Członkowie elit UE. w zasadzie nie kryją się z ich komunistycznymi wzorcami, ich góru Altiero Sinelli, którego Nazwisko widnieje nad wejściem do głównego gmachu U.E. Twórca słynnego Manifestu z Ventobene w którym dokładnie jest opisany plan jak mają stworzyć  przyszłe państwo europejskie. Ciekawe że nikt jawnie nie wspomina że Spinelli był chorym komunistom!.

Emigranci Islamscy nóż do dorżnięcia „mlekodajnej krowy”

Wielu z nas zastanawia się dlaczego polityczny UE, Papierz i inni tak naciskają na przyjmowanie uchodźców. Odpowiedź w świetle tego co napisałem może być tylko jedna!. Oni są potrzebni do dorżnięcia finansów konkretnych państw Europejskich, które nie mają zamiaru upaść choć chwieją się od lat. W zasadzie Merkel, satanista Bergolio i inni marksiści  muszą ciąć gałąź na której siedzą ponieważ czasu mają niewiele. Emigranci są tym złotym lekarstwem, cała masa pasożytów dodatkowo niebezpiecznych są idealnym środkiem. To dzięki nim między innymi w czasie kryzysu stworzą APARAT TERRORU który będzie nas potem wszystkich pacyfikował jak to było za towarzysza Lenina!.

 

Podsumowanie.

Wszystko to co opisałem wyżej nasuwa nam jedną myśl, że praktycznie cały świat jest marksistowski, czy to możliwe?.

Zastanówmy się czym naprawdę jest owy marksizm, oficjalnie twierdzi się że była to jakaś idea nowego świata, wiadomo Marks był idealistą, chciał dobrze ale mu nie wyszło itp. Jednak wystarczy dokładnie przeanalizować Manifest Komunistyczny by pojąć że w tym niema żadnej wizji, czy wyższej idei oprócz bezwzględnego, podstępnego obalenia starego ładu i stworzenia totalitarnego aparatu władzy , gdzie człowiek będzie masowo mordowany, uprawiany jak kurczaki na farmie. Marksizm to nie idea ale plan przejęcia władzy nad światem.

Co ciekawe ci którzy go opracowali czyli Marks i jemu podobni to zaledwie wierzchołek góry lodowej ludzi oddanemu złu którzy mimo praktycznie nieograniczonej władzy nad światem , którą posiadają od dawna, sięgają po coś więcej.

Ci ludzie wyglądają jak my, lecz brakuje im jednego, sumienia są istotami pozbawionymi ludzkich cech, w Biblii nazwani są nasieniem węża, realizują plan wykraczający  o wiele dalej niż rzeczy o których napisałem wyżej. Oni są następcami  Kaina, Nemroda, Apollona, Aleksandra Wielkiego, są w zasadzie ich marnymi kopiami starającymi się zrealizować ciągle to samo. Utrzymać bunt ludzi przeciwko Bogu, niszczyć Jego Prawo gwarantujące życie, a celem ostatecznym jest zniszczenie  całego świata rękami samego Stwórcy.

To oni wmawiają wam że jesteście zwierzętami, powstaliście w procesach chemicznych, i traktują nas jak zwierzęta, gorzej!..
Oni dzielą się i różnie każą się nazywać:

– Masoni

-Żydzi

– Papierze

– Naukowcy

Oni mają różne nazwy jakimi nas określają:

profani, goje, parafianie, zwierzęta.

Ale pamiętajmy jedno, jesteśmy stworzeniami bożymi, Dziećmi Jego , tak nas nazwał Stwórca czy wiesz o tym?

Wy też wiedzcie o tym: nasieniu węża!

Próba ognia !

Bóg dba o sprawiedliwość i pomaga tym którzy jej wytrwale szukają

Bóg słucha wołania o sprawiedliwość i nie zostawi wołającego bez odpowiedzi.

Bóg docenia każdego , kto walczy o sprawiedliwość lecz nie mieczem czy pięścią , ale słowem i prawdą.


 

Tego wszystkiego dzisiaj dane mi było doświadczyć w zaledwie 8 godzin od ujawnienia się niesprawiedliwości do jej upadku.

 

Jeśli jesteście ciekawi jak to się stało zapraszam dalej do przeczytania.

 

Chora starsza pani.

 

Była sobie pewna kobieta która była schorowana i samotnie mieszkała w bloku. Miała dwie córki dorosłe , które pracują we Francji. Pewnego dnia upadła i jakby nie jej sąsiedzi nikt by nawet nie wiedział że umarła. Trafiła do szpitala i tam wyratowali ją z „doliny śmierci” jednak stan jej był poważny. Kobieta wymagała 24-godzinnej opieki, nie miała odruchu przełykania więc zamontowali jej system zewnętrznego karmienia „PEG”. Córki stanęły przed poważnym problemem ponieważ żadna z nich nie miała zamiaru powracać, lub nie mogła. Postanowiły wynająć kogoś , kto zajmie się ich chorą matką po opuszczeniu szpitala.

 

Moja żona podejmuje opiekę.

 

Moja żona Aśka jak wielu z was pamięta musiała zakończyć pracę w domu opieki jakiś czas temu i jest obecnie bezrobotna. Została polecona przez pewną pielęgniarkę tej rodzinie jako osobę zaufaną i kompetentną do tego by zajęła się chorą panią. Aśka przyjęła propozycję i stała się w raz z inną pielęgniarką, powiedzmy zespołem opieki tej pani.

 

 

Pertraktacje wynagrodzenia z rodziną.

 

 

Aśka umawiając się na konkretną sumę jako wynagrodzenie miesięczne poszła na rękę rodzinie do tego stopnia , że zgodziła się ostatecznie na bardzo niską sumę. Nadmieniam że nawet w biednym Podkarpaciu 5 zł za godzinę to jest bardzo mało, szczególnie za tak odpowiedzialne zadanie jakie miała wykonać moja żona ( podawanie leków oraz specjalnego jedzenia urządzeniem PEG ).

Aśka chwalona za profesjonalną opiekę.

Pracowała 9 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, choć miała ustalone że sobota i niedziela będą wolnymi dniami. Jednak sytuacja wymagała by przez pierwsze 2 tygodnie jednak była cały czas. Kobieta oprócz całkowitego unieruchomienia dodatkowo miała depresję i stany lękowe, które przez moją żonę zostały skutecznie stłumione. Była chwalona przez samą starszą panią jak również lekarza i pielęgniarkę środowiskową, wszystko szło bardzo dobrze, kobieta została wyciągnięta z kryzysu i zaczęła wstawać na nogi!.

 

2 tygodnie zamienia się w 4 tygodnie.

Szybko okazało się że obiecane dwa tygodnie pracy w soboty i niedziele zamieniają się w 4, w międzyczasie podziękowali pielęgniarce która ciągnęła nocki ponieważ za dużo sobie pieniędzy liczyła ( 8 zł /h ) podczas gdy moja żona robiła całą robotę w ciągu dnia za 5 zł!. Ale nic powtarzałem żonie że trzeba pomagać i są córki tej kobiety w trudnej sytuacji i na pewno jej dadzą . jakąś nagrodzę za to. Osobiście też modliłem się by moja żona nie popełniła jakiegoś błędu przy karmieniu PEG i nie doprowadziła do pogorszenia zdrowia tej pani. Aśka była co raz bardziej zmęczona i zaczęła mi „fiksować” w domu a to oznacza że musi odpocząć!.

 

Upomnienie się o dni wolne początkiem problemu.

 

 

Córki starszej pani były dość zakłopotane faktem że dni wolne będą musiały kimś innym wypełnić.

Wtedy zaczęły się dziwne rozmowy przez telefon i pewne sugestie że Aśka jednak nie wykonuje pewnych czynności. Jednocześnie opowieści o rzekomej ciężkiej sytuacji finansowej we Francji to był pierwszy niepokojący sygnał. Wtedy pojawia się pani Marysia.

Marysia pomaga różańcem !.

Marysia wypełniła lukę po pielęgniarce i zaczęła ciągnąć nocki, jednak zaczęła szybko zdobywać zaufanie córek z Francji przez telefon, oraz starszej pani namawiając do wspólnych zdrowasiek nocami. Do córek opowiadała chwaląc się jak to nie sprząta i trzyma porządek w zapuszczonym domu, dając sugestię że Aśka zaniedbuje tą sferę jej obowiązku. Żona w ciągu dnia odwalała całą robotę ponieważ karmiła, przygotowywała leki do podania przez PEG oraz
czyściła ten sprzęt kilka razy w ciągu dnia. Bardzo jej było przykro ale niestety przy takich czynnościach utrzymywanie porządku może być wykonywane na zaledwie podstawowym poziomie. Córki były zgodne zapewniając żonę : ” Pani Asiu pani jest tylko od opieki”. Jednak sytuacja zmieniła się od momentu upomnienia się o dni wolne, nagle żona dowiedziała się że powinna jednak sprzątać kiedy tego nie robiła wcześniej!. Pani Marysia zaoferowała że chętnie przejmie soboty i niedziele w całości za moją żonę, jednak wymagało to nauczenia się obsługi PEG.

Aśka przyjęła z chęcią propozycję i wyszkoliła Marysię w obsłudze PEG, nie wiedząc że przypieczętowała ty swoją pracę przy tej pacjentce!.

Propozycja nie do odrzucenia!.

 

Żona dowiedziała si nagle przez telefon że nie wypełnia prawidłowo swoich obowiązków, rzekomo zaniedbując porządki, oraz postawiono jej zarzut że nie prowadzała pani od samego początku na nogi. ( lekarz, pielęgniarka, ostatecznie opiekunka decyduje kiedy można to bezpiecznie zrobić ).
Córka z Francji gdzieś przeczytała co należy do zdań opiekunki i poinformowała że jak przyśle pieniądze listem, dołączy również list z obowiązkami opiekunek do wglądu, zmieniając wcześniejszą formę z : „Asieńko” na ” , „pani Asiu”, to oznaczało zmianę nastawienia. Dodatkowo dowiedziała się że niestety ale będzie musiała pracować w soboty i niedzielę przez następne 1/5 miesiąca ponieważ pani Marysia nie może. Żona oznajmiła że nie może ciągnąć 7 dni w tygodniu bez przerwy ponieważ to źle się odbija na jej życiu domowym, szybko usłyszała że w takim razie „jutro” może nie przychodzić, „mamy na pani miejsce kompetentną osobę” …. oczywiście chodziło o p. Marysię!. Aśka walnęła tym i przez tydzień odpoczęła czekając na list z zapłatą po który miała się zgłosić do domu pacjentki.

 

 

Godzina niesprawiedliwości.

 

Dzisiaj o godzinie 11-tej Aśka dostała telefon by przyszła po list w którym była umówiona suma na samym początku. Kiedy do mnie zadzwoniła i poprosiła bym przyszedł do niej wiedziałem że ma kłopoty, ponieważ tak się umawialiśmy przeczuwając próbę oszustwa. Okazało się że w kopercie było 210 euro czyli na PL 860 zł, zamiast obiecanego 1400zł że nie wspomnę o dodatku za wekendy. Moją żonę ogarną żal i gniew zarazem dlatego poprosiła mnie o wsparcie, wiecie należy zawsze mieć plan „B”. Na wieść od żony zawiązałem na głowie chustę samuraja i powiedziałem szefowi że muszę coś załatwić!. Kiedy dotarłem na miejsce Aśka stała już na zewnątrz drzwi ponieważ została wyproszona niegrzecznie i wyzwana przez jedna z córek za nienormalną przez telefon z powodu upominania się za resztę sumy. Kiedy szedłem do niej modliłem się po cichu by mi Chrystus pomógł zwalczyć „gniew samuraja” który jednak mam i muszę z nim walczyć, wiedziałem że muszę poprosić Boga by za mnie mówił ponieważ tu trzeba mądrości!. Dotarłem na miejsce i stanęliśmy przed drzwiami na klatce schodowej, były pukania i prośby o otworzenie drzwi itp.

