Gnostycyzm Prawdziwe Oblicze

Witajcie moi drodzy, rozpoczynam serię filmów o tematyce gnostyki, w kontekście biblijnym. Postaram się w najbardziej prosty sposób pokazać czym jest gnostycyzm, jak go rozpoznać. Przedstawię również moją teorię na temat „kodu 9.11”. Są to moje pierwsze filmy, więc wybaczcie sporą dozę amatorki. Myślę że następny film będzie w lepszej jakości.Tematyka odcinka:

  • Panteon bóstw gnostycznych
  • Budowa świata duchowego według gnostyków
  • Moja teoria prawdziwego znaczenia kodu „9.11”
  • Rola upadłych aniołów w świecie gnostycznym

Zapraszam na pierwszy odcinek:

https://www.youtube.com/watch?v=GbtrkEiEKQQ

Reklama

Marksizm – N.W.O.

 

W tym wpisie chciałbym wam przedstawić nie tyle już teorię ale raczej rzeczywistość, przedstawię wam Europę w świetle w którym mało kto z was się spodziewa, pokażę wam czym jest zapomniany marksizm, oraz co wspólnego mają dzisiejsze wydarzenia na świecie z pewnym człowiekiem żyjącym w drugiej połowie 19-tego wieku.

„Koci Żywot”,

Przez ostatnie 30 lat Europa rozpasała swoich obywateli polityką socjaldemokratyczną, tworząc pokolenia kompletnie pozbawione chęci do pracy, dzięki  silnemu socjalowi utuczyli ich  jak  starsze panie kotki szyneczką i „bekonikiem”, a kiedy  zrobiły się krągłe  i niezdatne do samodzielnego polowania  wtedy kotka za drzwi  won!. Następnie taki kot będzie robił wszystko by powrócić do „łask”.

Ja to widzę w ten właśnie sposób, podejrzewam że zachodnia Europa nigdy nie była kapitalistyczna, kierowali ją przez cały czas od końca wojny marksiści z Frankfurtu, zrobili dokładnie to co dziś robi LGBT, czyli stara marksistowska doktryna:

„rewolucja przez marsz przez instytucje”

Sama doktryna Marksa zakłada wybuch rewolucji niezadowolonej społecznie masy biednych ludzi, pozbawionych szans na własnoręczne wydobycie się z biedy, Marks nazwał tą masę PROLETARIATEM i dokładnie opisał jak ją wykorzystać do przejęcia władzy na świecie w swoim dziele  zatytułowanym :”Manifest Komunistyczny”

Rys historyczny pomysłu Marksa.

Początek 19 wieku  to okres migracji masy chłopstwa z wsi do miast związany z końcem feudalnego ustroju państw europejskich. Ludzie ci wpadli z deszczu pod rynnę ponieważ  wpadli  w sidła powstających  kapitalistów którzy regularnie eksploatowali do krwi. Masa ludzi bez wykształcenia, jakiejkolwiek szansy na poprawienie swojego bytu tworzyła proletariat gotowy do kradzieży i zabójstw w imię wymyślonej przez masońską elitę ideę „równości klasowej”, Marks dokładnie zaplanował  w największych szczegółach ową rewolucję. Jednak w połowie 19-go wieku kiedy cały proletariat był niemal gotowy do niszczenia systemu,  nastąpiła rewolucja przemysłowa z uwagi na wysyp wynalazków takich jak :

-żarówka
-prądnica
-prąd zmienny

 

Po prostu jednym słowem : Tesla !. To zmieniło nagle warunki pracy, oraz nastawienie krwiożerczych kapitalistów względem swoich pracowników, zaczęli potrzebować wykwalifikowanych pracowników!, którym dawano dużo większe wynagrodzenie z powodu tego że było ich brak. Proletariat zauważył szansę i masowo szkolił się w prywatnych szkołach zakładanych przez samych kapitalistów oraz w katolickich placówkach zakładanych wtedy masowo do tego celu, w ten sposób powstawały pierwsze zawody a wraz z nimi powstał ETOS PRACY i w zasadzie zalążek klasy średniej. W ten właśnie sposób biedny, głupi i zdemoralizowany proletariat rozmydlił się Marksowi i tym planistom „nowego ładu”.

Moim zdaniem I w. św. to pierwsza próba wywołania rewolucji komunistycznej w zachodniej Europie, tam miało dojść do buntu ludności z powodu głodu i długoletniej wojny, miało dojść do masowego wycinania kapitalistów i takie  zabiegi były  czynione, jednak  rok 1917 przyniósł jedynie sukces w Rosji tam udało się zbuntować proletariat ponieważ do carskiej  Rosji nie zdołała dotrzeć w pełni rewolucja  wynalazków i tak zwana Industrializacja nie wystąpiła, dlatego Lenin miał okazję wykonać klasyczną rewolucję marksistowską z wszystkimi elementami. 

W tym czasie ekipa marksistów nie mogła wykonać tego samego w zachodniej Europie, czekała na „bratnią pomoc siepaczy Lenina”. Jak wiadomo marsz na Europę został cudem zatrzymany pod Warszawą!. Pamiętacie jak nasz narodowy „bohater” ,Piłsudski  robił wszystko by przegrać Bitwę Warszawską?, teraz wiem dlaczego zawsze był mile wspominany przez cały okres PRL, prawdopodobnie to był ukryty człowiek rewolucji!.

