Marksizm – N.W.O.

 

W tym wpisie chciałbym wam przedstawić nie tyle już teorię ale raczej rzeczywistość, przedstawię wam Europę w świetle w którym mało kto z was się spodziewa, pokażę wam czym jest zapomniany marksizm, oraz co wspólnego mają dzisiejsze wydarzenia na świecie z pewnym człowiekiem żyjącym w drugiej połowie 19-tego wieku.

„Koci Żywot”,

Przez ostatnie 30 lat Europa rozpasała swoich obywateli polityką socjaldemokratyczną, tworząc pokolenia kompletnie pozbawione chęci do pracy, dzięki  silnemu socjalowi utuczyli ich  jak  starsze panie kotki szyneczką i „bekonikiem”, a kiedy  zrobiły się krągłe  i niezdatne do samodzielnego polowania  wtedy kotka za drzwi  won!. Następnie taki kot będzie robił wszystko by powrócić do „łask”.

Ja to widzę w ten właśnie sposób, podejrzewam że zachodnia Europa nigdy nie była kapitalistyczna, kierowali ją przez cały czas od końca wojny marksiści z Frankfurtu, zrobili dokładnie to co dziś robi LGBT, czyli stara marksistowska doktryna:

„rewolucja przez marsz przez instytucje”

Sama doktryna Marksa zakłada wybuch rewolucji niezadowolonej społecznie masy biednych ludzi, pozbawionych szans na własnoręczne wydobycie się z biedy, Marks nazwał tą masę PROLETARIATEM i dokładnie opisał jak ją wykorzystać do przejęcia władzy na świecie w swoim dziele  zatytułowanym :”Manifest Komunistyczny”

Rys historyczny pomysłu Marksa.

Początek 19 wieku  to okres migracji masy chłopstwa z wsi do miast związany z końcem feudalnego ustroju państw europejskich. Ludzie ci wpadli z deszczu pod rynnę ponieważ  wpadli  w sidła powstających  kapitalistów którzy regularnie eksploatowali do krwi. Masa ludzi bez wykształcenia, jakiejkolwiek szansy na poprawienie swojego bytu tworzyła proletariat gotowy do kradzieży i zabójstw w imię wymyślonej przez masońską elitę ideę „równości klasowej”, Marks dokładnie zaplanował  w największych szczegółach ową rewolucję. Jednak w połowie 19-go wieku kiedy cały proletariat był niemal gotowy do niszczenia systemu,  nastąpiła rewolucja przemysłowa z uwagi na wysyp wynalazków takich jak :

-żarówka
-prądnica
-prąd zmienny

 

Po prostu jednym słowem : Tesla !. To zmieniło nagle warunki pracy, oraz nastawienie krwiożerczych kapitalistów względem swoich pracowników, zaczęli potrzebować wykwalifikowanych pracowników!, którym dawano dużo większe wynagrodzenie z powodu tego że było ich brak. Proletariat zauważył szansę i masowo szkolił się w prywatnych szkołach zakładanych przez samych kapitalistów oraz w katolickich placówkach zakładanych wtedy masowo do tego celu, w ten sposób powstawały pierwsze zawody a wraz z nimi powstał ETOS PRACY i w zasadzie zalążek klasy średniej. W ten właśnie sposób biedny, głupi i zdemoralizowany proletariat rozmydlił się Marksowi i tym planistom „nowego ładu”.

Moim zdaniem I w. św. to pierwsza próba wywołania rewolucji komunistycznej w zachodniej Europie, tam miało dojść do buntu ludności z powodu głodu i długoletniej wojny, miało dojść do masowego wycinania kapitalistów i takie  zabiegi były  czynione, jednak  rok 1917 przyniósł jedynie sukces w Rosji tam udało się zbuntować proletariat ponieważ do carskiej  Rosji nie zdołała dotrzeć w pełni rewolucja  wynalazków i tak zwana Industrializacja nie wystąpiła, dlatego Lenin miał okazję wykonać klasyczną rewolucję marksistowską z wszystkimi elementami. 

W tym czasie ekipa marksistów nie mogła wykonać tego samego w zachodniej Europie, czekała na „bratnią pomoc siepaczy Lenina”. Jak wiadomo marsz na Europę został cudem zatrzymany pod Warszawą!. Pamiętacie jak nasz narodowy „bohater” ,Piłsudski  robił wszystko by przegrać Bitwę Warszawską?, teraz wiem dlaczego zawsze był mile wspominany przez cały okres PRL, prawdopodobnie to był ukryty człowiek rewolucji!.