Wszystko na nic. Zacząłem pukać po sąsiadach i oznajmiać każdemu do jakiej niesprawiedliwości doszło w tej chwili, ludzie wyglądali i zdziwieni wysłuchiwali co mówię, większość znała moją żonę i rozpoznawała ją ponieważ widywali ją przez ostatnie 1.5 miesiąca jako opiekunkę, nie kryli zdziwienia sytuacją że ich sąsiedzi mogli coś podobnego komuś zrobić. Zostałem przez drzwi straszony że jedzie policja, wyszedłem na zewnątrz budynku i zacząłem głośno wołać do ludzi jak na filmach: :

 

„Wołam do was mieszkańcy tego budynku, do sąsiadów mieszkanki z numeru ** i oznajmiam wam jaka niesprawiedliwość została popełniona na dziewczynie która przez 360 godzin pomagała wstać starszej pani na nogi po ciężkiej chorobie, pocieszała ją kiedy nie było nikogo bliskiego obok niej, codziennie karmiła i opiekowała się, i została ostatecznie oszukana otrzymując połowę zapłaty należnej i obiecanej, oskarżonej kłamliwie o lenistwo. Nie o pieniądze tu chodzi ale o sprawiedliwość!.”

 

Potem poszliśmy ja wróciłem do pracy żona do domu. Po kilku godzinach kiedy pojawiłem się w domu znowu zaczęliśmy rozmawiać i ubolewać, odbyła się również rozmowa przez telefon jednak córka z Francji nawet nie dopuściła mnie do głosu jedynie „wyrzygała” na moją żonę kubeł kwasu kłamiąc w żywe oczy i nazywając ją „śmierdzącym leniem który nie zasługuje na więcej niż dostała”. To mnie dobiło i mimo tego nie poddałem się obiecałem jej że sprawiedliwość zawsze wychodzi.

Desperacja, proszę Boga o rozstrzygnięcie!.

 

Po rozmowie zaczęły mną targać jakieś wątpliwości:  „a co jeśli to nie my mamy rację i sprawiedliwość jest po stronie córek?”. Popatrzyłem na moje danie które właśnie miałem zjeść choć nie bardzo byłem przez to wszystko głodny. Wtedy powiedziałem do Boga:

 

„Boże jeśli my nie mamy racji i moja żona rzeczywiście jest winna a ja tego nie wiem daj mi znać, niech to danie do zachodu słońca wyleci ze mnie biegunką i będę wtedy wiedział że walczyłem w próżnej sprawie. Jeśli my mamy rację niech normalnie się strawi, ponieważ chcę tylko sprawiedliwości nie pieniędzy”.

 

 

Zjadłem to i czekałem w niepewności, leżałem i słuchałem jak Aśka jeszcze gada i gada i ubolewa nad tym jak ją potraktowali, ja jej powiedziałem tylko do zachodu słońca będziemy wszystko się wyjaśni i zaręczam was że to było tak mimo woli. Leżałem i patrzyłem w okno jak słońce powoli zachodzi, może wyda się wam to śmieszne ale oczekiwałem biegunki !. Jednak rzeczywistość okazała się mega zaskakująca.

 

Godzina sprawiedliwości.

 

Kiedy rozległ się telefon żona powoli zaczynała się oswajać że musi się pogodzić z porażką, odebrałem go za nią i okazało się że to p. Marysia dzwoni w imieniu jednej z córek by przekazać informacje. Była bardzo roztrzęsiona i przepraszała mnie sam nie wiem za co, potem oznajmiła że było u starszej pani pogotowie bo się pogorszył stan nagle – pewnie z nerwów. Dowiedziałem się że córki jednak zadecydowały ,że 30 czerwca przyjedzie jedna z nich i umówi się na spotkanie by wyrównać kwotę pieniężną!. Poprosiła w imieniu córek i swoim byśmy więcej nie robili im takich scen wobec sąsiadów!, dodatkowo trzęsącym się głosem oznajmiły że się one boją!, powiedziałem jej by się nas nie bały że jesteśmy normalnymi ludźmi nie bandytami, nadmieniając że tylko walczyłem o sprawiedliwość nic więcej, wyczułem że się rozpłakała i szybko rozłączyła słuchawkę!.

 

 

„Chwała Bogu sprawiedliwemu”.

 

Takim wpisem na czacie facbooka skwitowałem to na naszej grupie, wielu to przeczytało i pytało co się stało, ale ja długo nie umiałem im wyjaśnić w kilku zdaniach co się stało, i co czuję w tym momencie, dlatego dokładnie opisałem co opisałem dla was moi drodzy, którzy czekacie sprawiedliwości, albo w nią wątpicie. Walczmy o sprawiedliwość naprawdę Bóg lubi to i wyjątkowo docenia każdego kto staje szczerze po stronie prawdy.

 

 

 

 CHABAD – przyjście ciemności!

Jestem po kolejnej sesji z „kabalistą” w roli głównej, przedstawie wam z grubsza jak rozmowa wyglądała ciekawsze elementy, ponieważ nie ma sensu robić całego scenogramu z naszego dialogu bo to za wiele nie wniesie, to co ja pisałem i on jest zbyt wiele i mogło by być nudnawe i zajmować zbyt wiele czasu.

Będę wam przytaczał epizody z rozmowy, oraz moje interpretacje tego co się od niego dowiedziałem.

 

Na początek wyjaśnię tym osobom które nie wiedzą kim jest tajemniczy „kabalista”. Jest to obywatel Polski tu urodzony jednak z rodziny żydowskiej, który uczęszczał na nauki do synagogi elitarnej w „NYC”. Tam jeden z słynnych rabinów uczył go podstaw kabały i astrologii , z uwagi na to że nie ma jeszcze 40 lat nie ma możliwości by ją studiować oficjalnie bynajmniej, jednak został odpowiednio wprowadzony nie tylko w samą idę ale również w plany tak zwanego „CHABAD”.

 

Czym jest CHABAD ?

 

Jest to judaistyczny odpowiednik islamskiego dżihadu, jednak bardziej przebiegły i ma bardziej charakter zakulisowego oddziaływania na rządy światowe niż jakaś tam agresywna wojna i ucinanie głów jak ma to miejsce w przypadku islamskiego odpowiednika, co nie znaczy że nie powoduje ofiar śmiertelnych na całym świecie. Tak naprawdę niewiele wiadomo oficjalnie czym jest chabad i jak daleko sięga. [b]Sam „kabalista” przyznał że jest to ruch religijno-polityczny.[/b]

Oficjalnie wiemy :

„Chabad Lubawicz to filozofia, ruch i organizacja. Według wielu jest dziś najbardziej dynamiczną siłą napędową żydowskiego życia. Lubawicz dosłownie znaczy „miasto braterskiej miłości”. Słowo „Chabad” to akronim hebrajskich słów nazywających trzy intelektualne cnoty: chachma – mądrość, bina – zrozumienie i da’at – wiedza. Religijna filozofia ruchu Chabad Lubawicz będąca najgłębszym wyrazem B-żej Tory, uczy zrozumienia i poznania Stwórcy, roli i celu dzieła Stworzenia oraz znaczenia i wyjątkowej misji każdego Stworzonego.”

 

Wielu twierdzi że jest to żydowska sekta marginalizując CHABAD do jakiejś tam zamkniętej grupy nawiedzonych ludzi. To jest błąd ponieważ jest to nurt ideologiczny który może być wyznawany przez każdego żyda niezależnie od stanu, synagogi, a nawet pochodzenia. Więc sama organizacja Chabad Lubawicz to jedynie wierzchołek góry lodowej całego ruchu.

 

Jak powstał CHABAD Lubawicz ?

Powstal 250 lat temu w małym mieście w Rosji o nazwie „Lubawicz”. Jest toruch chasydzki religijny który zaczyna się od ich pierwszego rabi Szneura Zalmana (1745-1812) . Rabbi ten dokonał czego ś w rodzaju rewolucji, udało mu się zjednoczyć żydów w diasporze łącząc wspólną ideą wykształconych praktykujących o raz tych niewtajemniczonych, prostych żydów mieszkających na terenach ówczesnej Rosji.

Po swoim powstaniu 250 lat temu, ruch Chabad Lubawicz – gałąź chasydyzmu – rozprzestrzenił się w Rosji oraz innych okolicznych krajach. Odpowiadał uczonym na pytania, które ich gnębiły, a prostych rolników obdarzał miłością, której im wzbraniano. W końcu filozofia Chabad Lubawicz i jej wyznawcy dotarli do prawie każdego zakątka świata i wpłynęli na prawie każdy aspekt żydowskiego życia. Siedziba główna Chabad Lubavitch miesci się w Nowym Jorku.”

 

Idea ta była kontynuowana przez kolejne pokolenia 7 kolejnych rabbbi, oraz rozudowywana o kolejne nauki .

1. Schneur Zalman (1745–1812)
2. Dovber Schneuri (1773–1827)

3. Menachem Mendel Schneersohn (1789–1866)

4. Shmuel Schneersohn (1834–1882)

5 Sholom Dovber Schneersohn (1860–1920)

6 Joseph Isaac Schneersohn (1880–1950)

7 Menachem Mendel Schneerson (1902–1994)

 

Cele CHABADU.

 

Oficjalnie co można cele ich są bardzo prozaiczne, rozpowszechnianie kultury żydowskiej, pojednanie między żydami a „gojami”, ale tak naprawdę zajmują się głównie prowadzeniem szkół dla nawracających się żydów z całego świata, szkoleniu rabinów wszelkiej maści i rodowodu judaistycznego. Wygląda to jak pospolite ruszenie żydowskie które ma na celu wpajanie idei chabadu każdemu kto ma choć trochę świadomości o swoim żydowskim pochodzeniu. Dlatego najbardziej wiernymi członkami są osoby odkrywające swoje żydowskie pochodzenie. Dokładnie tym zajmuje się organizacja „Lubawicz” od wczesnych lat 40-tych.
Jednak nieoficjalnie dowiedziałem się sporo więcej o ich celach. Otóż starają się przygotować świat na przyjście ich mesjasza. Według Kabalisty po 7 rebbe ( Menachem Mendel Schneerson ) ma nadejść mesjasz żydowski. Dlatego Scheneerson nie wyznaczył swojego następcy. Obecnie Lubawicz nie posiada swojego rebbe, są w stanie oczekiwania na mesjasza. Również się dowiedziałem że, 98% Żydów twierdzi że ostatni rebbe ma się reinkarnować albo zmartwychwstać jako „mesjasz”.

 

 

Skąd się wziął ChaBad ?