Po Bitwie Warszawskiej marzenia o rewolucji w zachodniej Europie całkiem upadły. W Rosji Lenin został otruty prawdopodobnie przez trockistów ( ruch odrzucający rewolucję jako narzędzie do przejęcia władzy ), Stalin kiedy objął władzę  miał inną wizję i pogląd na temat zdobycia władzy nad światem, zrezygnował z internacjonalizmu Marksa na rzecz socjalistycznego mocarstwa którym zamierzał podbić Europę  biorąc ją siłą. W zasadzie całe okres 20-lecia międzywojennego to gotowanie się Stalina do podboju EU to wszyscy zgodnie  stwierdzą.

Hitler kto go stworzył?

 

Tutaj mam „zagwostkę”, ponieważ nie do końca jestem pewny dlaczego pojawił się Hitler i dlaczego Zachód tak panicznie się obawiał komunizmu narzuconego akurat przez „braci” wschodnich sowietów. Komuniści zachodni dopiero się zastanawiali jak zniszczyć kapitalizm , który był przeszkodą do przejęcia władzy za pomocą rewolucji, więc nie jestem do końca pewien, wiem tyle że ekipa marksistów z Frankfurtu przestała lubić Stalina i prawdopodobnie dlatego początkowo wspierali Hitlera, Żydowskie banki masowo sypnęły ściepę na amię Hitlera który być może miał być odpowiedzią dla Stalina, w ten  dokładnie sposób zrealizowała się II w.św.

Hitler niby antyteza dla komunistów, jedynie z pozoru. Ponieważ Hitler również planował po podboju Europy dokładnie takie same mechanizmy jak w Manifeście Komunistycznym wytyczał Marks. Więc wygląda na to, że faszyści od komunistów niczym się nie różnią jedynie drobnymi szczegółami związanymi z samym przejęciem władzy i różne wykorzystanie do tego celu ogłupiałych mas ludzi, Marks szedł na łatwiznę i chciał wzburzać biedotę i ciemnotę przeciw kapitalistom by w ten sposób stworzyć aparat terroru, a Hitler najpierw budował aparat terroru by siła podbić świat a potem ten aparat wykorzystać przeciwko kapitalistom i systemowi opartemu na prywatnej własności.

Oczywiście Stalin to odbicie lustrzane Hitlera tyle że już rewolucja u nich była i bida też jednak jeszcze nie zdążył się tą bidą podzielić z całym światem. Jak wiadomo Plan Marksa zakładał jedynie szanse powodzenia w wypadku kiedy rewolucja następuje  falowo w wszystkich państwach jednocześnie, Marks był inteligentnym masonem i przewidział że jeśli rewolucja nie nastąpi jednocześnie to będą powstawać  rozdzielone mocarstwa jedynie ideologicznie zbliżone do jego utopijnego świata lecz działające w sposób niekontrolowany!, ( patrz ZSRR ).

Historia IIw.ś. Jednoznacznie wskazuje że cały konflikt zbrojny a nawet przebieg samych bitew wskazuje na obopólne, potajemne porozumienie pomiędzy „walczącymi stronami”. Tak zwane „punkty zwrotne” w dziejach tej wojny to zwykła manipulacja okupowana najczęściej  ogromem istnień ludzkich.

 

 

 

Historia powojenna to najprawdopodobniej konieczność w którym ci niszczyciele cywilizacji starali się jakoś dogadać, najprawdopodobniej „Zimna Wojna” to nieplanowane rywalizowanie z Związkiem Sowieckim, który  był zbyt niebezpieczny dla międzynarodowego marksizmu, już wtedy Marksiści  w Europie mieli swój plan zdobycia władzy oparty właśnie na tak zwanym : Marszu przez instytucje”, oraz bardzo precyzyjnym i zarazem najperfidniejszym planem w dziejach ludzkości, który był bliżej założeniom Marksa.   Związek Radziecki starał się wykonać operację na EUROPIE zbrojnie i byli temu bardzo bliscy, wiadomo że elitom  europejskim nie było na rękę być podwładnymi wschodniego marksizmu, sami chcieli rządzić i być przyszłymi elitami elit.

Rozpad Związku Radzieckiego, kto i dlaczego?

Jak wiadomo ten stalinowski twór był wypaczeniem idei Lenina czyli myśli rewolucyjnej marksistów zachodnich. Stalin w zasadzie zdradził „rewolucję”. Stworzył w latach 20-tych silne mocarstwo oparte właśnie na etosie pracy, dzięki czemu pożyczając kasę od zachodnich Żydów na idustrializację spowodował  ogromną zazdrość zachodnich pobratymców. Jak napisałem wyżej zapewne dlatego pojawił się Hitler jako „lekarstwo” na stalinowskiego nowotworu. Dodatkowo Stalin masowo mordował trockistów czyli ruch powstały po  stalinowskich reformach, trockiści byli wierni rewolucji i zgodni z nowym marksizmem zachodnio-europejskim. Rozpad Związku Radzieckiego musiał nastąpić ponieważ sam ustrój komunistyczny z powodu socjalistycznego profilu skazany jest na bankructwo. Nie trzeba być geniuszem ekonomicznym by stwierdzić , że jeśli państwo opiera się na własności kolektywnej, które jest zarządzane przez elity siłą rzeczy musi być rozkradane, a jeśli jest rozkradane kiedyś te bogactwa się wyczerpią. Jeżeli system feudalny miał w państwie 100 rodzin żyjących z pracy innych to w systemie komunistycznym mamy  setki tysięcy, prezesów, kierowników, dyrektorów, ministrów i trzy razy tyle urzędników żyjących z pracy reszty. Jeśli dodamy do tego system złodziejstwa  szeroko rozpowszechniony w środowiskach robotniczych to daje to mizerny obraz. Wracając do ZSRR, więc system ten został w ostatniej chwili zdemontowany przez nową falę komunistów przejmujących kolejno władzę po śmierci Stalina. Chruszczow to nikt inny jak trockista współpracujący z europejskimi marksistami pokroju Helmuta Kohla, czy Margaret Thatcher. Do rozpadu ZSRR przyczynił się walnie Watykan, ten który był prawdopodobnie założycielem najpierw Unii Europejskiej a teraz przyklaskuje nadchodzącemu „Państwu Europejskiemu”. Jak wiadomo po zdemontowaniu ZSRR znikną ostatni nacjonalista komunistyczny i pojawiło się zielone światło do realizacji planu zachodnich MARKSISTÓW.