Po Bitwie Warszawskiej marzenia o rewolucji w zachodniej Europie całkiem upadły. W Rosji Lenin został otruty prawdopodobnie przez trockistów ( ruch odrzucający rewolucję jako narzędzie do przejęcia władzy ), Stalin kiedy objął władzę  miał inną wizję i pogląd na temat zdobycia władzy nad światem, zrezygnował z internacjonalizmu Marksa na rzecz socjalistycznego mocarstwa którym zamierzał podbić Europę  biorąc ją siłą. W zasadzie całe okres 20-lecia międzywojennego to gotowanie się Stalina do podboju EU to wszyscy zgodnie  stwierdzą.

Hitler kto go stworzył?

 

Tutaj mam „zagwostkę”, ponieważ nie do końca jestem pewny dlaczego pojawił się Hitler i dlaczego Zachód tak panicznie się obawiał komunizmu narzuconego akurat przez „braci” wschodnich sowietów. Komuniści zachodni dopiero się zastanawiali jak zniszczyć kapitalizm , który był przeszkodą do przejęcia władzy za pomocą rewolucji, więc nie jestem do końca pewien, wiem tyle że ekipa marksistów z Frankfurtu przestała lubić Stalina i prawdopodobnie dlatego początkowo wspierali Hitlera, Żydowskie banki masowo sypnęły ściepę na amię Hitlera który być może miał być odpowiedzią dla Stalina, w ten  dokładnie sposób zrealizowała się II w.św.

Hitler niby antyteza dla komunistów, jedynie z pozoru. Ponieważ Hitler również planował po podboju Europy dokładnie takie same mechanizmy jak w Manifeście Komunistycznym wytyczał Marks. Więc wygląda na to, że faszyści od komunistów niczym się nie różnią jedynie drobnymi szczegółami związanymi z samym przejęciem władzy i różne wykorzystanie do tego celu ogłupiałych mas ludzi, Marks szedł na łatwiznę i chciał wzburzać biedotę i ciemnotę przeciw kapitalistom by w ten sposób stworzyć aparat terroru, a Hitler najpierw budował aparat terroru by siła podbić świat a potem ten aparat wykorzystać przeciwko kapitalistom i systemowi opartemu na prywatnej własności.

Oczywiście Stalin to odbicie lustrzane Hitlera tyle że już rewolucja u nich była i bida też jednak jeszcze nie zdążył się tą bidą podzielić z całym światem. Jak wiadomo Plan Marksa zakładał jedynie szanse powodzenia w wypadku kiedy rewolucja następuje  falowo w wszystkich państwach jednocześnie, Marks był inteligentnym masonem i przewidział że jeśli rewolucja nie nastąpi jednocześnie to będą powstawać  rozdzielone mocarstwa jedynie ideologicznie zbliżone do jego utopijnego świata lecz działające w sposób niekontrolowany!, ( patrz ZSRR ).

Historia IIw.ś. Jednoznacznie wskazuje że cały konflikt zbrojny a nawet przebieg samych bitew wskazuje na obopólne, potajemne porozumienie pomiędzy „walczącymi stronami”. Tak zwane „punkty zwrotne” w dziejach tej wojny to zwykła manipulacja okupowana najczęściej  ogromem istnień ludzkich.

 

 

 

Historia powojenna to najprawdopodobniej konieczność w którym ci niszczyciele cywilizacji starali się jakoś dogadać, najprawdopodobniej „Zimna Wojna” to nieplanowane rywalizowanie z Związkiem Sowieckim, który  był zbyt niebezpieczny dla międzynarodowego marksizmu, już wtedy Marksiści  w Europie mieli swój plan zdobycia władzy oparty właśnie na tak zwanym : Marszu przez instytucje”, oraz bardzo precyzyjnym i zarazem najperfidniejszym planem w dziejach ludzkości, który był bliżej założeniom Marksa.   Związek Radziecki starał się wykonać operację na EUROPIE zbrojnie i byli temu bardzo bliscy, wiadomo że elitom  europejskim nie było na rękę być podwładnymi wschodniego marksizmu, sami chcieli rządzić i być przyszłymi elitami elit.

Rozpad Związku Radzieckiego, kto i dlaczego?