 

Według „kabalisty” sama nazwa wywodzi się z pierwszych 3 prawd kabały :

Chahma

Binah

Daat

 

Kabalista określił to jako „Pierwiastki boże”, nie mniej wiemy na pewno że chabad jako ruch polityczno-filozoficzny został rozpoczęty i realizowany przez środowisko żydowskie powiązane czy inaczej powiedzieć : wtajemniczone w kabalistyczną naukę.

Wiem od kabalisty , że nikt nie może realizować CHABADU jak tylko ktoś narodowości żydowskiej !.

Jednak same działania główne wykonują mniej lub więcej wtajemniczeni „goje”.

 

W jaki sposób CHABAD działa?

 

Nie będę tego zbytnio rozwijał bo schemat jest  znany każdemu kto interesuje się  tematem rządów zakulisowych. Jest bank w rękach żydowskich, jest telewizja i polityk, więcej nie trzeba by wszyscy nadstawiali ucha po wytyczne. Na moje sugestie jakoby chabad był hamowany przez UE kabalista wybuchł śmiechem, stwierdził że chabad pięknie się realizuje całej EU, Rosji, i USA. Ponoć Putin to wielki przyjaciel chabadu, z  resztą ostatnia zadyma na Krymie pokazała jak Putin realizuje pragnienia przywódców religijnych elit żydowskich. Krym jest własnością elity żydowskiej w USA od 1964 r. Wiem że w Rosji główny koordynatorem jest Sam Lazar ( główny rabin Rosji). W Polsce CHABAD jest również realizowany od 25 lat. Objawia się on głównie werbowaniem Polaków z polsko-żydowskim pochodzeniem, rozpowszechnianie „pojednania”, polsko-żydowskiego. Głównie z naciskiem na przyznawaniem się  polaków do  krwawej historii, holokaustu, oraz  rozmywaniu prawdziwej historii II w.ś. Polskie rządy od 25 lat współpracują na rzecz CHABAD, podpisując tajne umowy z Izraelem, (ś.p. Lech Kaczyński ),  wprowadzając ustawy sprzyjające odbieranie majątków polskiemu państwu na rzecz żydowskich organizacji. W tym linku mamy typowy przykład jak to działa :

http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku

W Polsce jest tendencja do przyjęcia politycznie poprawnego krytycyzmu wszystkiego co polskie. Oczywiście to jest promowane przez lewicowe struktury, to również część chabadu starającego się osłabić Polskę jako jednolity twór, na rzecz podzielonego państwa wewnątrz. Nie było by to możliwe bez naszych polityków pochodzenia żydowskiego, zajmujących najwyższe stanowiska państwa od 25 lat. 

Wszelkie zamieszanie polityczne, wojny na Bliskim Wschodzie , napływ „emigrantów” do Europy, wojna z „teroryzmem”, wszystko to prawdopodobnie efekt działania chabadu. Kabalista oczywiście zaprzeczył, jednak dał mi do zrozumienia że skoro  wszystko idzie po ich myśli to jest to równoznaczne z stwierdzeniem , że skoro im nie przeszkadza to musi jedynie pomagać.

Moje przemyślenia.

 

Ustami samych Żydów którzy szkolą się w synagogach u rebbe chabad Lubawicz wiemy jak daleko zaszły ich plany, i jak łatwo te plany są realizowane. O ile samo oczekiwanie na mesjasza przez Żydów nie jest niczym niezwykłym to jednak same działania i próby podporządkowania sobie świata są wyjątkowo niedorzeczne i sprzeczne nie tylko z samą Torą, ale i z logiką. Skoro Mesjasz ma zjednoczyć Izrael w czasach końca wedle proroctw dawnych izraelskim prorokom, to dlaczego oni Go wyręczają wcześniej. Skoro Izrael ma być sprowadzony z ziem północnych do Izraela to dlaczego zrobili to 60 lat temu?. Dlaczego tak wielu polityków światowych praktycznie są posłuszni tej idei ?. Zapytałem o to kabalistę ale nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, prawdopodobnie sam nie wie jakie są prawdziwe cele chabadu jednak dał się unieść nurtowi religijnemu jak zresztą każda religia ma to na celu, ślepo ufając swoim nauczycielom.

Chabad to ukryte działania mające na celu nie tyle przywitać ich mesjasza , ale głównie przyspieszyć jego przyjście, to kolejna rzecz jaką udało mi się ustalić. W ich doktrynach panuje przekonanie że, tradycyjni Żydzi ( ortodoksi ), hamują przyjście mesjasza swoim uwstecznieniem. Znaczy się pojmowaniem Tory w sposób tradycyjny. Ma to niby jakiś wymiar metafizyczny który spowalnia przyjście ich „mesjasza” . Więc mamy tutaj pewien rozłam wśród Żydów w tej sprawie, tradycjonaliści czekają w sposób bierny w ufności na Torze i prorokach, to te grupy Żydów , które są przeciwni powstaniu państwa izraelskiego. Oraz ci którzy obecnie rządzą USA, EU, Rosja,  zdobywają władzę i spowodowali powstanie państwa „Izrael”. Oni starają się niejako wywrzeć wpływ na Boga wymuszając przyjście teraz i tu. To cała tajemnica tych 7 rebbe którzy od 250 lat prowadzą tą ideę aż do dziś kiedy się na naszych oczach urzeczywistnia.

Obawiam się że czeka nas fałszywy żydowski mesjasz, który narobi sporego zamieszania. Kabalista twierdził że będzie niszczył „gojów”, niewielu nas ma zostać tylko do pracy, ale już teraz mogę dla nich pracować by mieć w przyszłości udział w ich bogactwach i świetności. Jest to tak sprzeczne z wizją snutą przez tradycyjnych proroków Izraela, na których rzekomo jest oparty w zasadzie Judaizm, że jest wprost nie do uwierzenia, jak bardzo Talmud potrafił zniekształcić proroctwa  ich przodków. W zasadzie możemy stwierdzić jednoznacznie  że:

– Judaizm obecnie nie ma nic wspólnego z Torą, pismami największych proroków Izraela.

Żydzi nie są Narodem Wybranym ale zupełnie obcym tworem.

– Boże słowo zawarte w Torze nie ma większego znaczenia bez interpretacji  talmudystycznej.

– Żydowski mesjasz to nie jest Mesjasz zapowiadany przez proroków izraelskich, a raczej jego przeciwieństwem.

– Kabała ( żydowska  księga wyjaśniająca przyczynę wszystkiego , oraz boską osobę ) , jest zupełnie po za treścią tego co czytamy w Biblii, w zasadzie jest w sprzeczności.

Zapewne uderzyło was stwierdzenie tego , że żydzi nie są Izraelem  opisanym w biblii. To jest temat tabu na wszelkich witrynach chrześcijańskich ponieważ uderza to w tych , którzy samo chrześcijaństwo formowali. Temat jest tak trudny ponieważ wymaga wywalenia wszystkiego co wiemy o chrześcijaństwie  i próby zrozumienia tego jeszcze raz. Chrześcijaństwo zostało oparte głównie na naukach Pawła z Tarsu , który jako członek elity żydowskiej, znając kabałę dokładnie przekierował prawdziwą Ewangelię Chrystusa na tory bliższe panującej w tym okresie „gnostycznej wiośnie”, w ten sposób ewoluowało chrześcijaństwo spychając Ewangelię Chrystusa w margines. Ostatecznie los zborów zakładanych przez Piotra Apostoła został ostatecznie zagłuszony przez nauki Pawła, ponieważ Grecy, Rzymianie, Egipcjanie  ideę gnostycyzmu mieli w swojej kulturze pogańskiej od zawsze. Szerzej temat ten opiszę w innym wpisie. Na razie odsyłam zainteresowanych do zgłębienia tematu Pawła z Tarsu.

 Paweł z Tarsu, prawdziwy ojciec Chrześcijaństwa!


 Paweł z Tarsu żydowskim apostołem do pogan.


 

Wątek Żydowski.

Podczas rozmów z znajomym „Kabalistą” zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie Żydzi uważają się za naród wybrany i mimo że u ich podstawy religijnej znajduje się Tora to jednak nie traktują jej trybie litearnym, ciągle oddalają od siebie prawdę tam zawartą, sprawiają wrażenie że tora jest święta sama w sobie jednak treść jest mało ważna. Kiedy pytałem Kabalistę o kwestie szatana i upadłych aniołów był wielce zdziwiony że jest tam coś takiego jak schodzący aniołowie z nieba na ziemię i uprawiający seks z ziemskimi kobietami. Do tego całkowicie zignorował kuszenie Ewy, że o 6 dniach stwarzania ziemi nie wspomnę. Oni są w kompletnym odłączeniu od ksiąg STAREGO TESTAMENTU. Dowiedziałem się że on przez 5 lat studiowania Tory nic nie wie o Jeremiaszu, Ezechielu, Danielu, nawet nie bardzo Eliasza sobie przypomina.

Ledwie pamięta jak Izrael poszedł do niewoli.

To bardzo mi przypomina system jakie przyjęły religie chrześcijańskie w których również nie skupiają się na pismach starego testamentu i nie ma czegoś takiego jak głębsza analiza pism. Więc wierni muszą polegać na nauczycielach, którzy przez seminaria, czy w przypadku judaizmu, szkoły rabinów dokładnie im wszystko wykładają, oczywiście na swój własny sposób, w zależności od potrzeb czy trendów politycznych.

 

Dla przykładu w jaki wygodnicki sposób potraktowali księgi Tory:

Mimo że Tora podaje dokładnie dlaczego był potop, kto zwiódł Ewę i Adama, Żydzi zupełnie inaczej odczytują treść, twierdzą że szatan to anioł Boga który wcale nie jest z nim w konflikcie, to Bóg ma w sobie dobro i zło, co zupełnie odbiega od treści pism biblijnych. Kompletnie ignorują temat olbrzymów, nefilimów, buntu aniołów.

Jednak bardzo konkretnie pamiętają wypowiedzi i obietnice dane Abrahamowi o objęciu ziemi obiecanej. Oraz powtórzone wielokrotnie owe obietnice dalszym naczelnikom Izraela.

Na moje pytanie dlaczego tak jest Kabalista powiedział krótko, że: Tory nie traktuje się litearnie ponieważ to jest kod, a kod do odczytania tory znajduje się jedynie w KABALE!.

Potem dodał że jedynie żydzi potrafią kabałę poprawnie odczytywać, ponieważ Bóg uczynił ziemię tylko dla nich!. Oczywiście kolejny przykład kompletnego ignorowania słów Boga, który wielokrotnie powtarzał że ziemia jest mieszkaniem dla każdego.

 

Powiązania religijne.

 Na tym etapie widzimy konkretne cechy wspólne „wężowej taktyki”, jest on tak przewidywalny że w zasadzie wystarczy popatrzeć na główne religie świata i widać kto je kreował.

 

Katolicy, Chrześcijanie biblijni, Judaizm, Islam, każdą z tych religii cechuje jedna taktyka : „przybudówki” i „nadbudówki”, konstruowane za pomocą wybiórczości.

 

Katolicy – Katechizm

Chrześcijanie – Listy Pawła

Judaizm – Talmud, tworzony przez 7 wielkich Rabbi oraz Kabała która jest talmudem dla wtajemniczonych Żydów.

Islam – Koran, nauki 7 świętych Imamów.