Nowy Marksizm Europejski.

Marksizm Europejski nie różni się niczym w zasadzie od pierwowzoru jaki wykonał Lenin, za cel ma zniszczenie kapitalizmu czyli starego porządku, który jako tako gwarantuje stabilne funkcjonowanie społeczeństw. Jednak samo pojęcie kapitalizmu dzisiaj się nam nieco rozjechało ponieważ to co dziś nam przychodzi na myśl kiedy słyszymy ten wyraz zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Większość dziś z kapitalizmem kojarzy koncerny, korporacje itp, jednak te twory to właśnie zaprzeczenie kapitalizmu i jest to główny dziś czynnik niszczący stary ład.

Marksizm europejski to efekt niemożności wykonania klasycznej rewolucji „leninowskiej” w warunkach zachodniej Europy. Dlatego by stworzył się ponownie  proletariat który  sam ma zniszczyć stary ład , te gnojki opracowały bardzo skomplikowany proces który jest realizowany w zachodniej Europie od samej  wojny.

Główną przeszkodą wykonania rewolucji w latach międzywojennych jak wspomniałem wyżej była rewolucja wynalazków i industrializacja kapitalistów. To zrodziło tak zwaną klasę średnią i spowodowało powstanie etosu pracy. Proletariat jako siła napędowa i narzędzie do przejęcia władzy  stał się wykształcony i co dla nich gorsza wierzący w Boga. Te cechy są wybitnie niewskazane w przyszłym planie wykorzystania takiej grupy ludzi z wiadomych powodów, ludzie wierzący w Boga mają moralność, a jak mają to nie będą kraść, ani mordować ponieważ mogą pracować na swoje dobra.

Ekipa z Frankfurtu wpadła na „genialny”pomysł jak odwrócić szale na ich korzyść. Dzięki pewnemu maniakowi seksualnemu panu Wilhelmowi Reich, który nienawidził kapitalizmu i widział w nim przeszkodę do uwolnienia w człowieku swobody seksualnej, to był swego rodzaju „ojciec rewolucji seksualnej lat 70-tych. Stworzyli plan w którym kapitalizm mogli by zniszczyć stopniowym seksualizowaniem dzieci i młodzieży od jak najwcześniejszych  lat. Zauważmy że pan Reich  to lata międzywojenne, to wtedy narodził się cały plan który jest realizowany dziś w Unii Europejskiej!.

Seksualizacja dzieci tworzy proletariat.

Założenie zboczonego Reicha polegało na tym że widział w kapitalizmie wroga  wolności seksualnej, którą uważał za niemal cel życia i sens. Dlatego w swoich  publikacjach przedstawiał plan zniszczenia kapitalizmu, który tłumił w dzieciach popęd seksualny od wczesnych lat, tak by dzieci zdobywały wykształcenie i uczyły się pożytecznych zawodów. Nowi marksiści odwrócili ten proces i by zniszczyć system kapitalistyczny oparty na etosie pracy musieli zainfekować młode pokolenie dzieci robotników i zdemoralizować je stopniową seksualizacją tak, by w przyszłości nie mogli tworzyć wykwalifikowanej siły do pracy a raczej głupi motłoch żyjący nie ze swojej pracy a z socjalu państwa!. Ten plan mogli dopiero w pełni zrealizować po zakończeniu działań II w.ś.

Dzięki temu że ZSRR ich główny rywal i marnotrawny  syn został zatrzymany na wschodniej Europie dostali w pełni możliwości działań. Wtedy powstały w Niemczech rządy tak zwane centroprawicowe, socjaldemokraci itp, to był właśnie marsz przez instytucje i wtedy się zaczęło wdrażanie planu na zachodzie. Jeżeli wydaje się wam że Europa robiła to w odosobnieniu to jesteście w błędzie. Tak się składa że USA również podlega tym samym procesom co EU, to USA i jego liberalna tylko z nazwy elita również stopniowo wprowadzała na własnym terenie plany zachodnich marksistów. To Dzięki ich „rewolucji muzycznej”, potem  „rewolucji obyczajowej”, wspieranej głównie przez wytwórnie muzyczne oraz Kinematografia mogła zaistnieć „rewolucja seksualna” lat 70-tych, to z USA  było to importowane przez młode pokolenie zainfekowane tym trendem do Europy zachodniej. Pokolenie wychowane na tak zwanych ideach pacyfistycznych i lewicowych poglądach dzisiaj tworzy elity polityczne w USA, oraz UE. To oni dopinają obecnie plan marksistów do końca. Udało się im zniszczyć niemal etos pracy w Europie, przez socjalistyczną doktrynę rozdawnictwa pieniędzy, dlatego  Niemiec, czy Anglik nie ma ochoty pracować bo poco?.  Kto dziś myśli o szkole zawodowej  z młodych ludzi?, każdy jest ogłupiony konsumpcjonizm trybem życia, hedonizm niemal leje się z telewizora, ludzie pracy są wyśmiewani. 