Jak wiadomo ten stalinowski twór był wypaczeniem idei Lenina czyli myśli rewolucyjnej marksistów zachodnich. Stalin w zasadzie zdradził „rewolucję”. Stworzył w latach 20-tych silne mocarstwo oparte właśnie na etosie pracy, dzięki czemu pożyczając kasę od zachodnich Żydów na idustrializację spowodował  ogromną zazdrość zachodnich pobratymców. Jak napisałem wyżej zapewne dlatego pojawił się Hitler jako „lekarstwo” na stalinowskiego nowotworu. Dodatkowo Stalin masowo mordował trockistów czyli ruch powstały po  stalinowskich reformach, trockiści byli wierni rewolucji i zgodni z nowym marksizmem zachodnio-europejskim. Rozpad Związku Radzieckiego musiał nastąpić ponieważ sam ustrój komunistyczny z powodu socjalistycznego profilu skazany jest na bankructwo. Nie trzeba być geniuszem ekonomicznym by stwierdzić , że jeśli państwo opiera się na własności kolektywnej, które jest zarządzane przez elity siłą rzeczy musi być rozkradane, a jeśli jest rozkradane kiedyś te bogactwa się wyczerpią. Jeżeli system feudalny miał w państwie 100 rodzin żyjących z pracy innych to w systemie komunistycznym mamy  setki tysięcy, prezesów, kierowników, dyrektorów, ministrów i trzy razy tyle urzędników żyjących z pracy reszty. Jeśli dodamy do tego system złodziejstwa  szeroko rozpowszechniony w środowiskach robotniczych to daje to mizerny obraz. Wracając do ZSRR, więc system ten został w ostatniej chwili zdemontowany przez nową falę komunistów przejmujących kolejno władzę po śmierci Stalina. Chruszczow to nikt inny jak trockista współpracujący z europejskimi marksistami pokroju Helmuta Kohla, czy Margaret Thatcher. Do rozpadu ZSRR przyczynił się walnie Watykan, ten który był prawdopodobnie założycielem najpierw Unii Europejskiej a teraz przyklaskuje nadchodzącemu „Państwu Europejskiemu”. Jak wiadomo po zdemontowaniu ZSRR znikną ostatni nacjonalista komunistyczny i pojawiło się zielone światło do realizacji planu zachodnich MARKSISTÓW.

Nowy Marksizm Europejski.

Marksizm Europejski nie różni się niczym w zasadzie od pierwowzoru jaki wykonał Lenin, za cel ma zniszczenie kapitalizmu czyli starego porządku, który jako tako gwarantuje stabilne funkcjonowanie społeczeństw. Jednak samo pojęcie kapitalizmu dzisiaj się nam nieco rozjechało ponieważ to co dziś nam przychodzi na myśl kiedy słyszymy ten wyraz zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Większość dziś z kapitalizmem kojarzy koncerny, korporacje itp, jednak te twory to właśnie zaprzeczenie kapitalizmu i jest to główny dziś czynnik niszczący stary ład.

Marksizm europejski to efekt niemożności wykonania klasycznej rewolucji „leninowskiej” w warunkach zachodniej Europy. Dlatego by stworzył się ponownie  proletariat który  sam ma zniszczyć stary ład , te gnojki opracowały bardzo skomplikowany proces który jest realizowany w zachodniej Europie od samej  wojny.

Główną przeszkodą wykonania rewolucji w latach międzywojennych jak wspomniałem wyżej była rewolucja wynalazków i industrializacja kapitalistów. To zrodziło tak zwaną klasę średnią i spowodowało powstanie etosu pracy. Proletariat jako siła napędowa i narzędzie do przejęcia władzy  stał się wykształcony i co dla nich gorsza wierzący w Boga. Te cechy są wybitnie niewskazane w przyszłym planie wykorzystania takiej grupy ludzi z wiadomych powodów, ludzie wierzący w Boga mają moralność, a jak mają to nie będą kraść, ani mordować ponieważ mogą pracować na swoje dobra.

Ekipa z Frankfurtu wpadła na „genialny”pomysł jak odwrócić szale na ich korzyść. Dzięki pewnemu maniakowi seksualnemu panu Wilhelmowi Reich, który nienawidził kapitalizmu i widział w nim przeszkodę do uwolnienia w człowieku swobody seksualnej, to był swego rodzaju „ojciec rewolucji seksualnej lat 70-tych. Stworzyli plan w którym kapitalizm mogli by zniszczyć stopniowym seksualizowaniem dzieci i młodzieży od jak najwcześniejszych  lat. Zauważmy że pan Reich  to lata międzywojenne, to wtedy narodził się cały plan który jest realizowany dziś w Unii Europejskiej!.

Seksualizacja dzieci tworzy proletariat.