 

Wszystkie te 4 wielkie religie szatana mają genezę powstawania którą można opisać obrazowo w ten sposób:

 

Jest zbiór pism które zawierają słowo Boga, do którego najpierw ktoś dobuduje przybudówkę, następnie uznaje że powinno się dorobić jedno piętro, następnie budują dwa następne. Po jakimś czasie okazuje się że ciężar budynku jest tak wielki że całe fundamenty i parter się zapada pod ziemię i staje się … mało istotną piwnicą!. Te cechy występują w każdej religii, najbardziej zakamuflowaną formą „nadbudówki” to chrześcijaństwo ewangeliczne. Tam za myśl przewodnią mają : „Sola Scriptura”, ( tylko pismo ), ale czy na pewno tak jest?. Wystarczy stanąć obok i sprawdzić o jaką „scripturę” chodzi. Nie wiem jak ująć to w procentach i na ile będzie to trafne ale moje oszacowania wskazują że jakieś 70 % wszystkich cytatów, kazań pochodzi od Listów Pawła z Tarsu, do tego sama ewangelia Jana czy Mateusza zostały zasłonięte i dosłownie wciśnięte w glebę Listami Pawła, ewangelią Łukasza który był zresztą uczniem Pawła i Dziejami apostolskimi , które w sprytny sposób wprowadziły Pawła w karty historii jako 13 Apostoła.

 

Żydzi i przestrzeganie zakonu.

 

Żydzi uwielbiają mówić o sobie że przestrzegają przepisów tory, żyją w zgodzie z zakonem Boga, nazywają przy tym inne narody zwierzętami, trzymając je w ryzach. Zarzucają gojom skrajną głupotę i kompletną niewiedzę. Brzydzą się bałwochwalstwem i jedzeniem świń pokazując palcami. Rozpaczają nad antysemityzmem.

 

Tym czasem wiemy jaka jest prawda o tym narodzie, ich przestrzeganie tory ogranicza się jedynie do pilnowania świąt, czy odcinaniu napletka, lenistwa w sabat by potem goje musiały sprzątać po nich bród i smród, ponieważ dziwnie wypada że w sabat najwięcej żreją i piją, domy ich po sabacie wyglądają jak śmietniska, czy o taki sabat chodziło Bogu?.

Głupota „gojów” nie wzięła się znikąd, to Żydzi opłacają media i kreują to co się w nich pokazuje, oni płacą za polityków w krajach „gojów”, którzy regularnie od 200 lat robią z nas głupców.

Ludy słowiańskie nigdy nie gustowały w świninie aż tak bardzo jak teraz, hodowla świń została wprowadzana przez zakon Jezuitów, dlaczego tak usilnie nam je wciskali tego się nie dowiemy.

Bałwochwalstwo ktoś powie, żydzi tego nie czynią!. Kto w takim razie kiwa się godzinami przed ścianą płaczu i obmacuje ją w ekstazie?. Ich pojęcie antysemityzmu jakie sami zresztą zbudowali i w większości swoimi rękami wykonywali, służy im jako czarny pijar dla rozwścieczonych „gojów” mających dość kumoterstwa, lichwiarstwa i zakulisowego działania. Jeśli nikt nie chciał ich prześladować to zawsze znaleźli sposób by sprawić takie wrażenie. Żydzi będą święcie przekonywać was, że są najbardziej uciskanym narodem pod  niebem. Jednak pomijają fakt że to oni uciskają „gojów” za pomocą bankowego systemu.

 

 

Paweł z Tarsu VS Judaizm.

 

Szaweł, ponieważ tak dokładnie po Żydowsku brzmi imię, bardziej archaiczne z hebrajska to Saul. Jak byśmy go nie nazywali chodzi o katolickiego Św. Pawła, autora ok 60 % całego nowego testamentu.

Paweł był faryzeuszem, uczonym w pismach człowiekiem z kręgu elit żydowskich z czasów Chrystusa. Wiadomo że faryzeusze w tamtych czasach to goście obeznani w Torze oraz innych pismach znanych z starego testamentu, jednak również oni bazowali na wspomnianych wyżej „przybudówkach”, posiadali przynajmniej jedno piętro nad torą którą w tamtym okresie była kabała . Znaczy się że nie koniecznie ich wizja mesjasza oraz planów Boga zgadzała się nie tylko z treścią proroctw dla Izraela spisanych przez wielkich proroków, ale również nie była im na rękę. Ponieważ dzierżyli sporą władzę w Izraelu, a jak wiemy ludzie bardzo niechętnie oddają władzę komukolwiek. Należy wspomnieć również pewien ważny fakt że ówczesny władca Herod nie pochodził z linii Dawida, namaszczonego przez Boga rodu królewskiego, był on Edomitą, narodu wchłoniętego 150 lat wcześniej przez Izrael. Na swoje nieszczęście pozwolili im na asymilację z prawdziwym Izraelem co miło fatalne następstwa, ponieważ ten „obrotny” wrogi Izraelowi od wieków naród wymieszał się z resztką mieszkającego tam prawdziwego narodu wybranego i stworzył hybrydę , nację którą dziś nazywamy „Żydami”.

Paweł twierdził że został nawiedzony w drodze do Damaszku przez świetlistego ducha, którego uważał za Chrystusa. Duch kazał mu przestać prześladować Izraelitów i Żydów którzy uwierzyli w mesjaństwo Jezusa i nadał mu misję posyłając jako apostoła do pogan. Cała historyjka była by wiarygodna gdyby nie fakt tego , że Jezus już wyznaczył wcześniej Piotra do tej roli, i to już po zmartwychwstaniu. Co by było ciekawiej Chrystus nigdy nie wspominał że ma zamiar wyznaczyć jeszcze jednego apostoła. Należy zaznaczyć że apostoł to wybraniec, ktoś kto został wybrany przez samego Boga Ojca dla swojego Syna by kontynuował pracę po nim na świecie, dokładnie chodziło o niesienie Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Boga. Tymczasem Paweł zajął się tym do czego Piotr przy świadkach został upoważniony przez samego Syna Bożego.

 

Dla wyobrażenia i uzmysłowienia sobie jeszcze bardziej problemu Pawła, proszę sobie wyobrazić że Jezus, Mesjasz posłany przez Boga, spotkał 12 ludzi którzy nie byli przypadkowi i jasno słowa Ewangelii Jana czy Mateusza, wskazują na to że zostali wcześniej wybrani przez Boga dla swojego Syna.

Dodatkowo Isus ( Jezus ) szkolił ich oraz przygotowywał przez 3 lata zanim dokonało się ukrzyżowanie Chrystusa i zmartwychwstanie. To była „ekipa specjalnego przeznaczenia”, nikt z zewnątrz nie miał by szans się w niej znaleźć po wniebowstąpieniu Chrystusa. Kto więc posłał Pawła do pogan?.


 

Myślę że może nam wiele wyjaśnić analiza mentalności samych żydów oraz filozofii czerpanej wprost z tajemnych ksiąg kabały, oraz tego co nazywają talmudem. Należy pamiętać że Talmud to jedynie „potrawka” drobno zmielona dla gawiedzi żydowskiej, która nie koniecznie musi być zorientowana w planach podboju świata przez ich elity. Jedynie obcowanie z „wybitnymi” nauczycielami kabały gwarantuje dostęp do prawdziwego źródła ich natchnienia, które moim zdaniem pochodzi od księcia ciemności szatana.

 

Ewangelia którą głosił Paweł znacząco odbiega od tego co rzeczywiście głosił sam Chrystus, oraz słów spisanych przez proroków Boga na całej rozciągłości „starego testamentu”. Zapewne ciekawicie się dlaczego ująłem w cudzysłów powyższy fragment. Ponieważ nie istnieje tak naprawdę ani stary testament ani nowy, to wszystko jest wymysłem jedynie nowożytnego chrześcijaństwa opierającego się głównie na naukach Pawła z Tarsu!. Prorocy wcześniej , ani Sam Chrystus nigdy nie zapowiadali że pojawi się nowe prawo czy nowe przymierze przed zjednoczeniem na powrót 12 pokoleń rozproszonego Izraela. Nauka jaką głosił Paweł kompletnie pomija ten fakt istnienia wielokrotnie powtórzonego przez samego Boga obietnic. W zamian Paweł stworzył pojęcie nowego testamentu i przymierza, które zamyka Prawo Boga, nadając zupełnie nowe znaczenie istocie zbawienia dla ludzi. Od momentu przyjęcia nauki Pawła możemy rozróżnić następujące zmiany:

 

odsunięcie Prawa Boga od funkcji zbawienia

kompletna marginalizacja pozostałych 12 pokoleń zagubionego Izraela, którzy są beneficjentem

większości obietnic danych przez Boga prorokom

stworzenie złudzenia „duchowego Izraela”.

nadanie wierze w Chrystusa jako jedynemu atrybutowi przez które człowiek osiąga zbawienie,

co jest kompletnym naruszeniem Prawa Bożego, które jest setki razy powtórzone w pismach „starego testamentu”, oraz samego Chrystusa.

zrównanie Syna Bożego ze swoim Ojcem, jedynym Bogiem, co spowodowało pośrednio przyszłe powstanie „trójcy świętej”, która jest odwiecznym schematem pogańskich religii.

stworzenie nieprawdziwej idei Królestwa Bożego które jest w niebie, tu znowu mamy konflikt z

tym co głosili prorocy boży wcześniej i potwierdził sam Chrystus, a mianowicie królestwa które zejdzie tu na ziemię.

 

 

Wszystkie te wymienione elementy  to „Pawłowa nadbudówka”, która została przyłączona do prawdziwej ewangelii jaką głosili 12 posłańców Chrystusa, (Apostołów ). Dzisiaj nikogo nie dziwi fakt że tak naprawdę Paweł był 13 „apostołem”. Nikogo nie dziwi fakt że jego twórczość to 60 % tego co dziś nazywamy „nowym testamentem”. Nikt nie zastanawia się dlaczego Paweł rzadkocytował słowa Chrystusa, a wszystko co wiemy to jego interpretacja  oraz filozofia, głównie nastawiona na realizacje jego wizji. Co Paweł dał nam w zamian jako świadectwo jego prawdziwego namaszczenia przez Boga?:

 

rzekome nawiedzenie przez świetlistą istotę podającą się za Chrystusa. Tak się składa że Jan ostrzegał nas przed zwodniczymi duchami okazującymi się jako świetliste postacie.

rzekome potwierdzenie apostolstwa Pawła w Listach Piotra, które od dawna są poddawane krytyce biblijnej jako nieautentyczne.

cuda które do złudzenia przypominają te dokonywane przez Szymona Maga , jednak nigdzie nie potwierdzonych w źródłach innych niż jego uczniów.


 

Moim zdaniem Paweł jako „apostoł” roznosząc swoją alternatywną ewangelię ludom pogańskim przysłużył się niebywale do zatarcia sedna ewangelii Chrystusa oraz zniekształcił jego główny cel który stanowiło rozgłoszenie Dobrej Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Bożym. Dodatkowo zmarginalizował wagę 12 pokoleń Izraela , które w dziele Bożego Zbawienia odgrywa bardzo ważną rolę, przekazaną słowami Izajasza , Ezechiela, Daniela oraz potwierdzone dobitnie w Objawieniu Jana. Na koniec unieważnił fundament na którym Bóg oparł istotę zbawienia dla człowieka,  Zakon dany Izraelowi, a chodzi o uczynki, dobre uczynki , które gwarantują zbawienie. Wiem że dla wielu z was teraz ściska w gardle ponieważ inaczej was pastorowie, starsi zborów uczyli prawda?. Nie będę wam tutaj przytaczał cytatów, udowadniał ponieważ jest tego zbyt wiele, najprościej jest przeczytać sobie tak zwane :„Kazanie Chrystusa na górze”, zaczyna się : „Błogosławieni ubodzy w duchu”, proszę sobie porównać to głównych doktryn Pawła a przekonacie się że według Syna Bożego zupełnie kto inny dostąpi królestwa niż Paweł wskazywał.