 

 

Wczesny seksualizm dzieci powoduje  zniszczenie moralności młodego człowieka co  wpływa na jego kalectwo w systemie kapitalistycznym. Taki człowiek jak dorośnie choć by chciał nie będzie w stanie zarobić grosza na swoje utrzymanie, ponieważ od małego jest uczony pasożytnictwa!.

Kapitalizm umiera i co dalej?

Kapitalizm jest niemal zniszczony obecnie, korporacje i koncerny to ostateczny gwóźdź do trumny starego ładu Europy. Dezindustrializacja dokonana w latach 90- tych  w zachodniej Europie jak i przede wszystkim w dawnym bloku wschodnim, krajach takich jak Polska był istotnym czynnikiem ostatecznie wyznaczającym kres starego ładu!. Kraje słowiańskie wschodniego bloku posiadało postalinowskie zakłady które musiały zostać zniszczone zaraz po uwolnieniu tych krajów. O ile Stalin stawiał na silny przemysł i starał się odbudować ETOS PRACY w śród  rozbestwionego trockizmem społeczeństwa , to zachodni marksiści  dokładnie go przez ostatnie 25 lat unieszkodliwili – zgadnijcie dlaczego?..

Jednak Europa Marksa ma pewien problem z tymi krajami byłego bloku wschodniego, ponieważ Słowianie mają w krwi ciężką pracę i jeszcze spore chęci, przystępując do tego  socjalnego towarzystwa spowodowali  sztuczne podtrzymanie zdychającego trupa. Teraz to my głównie pracujemy na utrzymywanie proletariatu zachodniej Europy, jak długo wytrzymamy?.
Obawiam się że marksiści nie mają wyboru i muszą przyśpieszyć upadek systemu gospodarczego.
Muszą zrobić do tego czasu dwie rzeczy:

1. Stworzyć jedno państwo europejskie, jednocześnie  likwidując unię, państwo te ma mieć jedną armię, jedną walutę oraz jedno prawo. Pamiętamy   co się stało w 2007 roku. W momencie kiedy Polska , Czechosłowacja, Słowacja ,Węgry i inne państwa poszerzyły Unię Europejską, nagle wydarzył się „zonk” w postaci zawarcia Traktatu Lizbońskiego:

Traktat ten nagle przekształca Unię niezależnych państw Europy w landy zarządzane  strukturą Parlamentu Europejskiego, to dokładnie pierwszy krok do zrealizowania nadchodzącego „Państwa Europa”.

2. Następstwem powstania Państwa UE czyli EUROKOŁCHOZU ma nastąpić stworzenie aparatu terroru bez którego marksiści nie będą mogli utrzymać ledwo przejętej władzy. Sam zamysł i schemat aparatu terroru dokładnie zaplanował sam Karolek Marks, on wiedział że zaraz po rewolucji po jakimś czasie musi nastąpić bunt proletariatu przeciwko nowej władzy, dlatego by utrzymać ludzi za „ryj” musi być gotowy APARAT TERRORU. Dopiero kiedy będzie gotowa Armia Europejska będzie mógł nastąpić oficjalny krach starego ładu, w skrócie będzie to czego spodziewają się wszyscy: upadku Banków Centralnych. Zarżnięcie mlekodajnej krowy, która żywi miliony europejskich pasożytów z zachodniej Europy.

Członkowie elit UE. w zasadzie nie kryją się z ich komunistycznymi wzorcami, ich góru Altiero Sinelli, którego Nazwisko widnieje nad wejściem do głównego gmachu U.E. Twórca słynnego Manifestu z Ventobene w którym dokładnie jest opisany plan jak mają stworzyć  przyszłe państwo europejskie. Ciekawe że nikt jawnie nie wspomina że Spinelli był chorym komunistom!.

Emigranci Islamscy nóż do dorżnięcia „mlekodajnej krowy”

Wielu z nas zastanawia się dlaczego polityczny UE, Papierz i inni tak naciskają na przyjmowanie uchodźców. Odpowiedź w świetle tego co napisałem może być tylko jedna!. Oni są potrzebni do dorżnięcia finansów konkretnych państw Europejskich, które nie mają zamiaru upaść choć chwieją się od lat. W zasadzie Merkel, satanista Bergolio i inni marksiści  muszą ciąć gałąź na której siedzą ponieważ czasu mają niewiele. Emigranci są tym złotym lekarstwem, cała masa pasożytów dodatkowo niebezpiecznych są idealnym środkiem. To dzięki nim między innymi w czasie kryzysu stworzą APARAT TERRORU który będzie nas potem wszystkich pacyfikował jak to było za towarzysza Lenina!.

 

Podsumowanie.

Wszystko to co opisałem wyżej nasuwa nam jedną myśl, że praktycznie cały świat jest marksistowski, czy to możliwe?.