Założenie zboczonego Reicha polegało na tym że widział w kapitalizmie wroga  wolności seksualnej, którą uważał za niemal cel życia i sens. Dlatego w swoich  publikacjach przedstawiał plan zniszczenia kapitalizmu, który tłumił w dzieciach popęd seksualny od wczesnych lat, tak by dzieci zdobywały wykształcenie i uczyły się pożytecznych zawodów. Nowi marksiści odwrócili ten proces i by zniszczyć system kapitalistyczny oparty na etosie pracy musieli zainfekować młode pokolenie dzieci robotników i zdemoralizować je stopniową seksualizacją tak, by w przyszłości nie mogli tworzyć wykwalifikowanej siły do pracy a raczej głupi motłoch żyjący nie ze swojej pracy a z socjalu państwa!. Ten plan mogli dopiero w pełni zrealizować po zakończeniu działań II w.ś.

Dzięki temu że ZSRR ich główny rywal i marnotrawny  syn został zatrzymany na wschodniej Europie dostali w pełni możliwości działań. Wtedy powstały w Niemczech rządy tak zwane centroprawicowe, socjaldemokraci itp, to był właśnie marsz przez instytucje i wtedy się zaczęło wdrażanie planu na zachodzie. Jeżeli wydaje się wam że Europa robiła to w odosobnieniu to jesteście w błędzie. Tak się składa że USA również podlega tym samym procesom co EU, to USA i jego liberalna tylko z nazwy elita również stopniowo wprowadzała na własnym terenie plany zachodnich marksistów. To Dzięki ich „rewolucji muzycznej”, potem  „rewolucji obyczajowej”, wspieranej głównie przez wytwórnie muzyczne oraz Kinematografia mogła zaistnieć „rewolucja seksualna” lat 70-tych, to z USA  było to importowane przez młode pokolenie zainfekowane tym trendem do Europy zachodniej. Pokolenie wychowane na tak zwanych ideach pacyfistycznych i lewicowych poglądach dzisiaj tworzy elity polityczne w USA, oraz UE. To oni dopinają obecnie plan marksistów do końca. Udało się im zniszczyć niemal etos pracy w Europie, przez socjalistyczną doktrynę rozdawnictwa pieniędzy, dlatego  Niemiec, czy Anglik nie ma ochoty pracować bo poco?.  Kto dziś myśli o szkole zawodowej  z młodych ludzi?, każdy jest ogłupiony konsumpcjonizm trybem życia, hedonizm niemal leje się z telewizora, ludzie pracy są wyśmiewani. 

 

 

Wczesny seksualizm dzieci powoduje  zniszczenie moralności młodego człowieka co  wpływa na jego kalectwo w systemie kapitalistycznym. Taki człowiek jak dorośnie choć by chciał nie będzie w stanie zarobić grosza na swoje utrzymanie, ponieważ od małego jest uczony pasożytnictwa!.

Kapitalizm umiera i co dalej?

Kapitalizm jest niemal zniszczony obecnie, korporacje i koncerny to ostateczny gwóźdź do trumny starego ładu Europy. Dezindustrializacja dokonana w latach 90- tych  w zachodniej Europie jak i przede wszystkim w dawnym bloku wschodnim, krajach takich jak Polska był istotnym czynnikiem ostatecznie wyznaczającym kres starego ładu!. Kraje słowiańskie wschodniego bloku posiadało postalinowskie zakłady które musiały zostać zniszczone zaraz po uwolnieniu tych krajów. O ile Stalin stawiał na silny przemysł i starał się odbudować ETOS PRACY w śród  rozbestwionego trockizmem społeczeństwa , to zachodni marksiści  dokładnie go przez ostatnie 25 lat unieszkodliwili – zgadnijcie dlaczego?..

Jednak Europa Marksa ma pewien problem z tymi krajami byłego bloku wschodniego, ponieważ Słowianie mają w krwi ciężką pracę i jeszcze spore chęci, przystępując do tego  socjalnego towarzystwa spowodowali  sztuczne podtrzymanie zdychającego trupa. Teraz to my głównie pracujemy na utrzymywanie proletariatu zachodniej Europy, jak długo wytrzymamy?.
Obawiam się że marksiści nie mają wyboru i muszą przyśpieszyć upadek systemu gospodarczego.
Muszą zrobić do tego czasu dwie rzeczy:

1. Stworzyć jedno państwo europejskie, jednocześnie  likwidując unię, państwo te ma mieć jedną armię, jedną walutę oraz jedno prawo. Pamiętamy   co się stało w 2007 roku. W momencie kiedy Polska , Czechosłowacja, Słowacja ,Węgry i inne państwa poszerzyły Unię Europejską, nagle wydarzył się „zonk” w postaci zawarcia Traktatu Lizbońskiego:

Traktat ten nagle przekształca Unię niezależnych państw Europy w landy zarządzane  strukturą Parlamentu Europejskiego, to dokładnie pierwszy krok do zrealizowania nadchodzącego „Państwa Europa”.