 

Jednak skupmy się na sednem tego artykułu, zadajmy sobie pytanie : kto najwięcej zyskał na „Pawłowej ewangelii”?

 

Oczywiście mi ciśnie się tylko jedna odpowiedź : szatan, oraz jego słudzy czyli tak zwane nasienie węża. Ale to tylko moje zdanie, które nie musicie podzielać. Jednak pokarzę wam coś co powinno rozjaśnić w temacie co Paweł pomógł stworzyć prawdopodobnie nieświadomie.

 

Judaizm jako religia powstała w następstwie ewangelizacji narodów Europy i nie tylko. Została zainicjowana przez żydowskie elity, które nie przyjęły mesjaństwa Isusa (Jezusa) z Nazaretu. Dodatkowo ruch ten od samego założenia postanowił zwalczać prawdziwą ewangelię Chrystusa o nadchodzącym Królestwie Bożym na ziemi. W myśl zasady przytoczonej wcześniej, że ludzie posiadający władzę niechętnie ją oddają. Dodatkowo od tego momentu zaczęło się prześladowanie pism niektórych proroków, Księga Daniela została obłożona przekleństwem z powodu zapisanych tam niezbitych dowodów na mesjaństwo Isusa z Nazaretu. Ówczesna pisma zwana Septuagintą była masowo palone by zatrzeć sedno słowa Bożego które obowiązywało Izrael od Abrahama. Tylko dlatego że Isus z Nazaretu nie pasował im na mesjasza.

Elitom żydowskim, którzy w większości składały się z asymilowanych Edomitów, Aramejczyków i co bardziej strachliwych Izraelitów rozpoczęły proces tworzenia nowej religii alternatywnej , która pozwoliła by im zachować obecny status przewodników religijnych. Plany pokrzyżował im Tytus w roku 70 naszej ery, niszcząc Jerozolimę wraz z świątynią, która po złożeniu ofiarnej śmierci przez Mesjasza przestała być po prostu potrzebna w dalszym dziele zbawienia dla Izraela. Tak powstała kolejna nadbudówka która zgniotła Świętą Torę. Paweł idealnie się wpasował ze swoją ewangelią i bardzo pomógł żydom w stworzeniu FAŁSZYWEGO NARODU WYBRANEGO.

Dzięki idei „duchowego Izraela”, zmarginalizował prawdziwe 12 pokoleń izraelskich będące w rozproszeniu od wieków na terenie Europy oraz Azji Mniejszej.
Paweł wprowadzając ideę w której Zakon Boży został jego słowami :”Przybity do krzyża”, uwypuklił fałszywy Izrael pozostający w przybudówce judaizmu. Od tego momentu żydzi będą się chełpić :

„to my jesteśmy prawdziwym narodem wybranym, ponieważ zostaliśmy w zakonie”,

” zaginiony Izrael zmieszał się z poganami i stał się gojami”.

Paweł dokonał jeszcze ciekawej rzeczy, nauczał że Izrael ( Żydzi) odpadł od wiary w Chrystusa z woli Boga, by poganie zostali zbawieni oto fragment :

 

List do Rzymian ( 11.11-12 )

 

„(11)Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

(12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

 

Paweł formułuje właśnie doktrynę na której została zbudowana kolejna Religia, będące kolejną nadbudówką tym razem na Torze , pismach prorockich, oraz ewangelii Chrystusa, czytaj : CHRZEŚCIJAŃSTWO. Do tego pobudza on do działania przyszły przyszły fałszywy Izrael, to właśnie odstępcze nauki Pawła o zniesieniu zakonu, wszczepieniu w drzewo Izraela wymusiło na Edomickich elitach żydowskich powstanie nowej opozycyjnej religii. Którą dziś nazywamy JUDAIZMEM.

 

Proszę państwa, owa wzbudzona zawiść jaką Paweł opisuje w liście do Rzymian wylewa się wprost z Talmudu. Pamiętacie z dziejów apostolskich jak Paweł umykał przed Żydami nauczając w synagogach?. To było właśnie impulsem napędzającym Judaizm, formującym go przez wieki tak, by 2000 lat później, mógł powstać fałszywy Izrael, zlepek Edomitów, Chazarów, Izraelitów.

Tak by można było fałszować wypełnianie się proroctw o rzekomym powrocie Izraelitów do ich ziemi, które jest zwykłym oszustwem, popieranym przez dzisiejsze chrześcijaństwo powstałe na naukach Pawła.

 

Czy Paweł działał w porozumieniu z żydowskimi elitami?. Myślę że nie, człowiek nie był by w stanie koordynować na tak rozległym połacie czasu tak skomplikowanej struktury jakim jest relacja między Judaizmem i Chrześcijaństwem. Uważam że wszystko to jest koordynowane przez szatana.

Rola Pawła była bardzo potrzebna szatanowi do następujących celów:

 

rozmydlenie istoty zbawienia, które głównie oparte są na uczynkach człowieka.

przekierowanie ewangelii Chrystusa na pogan, chociaż była głównie adresowana do prawdziwych Izraelitów.

zatarcie prawdziwej istoty nadchodzącego Królestwa Bożego na ziemi, która właśnie pierwotnie miała być głoszona głównie poganom.

zmarginalizowanie prawdziwego Izraela.

powołanie narodu wybranego przez szatana ( fałszywy Izrael).

 

 

Kim więc jest dzisiaj prawdziwy Izrael?

 

Te główne cele zostały w pełni dziś zrealizowane, oznacza to rychłe nadejście czasu ostatecznego i wypełnienie się, pozostałych proroctw biblijnych zawartych w pismach proroków i Objawieniu Jana. Możemy być pewni dwóch rzeczy na pewno :

1. Izrael zostanie ponownie zebrany i wyprowadzony na pustynię z ludów północy, dokładnie jak to miało miejsce za czasów Mojżesza.

2. Dzisiejsze Państwo „Izrael”, oraz jego mieszkańcy Żydzi, nie pasują do opisu Izraela podawanych w proroctwach przez Proroków, a samo państwo nie jest wypełnieniem proroctw a jedynie marną podróbą szatana, która kosztowała życie 38 milionów niewinnych ludzi, zabitych podczas II wojny światowej. Tak proszę państwa, na lekcjach historii nikt tego nie uczy że obie wojny światowe to również celowe działanie, ostatnia wojenka między innymi miał cel stworzenie fałszywego Izraela.

 

Jeśli chodzi o ustalenie tożsamości prawdziwego Izraela który gdzieś jest wśród narodów, możemy być pewni kolejnych 2 punktów.

 

1. Plemiona Izraela nie są wymieszane z innymi narodami tak by zatracić czystość genetyczną. Zapewne Bóg dba by formowały kilka obecnych narodów,

 

2. Narody te muszą dziś być bardzo liczne, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, jak i Jakubowi,

tworzą wiele królestw i są liczni jak piasek morski. Teraz widzicie że to kompletnie nie pasuje do nacji żydowskiej.

 

Najliczniejszymi narodami mieszkającymi na północ od ziemi świętej są EUROPEJCZYCY, biała ludność. Tak się składa że najliczniejszą i najbardziej skonsolidowaną grupą białych są ludy SŁOWIAN. Do niedawna najbardziej płodny naród pośród białej populacji, niestety zmienia się to z powodu ciągłego prześladowania białej rasy, skoncentrowanej obecnie na wyniszczaniu głównie Słowian. Teraz proszę sobie przypomnieć jaki naród był najzacieklej prześladowany przez ostatnie 1000 lat ?. Obie wojny światowe to ogromne ciosy w Słowian.

2/3 ofiar II w.św. To Słowianie.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie niszczenia gospodarczego, społecznego, kulturowego i moralnego. Zastanawialiście się dlaczego satanistyczna Unia Europejska tak nieudolnie chce nam rozlokować „uchodźców”?. Oczywiście że w tym musi być ręka Boga chroniącego czystość swojego ludu, prawdziwego ludu wybranego. Możecie być pewni że tam gdzie jest najmniej islamistów i obcokrajowców, oraz największe bałwochwalstwo wśród białych, jest najwięcej prawdziwych Izraelitów.

 

Podsumowanie.

 Jeśli dotarliście do tego momentu i nie dławi was wściekłość na mnie, za poglądy i opinie wyrażone w tym artykule, które zdaję sobie sprawę z tego że są być kontrowersyjne. Znaczy że jesteście w stanie ograniczonej kontroli umysłu jakiej obarczył nas ten szatański świat. Zaręczam że to dopiero początek prawdy jaka wyłania się powoli z ciemności „króliczej nory”.

Jeśli jesteście chętni poznać : „jak głęboko sięga królicza nora” zapraszam do linków niżej, które wyjaśniają i dokładniej opisują zawarty tu temat.

Skrywana  prawda o  ewangelii Chrystusa:

DOBRA NOWINA O KRÓLESTWIE BOŻYM

Dokładniejsza merytorycznie analiza tematu fałszerstw dzisiejszego chrześcijaństwa:

Czy Chrześcijaństwo miłuje Boga i Syna?

Paweł czy Chrystus – komu jesteś posłuszny?

Prawo Boże, nigdy nie zostało uchylone:

Prawo Boże prawem wiecznym.

Film :

Przymierze Boga z narodem Izraelskim trwa do dziś!!

Czy mieszkamy naprawdę na ziemi Kuli ?:

Płaska ziemia – czyżby świat oszalał?„deszcz facetów”- powrót upadłych.

Jakiś rok temu dość intensywnie zajmowałem się poszukiwaniem śladów okultyzmu w muzyce, udało mi się zaznajomić z tematem dość dobrze na tyle by zrobić własną prezentację i artykuł na tym blogu. Konfrontując to wszystko z internetem i tym całym materiałem na ten temat wydawało mi się że chyba wszystko już zostało rozszyfrowane  i odgadnione co do „gwiazd” i ich szatańskiej muzyki. Tak myślałem do wczoraj.  Jednak kiedy żona pokazała mi jeden teledysk  oniemiałem, zdziwienie było tym większe z powodu że „kawałek” ten jest jednym z największych hitów lat 80, który słyszeliśmy bardzo wiele razy.

„It’s Raining Men”

Trochę historii :

To Raining Men to utwór napisany przez Paula Jabara i Paul Shaffer w 1979 roku, ]oryginalnie nagrany przez The Weather Girls w 1982 roku. Piosenka ta była w repertuarze wielu artystów: Diana Ross, Donna Summer, Cher i Barbra Streisand przed przyjęciem przez Martha Wash i Izora Armstead z The Weather Girls, z ich wersja staje się międzynarodowym hitem, sprzedając ponad 6 milionów egzemplarzy na całym świecie. Utwór ten stał się symbolem tańca gejowskiego i hymnem kobiet.

hqdefault                                                                    tęczowy parasol w kolorach symbolicznej tęczy homoseksualistów

Wielu z was zapewne wie że lata 70- 80 to masowa propaganda medialna mająca na celu wprowadzić demoralizację przyszłych społeczeństw za pomocą muzyki, filmów i sztuki współczesnej. Propaganda homoseksualna i multikulturalizm były nieodłącznym przesłaniem dla nowego pokolenia i wzorem nowoczesności. Ówczesne lata można było by spokojnie określić jako renesans pogaństwa, nihilizmu, oraz zmysłowego humanizmu ,które miały zastąpić ostatecznie erę chrześcijaństwa. To właśnie w tych latach wypłynął na światło dzienne kościół satanistyczny jako oficjalny przedstawiciel starego gnostycznego świata obecnie czającego się za kulisami elit . Można by było wiele na ten temat pisać jednak nie jest to głównym tematem tego artykułu.