Zastanówmy się czym naprawdę jest owy marksizm, oficjalnie twierdzi się że była to jakaś idea nowego świata, wiadomo Marks był idealistą, chciał dobrze ale mu nie wyszło itp. Jednak wystarczy dokładnie przeanalizować Manifest Komunistyczny by pojąć że w tym niema żadnej wizji, czy wyższej idei oprócz bezwzględnego, podstępnego obalenia starego ładu i stworzenia totalitarnego aparatu władzy , gdzie człowiek będzie masowo mordowany, uprawiany jak kurczaki na farmie. Marksizm to nie idea ale plan przejęcia władzy nad światem.

Co ciekawe ci którzy go opracowali czyli Marks i jemu podobni to zaledwie wierzchołek góry lodowej ludzi oddanemu złu którzy mimo praktycznie nieograniczonej władzy nad światem , którą posiadają od dawna, sięgają po coś więcej.

Ci ludzie wyglądają jak my, lecz brakuje im jednego, sumienia są istotami pozbawionymi ludzkich cech, w Biblii nazwani są nasieniem węża, realizują plan wykraczający  o wiele dalej niż rzeczy o których napisałem wyżej. Oni są następcami  Kaina, Nemroda, Apollona, Aleksandra Wielkiego, są w zasadzie ich marnymi kopiami starającymi się zrealizować ciągle to samo. Utrzymać bunt ludzi przeciwko Bogu, niszczyć Jego Prawo gwarantujące życie, a celem ostatecznym jest zniszczenie  całego świata rękami samego Stwórcy.

To oni wmawiają wam że jesteście zwierzętami, powstaliście w procesach chemicznych, i traktują nas jak zwierzęta, gorzej!..
Oni dzielą się i różnie każą się nazywać:

– Masoni

-Żydzi

– Papierze

– Naukowcy

Oni mają różne nazwy jakimi nas określają:

profani, goje, parafianie, zwierzęta.

Ale pamiętajmy jedno, jesteśmy stworzeniami bożymi, Dziećmi Jego , tak nas nazwał Stwórca czy wiesz o tym?

Wy też wiedzcie o tym: nasieniu węża!

CHABAD – przyjście ciemności!

Jestem po kolejnej sesji z „kabalistą” w roli głównej, przedstawie wam z grubsza jak rozmowa wyglądała ciekawsze elementy, ponieważ nie ma sensu robić całego scenogramu z naszego dialogu bo to za wiele nie wniesie, to co ja pisałem i on jest zbyt wiele i mogło by być nudnawe i zajmować zbyt wiele czasu.

Będę wam przytaczał epizody z rozmowy, oraz moje interpretacje tego co się od niego dowiedziałem.

 

Na początek wyjaśnię tym osobom które nie wiedzą kim jest tajemniczy „kabalista”. Jest to obywatel Polski tu urodzony jednak z rodziny żydowskiej, który uczęszczał na nauki do synagogi elitarnej w „NYC”. Tam jeden z słynnych rabinów uczył go podstaw kabały i astrologii , z uwagi na to że nie ma jeszcze 40 lat nie ma możliwości by ją studiować oficjalnie bynajmniej, jednak został odpowiednio wprowadzony nie tylko w samą idę ale również w plany tak zwanego „CHABAD”.

 

Czym jest CHABAD ?

 

Jest to judaistyczny odpowiednik islamskiego dżihadu, jednak bardziej przebiegły i ma bardziej charakter zakulisowego oddziaływania na rządy światowe niż jakaś tam agresywna wojna i ucinanie głów jak ma to miejsce w przypadku islamskiego odpowiednika, co nie znaczy że nie powoduje ofiar śmiertelnych na całym świecie. Tak naprawdę niewiele wiadomo oficjalnie czym jest chabad i jak daleko sięga. [b]Sam „kabalista” przyznał że jest to ruch religijno-polityczny.[/b]

Oficjalnie wiemy :

„Chabad Lubawicz to filozofia, ruch i organizacja. Według wielu jest dziś najbardziej dynamiczną siłą napędową żydowskiego życia. Lubawicz dosłownie znaczy „miasto braterskiej miłości”. Słowo „Chabad” to akronim hebrajskich słów nazywających trzy intelektualne cnoty: chachma – mądrość, bina – zrozumienie i da’at – wiedza. Religijna filozofia ruchu Chabad Lubawicz będąca najgłębszym wyrazem B-żej Tory, uczy zrozumienia i poznania Stwórcy, roli i celu dzieła Stworzenia oraz znaczenia i wyjątkowej misji każdego Stworzonego.”

 

Wielu twierdzi że jest to żydowska sekta marginalizując CHABAD do jakiejś tam zamkniętej grupy nawiedzonych ludzi. To jest błąd ponieważ jest to nurt ideologiczny który może być wyznawany przez każdego żyda niezależnie od stanu, synagogi, a nawet pochodzenia. Więc sama organizacja Chabad Lubawicz to jedynie wierzchołek góry lodowej całego ruchu.

 

Jak powstał CHABAD Lubawicz ?

Powstal 250 lat temu w małym mieście w Rosji o nazwie „Lubawicz”. Jest toruch chasydzki religijny który zaczyna się od ich pierwszego rabi Szneura Zalmana (1745-1812) . Rabbi ten dokonał czego ś w rodzaju rewolucji, udało mu się zjednoczyć żydów w diasporze łącząc wspólną ideą wykształconych praktykujących o raz tych niewtajemniczonych, prostych żydów mieszkających na terenach ówczesnej Rosji.