2. Następstwem powstania Państwa UE czyli EUROKOŁCHOZU ma nastąpić stworzenie aparatu terroru bez którego marksiści nie będą mogli utrzymać ledwo przejętej władzy. Sam zamysł i schemat aparatu terroru dokładnie zaplanował sam Karolek Marks, on wiedział że zaraz po rewolucji po jakimś czasie musi nastąpić bunt proletariatu przeciwko nowej władzy, dlatego by utrzymać ludzi za „ryj” musi być gotowy APARAT TERRORU. Dopiero kiedy będzie gotowa Armia Europejska będzie mógł nastąpić oficjalny krach starego ładu, w skrócie będzie to czego spodziewają się wszyscy: upadku Banków Centralnych. Zarżnięcie mlekodajnej krowy, która żywi miliony europejskich pasożytów z zachodniej Europy.

Członkowie elit UE. w zasadzie nie kryją się z ich komunistycznymi wzorcami, ich góru Altiero Sinelli, którego Nazwisko widnieje nad wejściem do głównego gmachu U.E. Twórca słynnego Manifestu z Ventobene w którym dokładnie jest opisany plan jak mają stworzyć  przyszłe państwo europejskie. Ciekawe że nikt jawnie nie wspomina że Spinelli był chorym komunistom!.

Emigranci Islamscy nóż do dorżnięcia „mlekodajnej krowy”

Wielu z nas zastanawia się dlaczego polityczny UE, Papierz i inni tak naciskają na przyjmowanie uchodźców. Odpowiedź w świetle tego co napisałem może być tylko jedna!. Oni są potrzebni do dorżnięcia finansów konkretnych państw Europejskich, które nie mają zamiaru upaść choć chwieją się od lat. W zasadzie Merkel, satanista Bergolio i inni marksiści  muszą ciąć gałąź na której siedzą ponieważ czasu mają niewiele. Emigranci są tym złotym lekarstwem, cała masa pasożytów dodatkowo niebezpiecznych są idealnym środkiem. To dzięki nim między innymi w czasie kryzysu stworzą APARAT TERRORU który będzie nas potem wszystkich pacyfikował jak to było za towarzysza Lenina!.

 

Podsumowanie.

Wszystko to co opisałem wyżej nasuwa nam jedną myśl, że praktycznie cały świat jest marksistowski, czy to możliwe?.

Zastanówmy się czym naprawdę jest owy marksizm, oficjalnie twierdzi się że była to jakaś idea nowego świata, wiadomo Marks był idealistą, chciał dobrze ale mu nie wyszło itp. Jednak wystarczy dokładnie przeanalizować Manifest Komunistyczny by pojąć że w tym niema żadnej wizji, czy wyższej idei oprócz bezwzględnego, podstępnego obalenia starego ładu i stworzenia totalitarnego aparatu władzy , gdzie człowiek będzie masowo mordowany, uprawiany jak kurczaki na farmie. Marksizm to nie idea ale plan przejęcia władzy nad światem.

Co ciekawe ci którzy go opracowali czyli Marks i jemu podobni to zaledwie wierzchołek góry lodowej ludzi oddanemu złu którzy mimo praktycznie nieograniczonej władzy nad światem , którą posiadają od dawna, sięgają po coś więcej.

Ci ludzie wyglądają jak my, lecz brakuje im jednego, sumienia są istotami pozbawionymi ludzkich cech, w Biblii nazwani są nasieniem węża, realizują plan wykraczający  o wiele dalej niż rzeczy o których napisałem wyżej. Oni są następcami  Kaina, Nemroda, Apollona, Aleksandra Wielkiego, są w zasadzie ich marnymi kopiami starającymi się zrealizować ciągle to samo. Utrzymać bunt ludzi przeciwko Bogu, niszczyć Jego Prawo gwarantujące życie, a celem ostatecznym jest zniszczenie  całego świata rękami samego Stwórcy.

To oni wmawiają wam że jesteście zwierzętami, powstaliście w procesach chemicznych, i traktują nas jak zwierzęta, gorzej!..
Oni dzielą się i różnie każą się nazywać:

– Masoni

-Żydzi

– Papierze

– Naukowcy

Oni mają różne nazwy jakimi nas określają:

profani, goje, parafianie, zwierzęta.

Ale pamiętajmy jedno, jesteśmy stworzeniami bożymi, Dziećmi Jego , tak nas nazwał Stwórca czy wiesz o tym?

Wy też wiedzcie o tym: nasieniu węża!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s