 

„Deszcz Mężczyzn”.

Sam tytuł podsuwa każdemu poszukiwaczowi prawdy wskazówkę, która rzuca podejrzenie na podtekst okultystyczny tego utworu. Deszcz w piosenkach i teledyskach jest bardzo ważnym symbolem w świecie okultystycznego show-biznesu. Według znawców tematu symbolizuje on obfitość pieniędzy i nagrody jakie ofiaruje świat demonów za podpisanie  cyrografu z diabłem. Umowa taka jest zawierana między artystami a wytwórniami fonograficznymi kontrolowanymi przez wysokich rangą okultystów. Obfitość deszczu pieniędzy  i sławy jest następstwem zawarcia takiego paktu. Artyści bardzo chętnie o tym śpiewają i zawierają to w swoich utworach pod postacią symboliki deszczu lub po prostu wprost dziękując tak zwanemu „RAINMENOWI„. Niektóre gwiazdy pop wprost nazywają go  szatanem. Osoby które stykają się pierwszy raz z tematem i nie rozumieją o czym piszę proponuję oglądnąć poniższy film zanim przejdziemy dalej do konkretów.

W tym utworze deszcz ma zupełnie inne znaczenie a sam tekst piosenki moim zdaniem jest czymś więcej niż to co można znaleźć w współczesnych utworach tego typu. Odkryłem tam masę informacji zakodowanych na temat czegoś co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości a co dokładnie opisane jest w Apokalipsie Św. Jana. Sama piosenka brzmi niewinnie dla człowieka, który słucha ją w radiu czy ogląda w telewizji. Linia melodyczna jest bardzo wpadająca w ucho, można by rzec, omamia człowieka do tego stopnia że nie bardzo nas interesuje o czym dokładnie mówi tekst piosenki. Jest to stary numer ludzi zakulisowych odpowiadających za powstanie takiego utworu. Nie chcę insynuować niczego co mogło by wskazywać na celowe działanie autorów tekstu. Z doświadczenia jakie mam zdobytego podczas oglądania różnych wywiadów na ten temat, wiem że duża część takich „hitów” powstaje poprzez natchnienie sił nadprzyrodzonych. Być może w tym przypadku również tak było, jednak nie możemy wykluczyć że autor w pełni świadomy napisał tekst piosenki opowiadający o przyszłym wydarzeniu. Tak czy inaczej przerażającą prawdą jest że świat zwierzchności demonicznych jest twórcą większości naszej muzyki, sztuki, i literatury.

 

 Deszcz Mężczyzn – deszcz upadłych aniołów spadających z nieba?

 Na samym początku zamieszczam przetłumaczony tekst  piosenki, następnie przeanalizuję zawartość:

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen
Zamierzam wyjść na miasto
Zamierzam
Zmoczyć się do suchej nitki

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała

Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta

Pada deszcz facetów

Z tekstu dowiadujemy się że nadchodzi niesamowite wydarzenie, które adresowane jest głównie dla kobiet. Deszcz mężczyzn ma spaść jak deszcz na ziemię!.

 „Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice”

Wzrastająca wilgotność i spadające ciśnienie symbolizuje wzrost sprzyjających warunków do tego by „deszcz” mógł spaść, wilgotność jest wzrastającą demoralizacją ludzi gotowych przyjąć każdą amoralna ideę. Spadające ciśnienie odnosi się do ustępującej przeszkody w postaci  wartości chrześcijańskich.Synoptycy radzą że już możemy wyjść na ulicę, czyżby ludzie zza kulis okultyzmu wskazują że już czas nadszedł ?. A może ci synoptycy to istoty demoniczne mające wgląd w to co dzieje się w niebie?.

„Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)”

W tej zwrotce jest ważna wskazówki, w zasadzie najważniejsze przesłanie całej piosenki, po raz pierwszy w historii tego świata spadnie deszcz facetów. Moim zdaniem może to oznaczać  przybycie na ziemię upadłych aniołów z nieba, który jest opisany w Apokalipsie Jana :

 

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.”

Po raz pierwszy w historii świata ma to nastąpić, jak wiemy  w Księdze Rodzaju mamy opis podobnego wydarzenia kiedy aniołowie zstąpili z nieba na ziemię, łamiąc prawo Boga żenili się z kobietami ludzkimi. Te wydarzenie przedpotopowe zapoczątkowało wszelkie pogańskie kulty płodności jakie znają nasze cywilizacje. Tak się składa że cały okultyzm, opiera się głównie na kulcie płodności więc podobne zjawisko było by dla nich bardzo pozytywnym wydarzeniem w świecie po potopowym. Dlatego cała piosenka utrzymana jest właśnie w tym radosnym tonie. Więc kiedy to się stanie ?, mamy informację że ich „synoptycy” zaręczają że gdzieś „Tak gdzieś wpół do jedenastej”. Długo się zastanawiałem nad symboliką do puki nie trafiłem na pewien film na youtubie, w którym autor wyjaśniał czym tak naprawdę jest w świecie okultyzmu „9/11” . Okazuje się że nie jest to żadna zapowiedź ataku na WTC, ale bardzo ważne liczby w numerologii tajemnych stowarzyszeń. W skrócie wygląda to tak :

9 oznacza stary ład, adepta magii, starego człowieka

– 11 oznacza nowy ład, lucyfera który daje ludziom wiedze, wtajemniczonego magika

Jak widać nr 10 jest pominięte ponieważ oznacza ono nikogo innego jak Boga, tak więc 9/11 to zapowiedź awansu ludzkości bez udziału Stwórcy z jego pominięciem. To bardzo nawiązuje do tego co dzieje się w świecie NEW AGE i nie tylko.

W przypadku piosenki mamy pół godziny przed 11, co wskazuje że tuż przed osiągnięciem całej „iluminacji” ludzkości, które ma zapewnić właśnie powrót lucyfera inaczej apollona na ziemię, ten deszcz to dokładnie upragniony powrót tych dawnych „herosów” którzy zapewne będą ponownie pałać namiętnością do ziemskich kobiet., dokładnie jak to było przed potopem opisanym w Biblii.

 

Refren modlitwą i składaniem dziękczynienia starożytnym egipskim bogom :

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Zapewne wielu z was będzie zszokowanym tym co teraz napisałem ale proszę się zapoznać z tymi artykułem, które wyjaśniają czym są te dwa zwroty tak licznie występujące w Biblii i skąd tam się wzięły:

artykuł alleluja i amen

Refren to jawne podziękowanie szatanowi zatwierdzone jednym z imion bogów Egiptu, za którym szatan od wieków odbierał potajemnie cześć. 

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Mamy tu opis jak ci „faceci” mogą wyglądać.  pragnę przypomnieć wam pewną ważną rzecz. Od lat 60-tych nieustannie masmedia tłuką nam do głowy ideał wyglądu mężczyzny i kobiety. Jest tego tak wiele w TV, reklamach filmach książkach że nie sposób nie zauważyć całej socjotechniki wpajającej nam marzenia bycia pięknym. Otóż oni zaręczają kobiety że ci „faceci ” będą przystojni, do wyboru i koloru. Staną się obiektem pożądania niezaspokojonych seksualnie kobiet. Wystarczy przyjrzeć się innym utworom Kety Perry Czy Leady Gagi, tam również są propagowane wątki mieszania się ludzi z „gośćmi z kosmosu”. Oczywiście cały świat nie może łączyć ich z upadłymi aniołami, ponieważ oficjalnie Boga nie ma, pamiętajmy ich zasadę jaką się kierują okultystyczne elity świata:

„pominąć 10” ( Stwórca świata )

„Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała”

 „Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę” ten zwrot jest wyjątkowo perfidny w całym swoim kontekście, moim zdaniem zwracają się tu do Stwórcy by pogodził się i pobłogosławił „Matkę Naturę”. Owa „matka” to najwcześniejsza bogini świata pogańskiego, znana w gnostycyzmie jako Gaja, utożsamianą przez ruchy NEW AGE : „Matką Ziemią”. W dzisiejszym neopogańskim świecie, oraz w kręgach okultystycznych Gaja ewoluowała w Bafometa, androgyniczne bóstwo, które jest potajemnie czczone przez masonerię i elity świata. Z uwagi że cały tekst jest hymnem zaadresowanym głównie dla kobiet, zapewne „Matka Natura” była bardziej na miejscu. W zwrotce mamy również bardzo ważną informację, która swoje wyjaśnienie ma również w Biblii. Chodzi tu o szatana który chce przejąć kontrolę w niebie, buntując jak największą ilość aniołów przeciwko Bogu. Oczywiście Biblia jasno wskazuje że szatan nie ma szans w walce z Bogiem mimo wszystko będzie musiał podjąć tą próbę walki, za który zostanie wygnany z nieba. Stąd zapowiadany deszcz.

„Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta”

Ostatnia zwrotka nawiązuje do tego co napisałem wyżej. „Matka Natura” czyli Szatan, grecki apollon naucza , buntuje aniołów Boga, „aby każda kobieta bez wyjątku mogła znaleźć wymarzonego faceta”. To jest główne przesłanie kończące całą piosenkę. Jest to obietnica że na tym wydarzeniu zyskają „wyzwolone” kobiety. Będą mogły uprawiać  wymarzony, niezaspokojony lubieżny seks z super „facetami”.

Podsumowanie.

 To co napisałem wyżej to tylko moja interpretacja oparta na tym co wiem na temat okultyzmu w popkulturze, oraz korelującymi z tym, informacjami zawartymi w Biblii. Dla wielu osób nie znających treści Biblii to opisałem może być śmieszne i niezrozumiałe, jednak zapewniam was że kiedy zaczniecie badać temat dogłębnie na jakikolwiek temat, zawsze natraficie na ścieżkę która zaprowadzi was do Biblii. Dla tych którzy rozumieją zawartą tu myśl, powiem tyle że piosenka ta moim zdaniem jest hymnem  dedykowanym kobietom od samego lucyfera, pana ciemności i kłamstwa. On obiecał dawno temu że powróci na ziemię jako niosący „światło”. My jednak wiemy że przyniesie tylko zniszczenie i spustoszenie. Jeśli to co napisałem jest prawidłowo zrozumiane to uzupełnia nam obraz tego co będzie się działo zaraz po zrzuceniu „smoka” na ziemię!.