Po swoim powstaniu 250 lat temu, ruch Chabad Lubawicz – gałąź chasydyzmu – rozprzestrzenił się w Rosji oraz innych okolicznych krajach. Odpowiadał uczonym na pytania, które ich gnębiły, a prostych rolników obdarzał miłością, której im wzbraniano. W końcu filozofia Chabad Lubawicz i jej wyznawcy dotarli do prawie każdego zakątka świata i wpłynęli na prawie każdy aspekt żydowskiego życia. Siedziba główna Chabad Lubavitch miesci się w Nowym Jorku.”

 

Idea ta była kontynuowana przez kolejne pokolenia 7 kolejnych rabbbi, oraz rozudowywana o kolejne nauki .

1. Schneur Zalman (1745–1812)
2. Dovber Schneuri (1773–1827)

3. Menachem Mendel Schneersohn (1789–1866)

4. Shmuel Schneersohn (1834–1882)

5 Sholom Dovber Schneersohn (1860–1920)

6 Joseph Isaac Schneersohn (1880–1950)

7 Menachem Mendel Schneerson (1902–1994)

 

Cele CHABADU.

 

Oficjalnie co można cele ich są bardzo prozaiczne, rozpowszechnianie kultury żydowskiej, pojednanie między żydami a „gojami”, ale tak naprawdę zajmują się głównie prowadzeniem szkół dla nawracających się żydów z całego świata, szkoleniu rabinów wszelkiej maści i rodowodu judaistycznego. Wygląda to jak pospolite ruszenie żydowskie które ma na celu wpajanie idei chabadu każdemu kto ma choć trochę świadomości o swoim żydowskim pochodzeniu. Dlatego najbardziej wiernymi członkami są osoby odkrywające swoje żydowskie pochodzenie. Dokładnie tym zajmuje się organizacja „Lubawicz” od wczesnych lat 40-tych.
Jednak nieoficjalnie dowiedziałem się sporo więcej o ich celach. Otóż starają się przygotować świat na przyjście ich mesjasza. Według Kabalisty po 7 rebbe ( Menachem Mendel Schneerson ) ma nadejść mesjasz żydowski. Dlatego Scheneerson nie wyznaczył swojego następcy. Obecnie Lubawicz nie posiada swojego rebbe, są w stanie oczekiwania na mesjasza. Również się dowiedziałem że, 98% Żydów twierdzi że ostatni rebbe ma się reinkarnować albo zmartwychwstać jako „mesjasz”.

 

 

Skąd się wziął ChaBad ?

 

Według „kabalisty” sama nazwa wywodzi się z pierwszych 3 prawd kabały :

Chahma

Binah

Daat

 

Kabalista określił to jako „Pierwiastki boże”, nie mniej wiemy na pewno że chabad jako ruch polityczno-filozoficzny został rozpoczęty i realizowany przez środowisko żydowskie powiązane czy inaczej powiedzieć : wtajemniczone w kabalistyczną naukę.

Wiem od kabalisty , że nikt nie może realizować CHABADU jak tylko ktoś narodowości żydowskiej !.

Jednak same działania główne wykonują mniej lub więcej wtajemniczeni „goje”.

 

W jaki sposób CHABAD działa?

 

Nie będę tego zbytnio rozwijał bo schemat jest  znany każdemu kto interesuje się  tematem rządów zakulisowych. Jest bank w rękach żydowskich, jest telewizja i polityk, więcej nie trzeba by wszyscy nadstawiali ucha po wytyczne. Na moje sugestie jakoby chabad był hamowany przez UE kabalista wybuchł śmiechem, stwierdził że chabad pięknie się realizuje całej EU, Rosji, i USA. Ponoć Putin to wielki przyjaciel chabadu, z  resztą ostatnia zadyma na Krymie pokazała jak Putin realizuje pragnienia przywódców religijnych elit żydowskich. Krym jest własnością elity żydowskiej w USA od 1964 r. Wiem że w Rosji główny koordynatorem jest Sam Lazar ( główny rabin Rosji). W Polsce CHABAD jest również realizowany od 25 lat. Objawia się on głównie werbowaniem Polaków z polsko-żydowskim pochodzeniem, rozpowszechnianie „pojednania”, polsko-żydowskiego. Głównie z naciskiem na przyznawaniem się  polaków do  krwawej historii, holokaustu, oraz  rozmywaniu prawdziwej historii II w.ś. Polskie rządy od 25 lat współpracują na rzecz CHABAD, podpisując tajne umowy z Izraelem, (ś.p. Lech Kaczyński ),  wprowadzając ustawy sprzyjające odbieranie majątków polskiemu państwu na rzecz żydowskich organizacji. W tym linku mamy typowy przykład jak to działa :

http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku

W Polsce jest tendencja do przyjęcia politycznie poprawnego krytycyzmu wszystkiego co polskie. Oczywiście to jest promowane przez lewicowe struktury, to również część chabadu starającego się osłabić Polskę jako jednolity twór, na rzecz podzielonego państwa wewnątrz. Nie było by to możliwe bez naszych polityków pochodzenia żydowskiego, zajmujących najwyższe stanowiska państwa od 25 lat. 

Wszelkie zamieszanie polityczne, wojny na Bliskim Wschodzie , napływ „emigrantów” do Europy, wojna z „teroryzmem”, wszystko to prawdopodobnie efekt działania chabadu. Kabalista oczywiście zaprzeczył, jednak dał mi do zrozumienia że skoro  wszystko idzie po ich myśli to jest to równoznaczne z stwierdzeniem , że skoro im nie przeszkadza to musi jedynie pomagać.

Moje przemyślenia.

 

Ustami samych Żydów którzy szkolą się w synagogach u rebbe chabad Lubawicz wiemy jak daleko zaszły ich plany, i jak łatwo te plany są realizowane. O ile samo oczekiwanie na mesjasza przez Żydów nie jest niczym niezwykłym to jednak same działania i próby podporządkowania sobie świata są wyjątkowo niedorzeczne i sprzeczne nie tylko z samą Torą, ale i z logiką. Skoro Mesjasz ma zjednoczyć Izrael w czasach końca wedle proroctw dawnych izraelskim prorokom, to dlaczego oni Go wyręczają wcześniej. Skoro Izrael ma być sprowadzony z ziem północnych do Izraela to dlaczego zrobili to 60 lat temu?. Dlaczego tak wielu polityków światowych praktycznie są posłuszni tej idei ?. Zapytałem o to kabalistę ale nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, prawdopodobnie sam nie wie jakie są prawdziwe cele chabadu jednak dał się unieść nurtowi religijnemu jak zresztą każda religia ma to na celu, ślepo ufając swoim nauczycielom.

Chabad to ukryte działania mające na celu nie tyle przywitać ich mesjasza , ale głównie przyspieszyć jego przyjście, to kolejna rzecz jaką udało mi się ustalić. W ich doktrynach panuje przekonanie że, tradycyjni Żydzi ( ortodoksi ), hamują przyjście mesjasza swoim uwstecznieniem. Znaczy się pojmowaniem Tory w sposób tradycyjny. Ma to niby jakiś wymiar metafizyczny który spowalnia przyjście ich „mesjasza” . Więc mamy tutaj pewien rozłam wśród Żydów w tej sprawie, tradycjonaliści czekają w sposób bierny w ufności na Torze i prorokach, to te grupy Żydów , które są przeciwni powstaniu państwa izraelskiego. Oraz ci którzy obecnie rządzą USA, EU, Rosja,  zdobywają władzę i spowodowali powstanie państwa „Izrael”. Oni starają się niejako wywrzeć wpływ na Boga wymuszając przyjście teraz i tu. To cała tajemnica tych 7 rebbe którzy od 250 lat prowadzą tą ideę aż do dziś kiedy się na naszych oczach urzeczywistnia.

Obawiam się że czeka nas fałszywy żydowski mesjasz, który narobi sporego zamieszania. Kabalista twierdził że będzie niszczył „gojów”, niewielu nas ma zostać tylko do pracy, ale już teraz mogę dla nich pracować by mieć w przyszłości udział w ich bogactwach i świetności. Jest to tak sprzeczne z wizją snutą przez tradycyjnych proroków Izraela, na których rzekomo jest oparty w zasadzie Judaizm, że jest wprost nie do uwierzenia, jak bardzo Talmud potrafił zniekształcić proroctwa  ich przodków. W zasadzie możemy stwierdzić jednoznacznie  że:

– Judaizm obecnie nie ma nic wspólnego z Torą, pismami największych proroków Izraela.

Żydzi nie są Narodem Wybranym ale zupełnie obcym tworem.

– Boże słowo zawarte w Torze nie ma większego znaczenia bez interpretacji  talmudystycznej.

– Żydowski mesjasz to nie jest Mesjasz zapowiadany przez proroków izraelskich, a raczej jego przeciwieństwem.

– Kabała ( żydowska  księga wyjaśniająca przyczynę wszystkiego , oraz boską osobę ) , jest zupełnie po za treścią tego co czytamy w Biblii, w zasadzie jest w sprzeczności.

Zapewne uderzyło was stwierdzenie tego , że żydzi nie są Izraelem  opisanym w biblii. To jest temat tabu na wszelkich witrynach chrześcijańskich ponieważ uderza to w tych , którzy samo chrześcijaństwo formowali. Temat jest tak trudny ponieważ wymaga wywalenia wszystkiego co wiemy o chrześcijaństwie  i próby zrozumienia tego jeszcze raz. Chrześcijaństwo zostało oparte głównie na naukach Pawła z Tarsu , który jako członek elity żydowskiej, znając kabałę dokładnie przekierował prawdziwą Ewangelię Chrystusa na tory bliższe panującej w tym okresie „gnostycznej wiośnie”, w ten sposób ewoluowało chrześcijaństwo spychając Ewangelię Chrystusa w margines. Ostatecznie los zborów zakładanych przez Piotra Apostoła został ostatecznie zagłuszony przez nauki Pawła, ponieważ Grecy, Rzymianie, Egipcjanie  ideę gnostycyzmu mieli w swojej kulturze pogańskiej od zawsze. Szerzej temat ten opiszę w innym wpisie. Na razie odsyłam zainteresowanych do zgłębienia tematu Pawła z Tarsu.

 Paweł z Tarsu, prawdziwy ojciec Chrześcijaństwa!


 „deszcz facetów”- powrót upadłych.

Jakiś rok temu dość intensywnie zajmowałem się poszukiwaniem śladów okultyzmu w muzyce, udało mi się zaznajomić z tematem dość dobrze na tyle by zrobić własną prezentację i artykuł na tym blogu. Konfrontując to wszystko z internetem i tym całym materiałem na ten temat wydawało mi się że chyba wszystko już zostało rozszyfrowane  i odgadnione co do „gwiazd” i ich szatańskiej muzyki. Tak myślałem do wczoraj.  Jednak kiedy żona pokazała mi jeden teledysk  oniemiałem, zdziwienie było tym większe z powodu że „kawałek” ten jest jednym z największych hitów lat 80, który słyszeliśmy bardzo wiele razy.