Dodatkowe linki dla osób chcących dodatkowo zapoznać się z ważnymi tematami:

„Nasienie węża”

„Okultyzm/ satanizm”

„Doktryna Lucyferiańska”

„Okultyzm w teledyskach”

 

Lamentacja „Samuraja”

Post ten jest wylaniem żalu po części, oraz częściową próbą wyjaśnienia tego co dzieje się obecnie w świecie. Zadymy z islamistami, oraz odrodzeniem skrajnie prawicowych ideologii które uważam za równie niebezpieczne. Oczywiście jestem osobą wierzącą w Boga  dlatego wiem że przyczyny tego wszystkiego są gdzieś  w świecie niewidzialnym a głównym projektantem jest sam szatan.

III Rzesza.

Ja widzę analogię do okresu  przed wojennych Niemiec, z deszczu pod rynnę tak to wygląda. Niemcy lat dwudziestych również były nasycone lewicową propagandą, sztuką i kryzysem finansowym za którym czaili się Żydowscy „banksterzy” oraz przekupni politycy. Również duma narodu niemieckiego była regularnie podważana, okupacja zagłębia ruhry przez rząd Francji i limity zbrojeniowe. Niemcy mieli największe bezrobocie w tym okresie i masowo uciekali doi USA. Potem zainicjowały się ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe które zostały sterowane przez specjalistów z masońskich  tajnych stowarzyszeń. Przewodnicy zainspirowani ezoterycznymi, mistycznymi rytuałami wychowywali młodzież w duchu ODNOWY WIELKICH NIEMIEC. To właśnie tacy ludzie jak Hitler , Himmler z wszczepionymi konkretnymi demonami kierowali i zarażali swoim czarem  innych nie tylko młodych. Konkretna socjotechnika i trochę działań zakulisowych zagotowało młodych ludzi. Zauważcie że kiedyś młodzież nie była tak zdemoralizowana jak dziś. Jak więc szybko udało się zrobić  Hitlerowi z nich  wojowników zabójców?.


Przekierowanie gniewu na Żydów, to był manewr który dał młodzieży pretekst do posmakowania pierwszej krwi. Mogli zasmakować jej i poczuć się jak wilki polujące swobodnie. Dokładnie tak samo jak dzisiejsza młodzież wyszkolona w nienawiści do drugiego, kogokolwiek najlepiej z innego miasta, innej drużyny nienawiść musi być obecna od małego. Z obniżonym progiem moralności dzisiejsza młodzież jest jeszcze bardziej wybuchowa i bardziej podatna na ukierunkowanie. Jesteśmy właśnie świadkami przekierowywania tej nienawiści przeciwko kogoś obcemu, trafiło na ISLAMISTÓW czy widzicie tu analogię?. Kto nam zapewnia wystarczającej ilości materiału do „budowania nienawiści” jak nie UE – IV RZESZA !! … Przypadek że znowu oni ?.


Tak jak Żydzi , którzy nie mieli większego udziału w kryzysie Niemiec lat 30  ponieśli rolę kozła ofiarnego ( nie mówię o grubych rybach „banksterach” ), byli mordowani i prześladowani tylko ci , którzy byli zwykłymi niewinnymi ludźmi. Tak i jeśli dojdzie do pogromu islamistów gdzieś w Europie , również możemy być pewni że zginą ci najbardziej pokojowi i niewinni. Taka jest rola i przeznaczenie ludzi sprawiedliwych by ginąć. Rosja , Francja , USA, bombardują Syrię… kto tam ginie jak myślicie ?. Normalni pokojowi ludzie podczas gdy najemnicy i mordrercy siedzą w schronach i wychodzą po nalocie jak szczury by oddać symbolicznie serie z kałacha i zapalić fajkę !. Rządzi nami NASIENIE WĘŻOWE które jest w mniejszości na tym świecie jestem tego pewien, jednak jak to jest za okupacji gdzie naród 30 milionowy okupowany jest przez  80 tysięczną armię wroga. Trzymają nasz świat w ryzach dzięki wojnom i konfliktom. Gdy by oni znikli w jedną noc wszyscy, rano nie poznalibyśmy tego świata, błogi spokój by zapanował.

 

Lecz na razie jesteśmy w okupacji i jeśli przestawią pionka to jedni krzyczą a drudzy giną. Jest to wybitnie przykre do oglądania, strach wyjść we własnym mieście w nocy na spacer. Bo można zostać zaatakowany przez  bandę 20 latków za to że im się nudzi. Ponieważ dostają regularnie „pierdolca” kiedy tylko wypiją. Cały dzień strzelają się w Counter-Strike potem idą zaczepiać ludzi. Wychowani na „rozregulowanych” są chwiejni psychicznie i czekają na sygnał do ataku by zrealizować pragnienia siedzących w nich demonów. Krwawa jatka to będzie ich wypełnienie życiowej misji, tak nisko zostali zaprogramowani przez nasze elity, potem będą ich chować szybko w masowych grobach jak młodych separatystów i Ukraińców. Zapieczętują jako „bohaterów” ginących znowu o bliżej nie określone : NIC.

 

Powiem teraz coś o szatanie , głównemu okupancie tego świata i panu wszystkich satanistów. Gdy by nawet mógł stworzyć coś dobrego załóżmy że Bóg dał by mu  taką możliwość i powiedział mu : 

„weź sobie ten świat i tych ludzi i rób sobie co chcesz , Ja idę sobie zrobić drugi”.


To założę się że nie umiał by nic twórczego i dokonać. Nawet te jego głupie technologie i wynalazki które podrzucał ludzkości wykonywali LUDZIE i udoskonalali je. Jakoś nie widziałem skamieniałych „Jumbo-jetów” z przed potopu, a przecież rządziły tam herosi i potomstwo upadłych. Dopiero ten okres od potopu jest tak naprawdę  czasem gdzie ludzie mogli pokazać w pełni swoje możliwości i inwencję twórczą. Możliwe że szatan i demony za to nas tak nienawidzą. Bóg jedyny wie że to co uczynił jest zawsze jest pierwsza klasa. Szatan wykorzystał naszą kreatywność by nas kontrolować i wymordować jednak wymknęło się mu z pod kontroli, zresztą jak zwykle i nie pierwszy raz,  ( potop, Chrystus ). To jest dowód na to że jest „cienkim bolkiem”, i nie nadaje się nawet na zawiadowce stacji kolejowej. Jego wyznawcy powinni się mocno zastanowić nad słusznością oddawania mu czci.Wypełnione proroctwo – Psalm 22

Artykuł ten poświęcony jest tym osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę że całość ksiąg biblijnych jakie znamy i czytamy jest przeplatana różnymi proroctwami. Niektóre proroctwa są jasne i wyłożone wprost, inne są ukryte poprzeplatane wątkami. Są nierozumianą tajemnicą do czasu kiedy się nie wypełnią.


Proroctwa.

 Proroctwo o czterech zwierzętach Daniela to przykład proroctwa oficjalnie zapowiedzianego, gdzie Bóg jawnie zapowiada co ma się stać, z reguły ujawniane jest to za pomocą symboli jednak  można spotkać bardzo precyzyjne proroctwa gdzie podane jest nawet imię ważnej osoby, mam tu na myśli kolejne proroctwo proroka Jeremiasza o przyszłym wybawicielu  ludu Izraela władcy Persji Cyrusie. Wszystko wypełniło się 170 lat później.Nie trzeba było wybitnych badaczy pism by zauważyć wypełnienie. Proroctwo Daniela o zwierzętach , wymaga trochę więcej rozeznania w symbolice biblijnej, a sam okres trwania tego proroctwa jeszcze się nie skończył i ciągle się wypełnia.


Proroctwo ukryte.

Ten rodzaj jest najbardziej ciekawy, ponieważ wymaga bardzo uważnego zagłębiania się w tekst. Nadmienię że proroctwa tego rodzaju nie maja szans na możliwość rozszyfrowania ich zanim się nie wypełnią, jest to  Boży zabieg tak by nawet nikomu nie przyszło do głowy że to jest ważne. Natchniony prorok pisząc sam nie wiedział że to opis przyszłych wydarzeń. Ale kiedy te wydarzenia się spełniają stają się one zaskoczeniem i świadectwem dla nas najcenniejszym.

 

Psalm 22, szczegółowy opis śmierci Chrystusa.

Król Dawid, namaszczony władca Izraela, rządzący mniej więcej w 1000 r p.n.e. był sprawnym władcą i wojownikiem, dzięki któremu Izrael otrzymał ziemię obiecaną w pełnym słowa tego znaczeniu. Dawid wypełnił proroctwo i obietnicę daną Abrahamowi przez samego Boga, że  jego potomkowie obejmą całą tą ziemię w posiadanie. Dawid jako wytrawny dowódca i król nie zdawał sobie sprawy, że pisząc swoje psalmy ( poematy ),  zapisuje proroctwa, które za 1000 lat wypełniając się, dadzą ludziom niepodważalne świadectwo dla Mesjasza Chrystusa. Dawid pisząc w natchnieniu, kierowany Duchem Bożym spisał w jaki sposób zginie Isus Chrystus. Zapis jest tak precyzyjny że Żydzi po ukrzyżowaniu Isusa, nie mieli żadnej wątpliwości kogo właśnie zabili.

Analiza szczegółowa Psalmu 22.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Łania w czasie zorzy porannej…” Psalm Dawidowy.

(2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

(3) Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju.

(4) A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela.

(5) Tobie ufali ojcowie nasi, Ufali i wybawiłeś ich.

(6) Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.

(7) Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.

(8) Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową:

(9) Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!…

Wersety 1- 6 dotyczą samego Dawida, jako że był w bardzo wielu niebezpiecznych sytuacjach , uciekając przed królem Saulem wołał do Boga swego o ratunek. Takich fraz w jego psalmach jest najwięcej. Prawdopodobnie kiedy spisywał psalmy był w podeszłym wieku, z ustabilizowanym królestwem i sytuacją polityczną. Psalmy  jakie pisał pod natchnieniem były formą oddania czci swojemu wybawicielowi Bogu Wszechmogącemu.

Wersety 7-9 to wskazówka od Boga dla osób które  były świadkami sądu i krzyżowania Isusa. Opisuje stosunek jaki miał tłum żydów do znienawidzonego Zbawiciela. Możliwe, że 9 werset był nawet cytowanym zdaniem, które zostało wypowiedziane przez kogoś obserwującego. Zapewne był to ogromny szok dla ówczesnych świadków śmierci Chrystusa, kiedy sobie przeczytali ten psalm ponownie!.

(10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.

(11) Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!

(13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu…

(14) Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.

(15) Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

(16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.

(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.

(18) Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.

(19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

Zwróćmy uwagę jak się powtarza schemat rytmicznie, 10 – 14 wers mówi Dawid o sobie, opisuje swoją sytuacje kiedy Aram nastawał na jego wojska. Jednak 16 werset rozpoczyna kolejne szczegółowe opisy momentu kiedy Chrystus  wisiał na krzyżu, wysuszony język pojawia się w momencie szybkich i płytkich oddechów. Kiedy robiono doświadczenia naukowe okazało się że ukrzyżowany człowiek miał ogromny problem z oddychaniem, by wytrwać musiał robić płytkie oddechy i szybkie. Wersety o przebijaniu rąk i nóg jest bardzo mocnym dowodem, ponieważ w momencie spisywania psalmu ok. 1000 r p.n.e. nikt nie znał takiego sposobu egzekucji. Dopiero Rzymianie wprowadzili tego typu proceder w 1- 2 wieku p.n.e. 18 werset znowu opisuje ból jaki odczuwał Chrystus, tu znowu dzięki badaniom naukowym wiemy, że rozkład siły jakie działa zawieszonego na krzyżu człowieka powoduje ogromne obciążenia stawów. Siła grawitacji powoduje nienaturalne ułożenia stawów barkowych, oraz górnej części kręgosłupa. Ostatni werset 19 jest konkretem, który był szokujący dla świadków śmierci naszego Zbawiciela. Żołnierze pilnujący  ukrzyżowanych rozkradli ich szaty, lecz szata Isusa była z jednej części  płótna, dlatego postanowili rzucić o nią losy.

 

 „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”.

Z Ewangelii Marka i Mateusza dowiadujemy się że Isus w momencie konania , wykrzyczał te słowa.

(34) O godzinie dziewiątej zawołał Isus donośnym głosem: Eloi, Eloi. lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Ew Marka 15.34 ).

Należy pamiętać że naoczny świadek Jan, nie zawarł tego świadectwa w swojej relacji.Marek  nie był naocznym świadkiem, nawet nie znał Chrystusa, Mateusz był uczniem, jednak nie wiemy czy słyszał te słowa.Wiadomo że Mateusz to wiarygodne źródło ponieważ należy do grona najbliższych wybranych uczniów Isusa. Więc należy traktować taką relację jako bardzo prawdopodobną.  Osobiście uważam że Chrystus mógł wypowiedzieć to zdanie celowo, może nie tuż przed samą śmiercią ale gdzieś w trakcie konania. Zwróćcie uwagę że Marek specjalnie napisał to po aramejsku, wręcz podkreślił to zapisując to właśnie w tym języku. Należy pamiętać że w tamtym okresie prosty lud porozumiewał się w języku greckim. Aramejski był w mniejszości popularny w kręgach uczonych w piśmie i kapłanów. Jeśli Chrystus wypowiedział to zdanie rzeczywiście to nie dlatego że stracił wiarę w swojego Ojca, a dlatego by wskazać miejsce w Psalmach Dawida, gdzie jest opis tego co się właśnie dokonało. Ponieważ to dokładnie zdanie rozpoczyna 2 werset Psalmu 22 !. Wskazał on uczonym w piśmie i Sanchendrynowi, którzy przyglądali się drwiąc z niego. Mówiąc po aramejsku wiedział że oni rozpoznają że do nich to kieruje właśnie te słowa, dał im świadectwo jakiego się nie spodziewali, oraz znak którego żądali jeszcze za życia  Chrystusa.

 

Podsumowanie.

Dzięki psalmowi 22, mamy ogromne mocne świadectwo tego że Chrystus to zapowiedziany Mesjasz. Umacnia wiarę tych którzy nie widzieli a uwierzyli, mimo że minęło 2 000 lat. Dla naocznych świadków był to ogromny szok i zaskoczenie, dla nas przykład jak wspaniałym i pomysłowym jest nasz Bóg, że zostawia nam tyle świadectw abyśmy czytali i uwierzyli. Jednak wielu jest na świecie takich, którym nie jest na rękę byśmy wierzyli. Oni zawsze znajdą sposób by podważyć wiarę tych którzy mają wiarę. Nie dajcie się zwieźć, oszukać ich argumentom, miejcie to w sercu a rozum niech będzie wolna. Oni mają w głowie pełną głupoty, lecz serce pełne nienawiści pełne. Bo wiedza ich jest niczym w obliczu Stwórcy, a tylko głupiec nienawidzi bez przyczyny.
 

Zwiedzenie według Bushiego

Wykolejenie religii, idei Sprawiedliwego Boga

Szariat to mrzonka, nikt w to nie wierzy nawet *immamowie, to pokarm dla biednych ogłupiałych  Ismaelitów. Podobnie jak Biskupi od wieków karmią naszych  kapłaństwem księży, bóstwem Maryi, zastępcami Chrystusa. Mimo że te religie wyglądają jak śmiertelni wrogowie, jednak jadą na tym samym wózku  i pisane im jest to samo. Wygląda to jak dwa pociągi rozpędzone i specjalnie ustawione  w przeciwnych kierunkach, oczywiście wszystko przygotowane by  je ze sobą „skonfrontować”. Jednak jest to tylko pozór dla niewtajemniczonych. Szariat to nic więcej jak lokomotywa która udaje że ciągnie, podczas gdy pcha ją zupełnie niewidzialna siła. Katolicyzm tak naprawdę jedzie w składzie razem z islamem i stanowią jeden pociąg, zapewne jedzie w nim więcej kościołów i religii, wszystkich jednoczy idea !
 
Idea zwiedzenia.

Chodzi o wykolejenie idei jakiegokolwiek boga, stwórcy wszech rzeczy. Jak by nie było allach to taka podmianka jahwe, jehowy. Jednak trochę z podkręconym okrucieństwem by „wykolejenie” było pewniejsze. Raczej mało prawdopodobne jest by utrzymać ludzi w przekonaniu że Bóg nie istnieje w czasach gdzie będzie się jawnie jego moc demonstrowała. Zwiedzenie tego typu było by bardzo krótkotrwałe i jeszcze bardziej utwierdziło by ludzi w tym że Bóg ma racje.
Wykolejenie ma więc na celu zniszczenie zaufania do samego Boga, jako orędownika owych znienawidzonych religii.

To co zapisane w „Protokołach Mędrców Syjonu”, cytowanych na forum chyba 100 razy to tylko wersja dla nas. Nie będzie żadnej widocznej doktryny lucyfera, która zastąpi Boga, z resztą sataniści sami przyznają że szatan nie jest ich bogiem a ideą. Nie będzie żadnej nowej religii  opartej na żadnym new age. Oni chcą byśmy tak myśleli, wiedzą że chrześcijanie, nawet islamiści nie znikną z dnia na dzień i nie zmienią zdania na temat swojego boga. Stawiają raczej na szydzenie z Boga, a antychryst który zasiądzie na tronie raczej będzie zapowiadał koniec rządów i ery Stwórcy.

Tu chyba chodzi o to by ludzie wiedząc że Bóg istnieje, znienawidzili go i stracili do niego zaufanie. Cały wysiłek toczy się o czas ostateczny gdzie ateisty nie uświadczysz. Gdzie prawdziwy Izrael  pod ochroną będzie w nienawiści u zawiedzionych ludzi. Tutaj gra szatana i elit :

Głos fałszywego Proroka.

„Zobaczcie o to prawda o waszym Wszechmogącym, wybrani żyją w dostatku a wam upokorzenie zostało, niech każdy kto chce przyjąć wolność człowieka jak za dawnych czasów, zanim niebo nie wtargnęło na ziemię niszcząc nasz świat. Niech przyjmie oto ten znak jedności ‚wolnych” ludzi. Niech całe niebo i ten co w nim rządzi zobaczy że jesteśmy prawdziwie wolni.”

To co wyżej to moja fantazja jedynie, ale czy na pewno jest to mało prawdopodobne?.  Czy filmy takie jak NOE, czy EXODUS to nie jest dokładnie czarny pijar przeciwko Wszechmogącemu Bogu? . Gdzie zamiast szacunku należnego, przesłaniem są niedomówienia i powstające pytanie „CZY BÓG JEST SPRAWIEDLIWY?”
Tak  ja oglądając czułem jak to wprost wylewa się z ekranu, jeszcze 3 lat wcześniej mogło by na mnie zadziałać. Jednak wielu jest na których to działa już dziś.

Dlatego co raz bardziej uważam że zwiedzenie będzie miało na celu doprowadzić do znienawidzenia Boga przez ludzi, którzy będą się czuli poszkodowani w jakichś sposób przez Stwórce. Plan ich prosty jest:

– najpierw pokaz dadzą islamiści z ich bożkiem allahem

wyjawienie  brudów i upadek Watykanu, posłuży do zdyskredytowania Syna Bożego, oraz Boga  wyznawanego przez Chrześcijan, może posłużyć jako ataku Boga na własny kościół.

w tym czasie pojawią się upadli goście z otchłani, pierwsi piewcy „niesprawiedliwości”, Wszechmogącego

tu zaczyna się zwiedzenie równocześnie z porwaniem 14400  oraz odłączeniem Izraela z bestii.
– upadli będą zagłuszać kłamstwami dwóch świadków, i każda plaga czy kara Boża posłuży jako przykład „niesprawiedliwości” z rąk Stwórcy.Chyba tylko wtedy będzie możliwe to co Chrystus mówił do uczniów:

Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

  I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

  I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.”

To mi wygląda dokładnie  jak nienawiść do samego Boga  przez co oberwą  ci najbliżej pod ręką, czyli wierzący do końca. Coś spowoduje tą nienawiść do Stwórcy, zapewne zwiedzenie i będzie to miało związek z poprzedzonymi wojnami religijnymi i kataklizmami jako część znaków zapowiedzianego przez Boga. Chyba dojdzie do nagromadzenia propagandy przeciwko stwórcy, tak że wszyscy będą mieli dość Boga i stanie się to samo co w edenie z Ewą i Adamem. Z doświadczenia wiem jak bardzo skuteczna może być taka propaganda. Adwentyści nie będą uczestnikami porwania, wielu może stracić wiarę. Katolicy będą szukać ratunku w spalonych kościołach, trwając przy osmolonych tabenakulum, możliwe że wzywając nieistniejącą Maryję, która ma ich obronić przed „złym  i niepohamowanym Bogiem„, czy tego nie zapowiadała w swoich objawieniach?.

Zapewne pokonanie dwóch świadków da wiele satysfakcji opętanym buntem ludzi.
Ale tylko na trzy dni.

Potem nadejdzie głoszenie Ewangelii przez  anioły jak czas się dopełni i zapewne głos z nieba obali wszelkie kłamstwa upadłych i elit.  Część ludzi się ukorzy  przed Bogiem i opamięta a reszta będzie urągać dalej, jak to wiemy z objawienia Jana.

Zapewne wtedy dopiero znamię na czoło i rękę będzie na prawdę karane przez Boga, dalej wiemy jak się skończy. Bitwa w której jak by nie było będą chcieli walczyć jacyś ludzie przeciwko Chrystusowi i  wybranym. Przecież oni żyją gdzieś w śród nas, może nawet się z nimi witamy. Myślicie że będą walczyć za upadłych, czy swojego nowego bożka szatana? .. NIE  oni będą walczyć w obronie tego obecnego świata, znienawidzą Boga i wszystko co On reprezentuje. Będą mieli nadzieję  złudną jako cień szansy , które zapewni im szatan. Ile to filmów widzieliśmy gloryfikujących walkę do końca, ginięcie dla idei samej choć szansy zero?.
To są ludzie którzy wybiorą własnowolnie humanizm nad wszystko. A Bóg przecież nie pozwoli im mieszkać na świecie w obecności Królestwa Bożego, wobec jawnego buntu.

Zapewne podczas 1000 rządu Chrystusa gdzie ludzie wybrani będą się oczyszczać z wszelkiej ludzkiej niemocy, ta idea kolejnego buntu będzie mieszkać w sercach ludzi z krańców Królestwa. Szatan  ponownie stanie wraz z nowymi buntownikami do walki tym razem ostatecznie. Nie widzę lepszej szkoły dobra i zła dla wybranych jak doświadczenie grzesznego życia w świecie obecnym, następnie nawrócenie, wybawienie przez Boga, i obserwacja przez 1000 lat jak bunt niszczy ludzkie istoty odłączając ich od Boga.

To musi się stać i Bóg wie co robi.