„It’s Raining Men”

Trochę historii :

To Raining Men to utwór napisany przez Paula Jabara i Paul Shaffer w 1979 roku, ]oryginalnie nagrany przez The Weather Girls w 1982 roku. Piosenka ta była w repertuarze wielu artystów: Diana Ross, Donna Summer, Cher i Barbra Streisand przed przyjęciem przez Martha Wash i Izora Armstead z The Weather Girls, z ich wersja staje się międzynarodowym hitem, sprzedając ponad 6 milionów egzemplarzy na całym świecie. Utwór ten stał się symbolem tańca gejowskiego i hymnem kobiet.

hqdefault                                                                    tęczowy parasol w kolorach symbolicznej tęczy homoseksualistów

Wielu z was zapewne wie że lata 70- 80 to masowa propaganda medialna mająca na celu wprowadzić demoralizację przyszłych społeczeństw za pomocą muzyki, filmów i sztuki współczesnej. Propaganda homoseksualna i multikulturalizm były nieodłącznym przesłaniem dla nowego pokolenia i wzorem nowoczesności. Ówczesne lata można było by spokojnie określić jako renesans pogaństwa, nihilizmu, oraz zmysłowego humanizmu ,które miały zastąpić ostatecznie erę chrześcijaństwa. To właśnie w tych latach wypłynął na światło dzienne kościół satanistyczny jako oficjalny przedstawiciel starego gnostycznego świata obecnie czającego się za kulisami elit . Można by było wiele na ten temat pisać jednak nie jest to głównym tematem tego artykułu.

 

„Deszcz Mężczyzn”.

Sam tytuł podsuwa każdemu poszukiwaczowi prawdy wskazówkę, która rzuca podejrzenie na podtekst okultystyczny tego utworu. Deszcz w piosenkach i teledyskach jest bardzo ważnym symbolem w świecie okultystycznego show-biznesu. Według znawców tematu symbolizuje on obfitość pieniędzy i nagrody jakie ofiaruje świat demonów za podpisanie  cyrografu z diabłem. Umowa taka jest zawierana między artystami a wytwórniami fonograficznymi kontrolowanymi przez wysokich rangą okultystów. Obfitość deszczu pieniędzy  i sławy jest następstwem zawarcia takiego paktu. Artyści bardzo chętnie o tym śpiewają i zawierają to w swoich utworach pod postacią symboliki deszczu lub po prostu wprost dziękując tak zwanemu „RAINMENOWI„. Niektóre gwiazdy pop wprost nazywają go  szatanem. Osoby które stykają się pierwszy raz z tematem i nie rozumieją o czym piszę proponuję oglądnąć poniższy film zanim przejdziemy dalej do konkretów.

W tym utworze deszcz ma zupełnie inne znaczenie a sam tekst piosenki moim zdaniem jest czymś więcej niż to co można znaleźć w współczesnych utworach tego typu. Odkryłem tam masę informacji zakodowanych na temat czegoś co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości a co dokładnie opisane jest w Apokalipsie Św. Jana. Sama piosenka brzmi niewinnie dla człowieka, który słucha ją w radiu czy ogląda w telewizji. Linia melodyczna jest bardzo wpadająca w ucho, można by rzec, omamia człowieka do tego stopnia że nie bardzo nas interesuje o czym dokładnie mówi tekst piosenki. Jest to stary numer ludzi zakulisowych odpowiadających za powstanie takiego utworu. Nie chcę insynuować niczego co mogło by wskazywać na celowe działanie autorów tekstu. Z doświadczenia jakie mam zdobytego podczas oglądania różnych wywiadów na ten temat, wiem że duża część takich „hitów” powstaje poprzez natchnienie sił nadprzyrodzonych. Być może w tym przypadku również tak było, jednak nie możemy wykluczyć że autor w pełni świadomy napisał tekst piosenki opowiadający o przyszłym wydarzeniu. Tak czy inaczej przerażającą prawdą jest że świat zwierzchności demonicznych jest twórcą większości naszej muzyki, sztuki, i literatury.

 

 Deszcz Mężczyzn – deszcz upadłych aniołów spadających z nieba?

 Na samym początku zamieszczam przetłumaczony tekst  piosenki, następnie przeanalizuję zawartość:

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice

Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen
Zamierzam wyjść na miasto
Zamierzam
Zmoczyć się do suchej nitki

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała

Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta

Pada deszcz facetów

Z tekstu dowiadujemy się że nadchodzi niesamowite wydarzenie, które adresowane jest głównie dla kobiet. Deszcz mężczyzn ma spaść jak deszcz na ziemię!.

 „Wilgotność wzrasta
Ciśnienie spada
Według naszych synoptyków
Warto wybrać się na ulice”

Wzrastająca wilgotność i spadające ciśnienie symbolizuje wzrost sprzyjających warunków do tego by „deszcz” mógł spaść, wilgotność jest wzrastającą demoralizacją ludzi gotowych przyjąć każdą amoralna ideę. Spadające ciśnienie odnosi się do ustępującej przeszkody w postaci  wartości chrześcijańskich.Synoptycy radzą że już możemy wyjść na ulicę, czyżby ludzie zza kulis okultyzmu wskazują że już czas nadszedł ?. A może ci synoptycy to istoty demoniczne mające wgląd w to co dzieje się w niebie?.

„Bo dziś w nocy po raz pierwszy (po raz pierwszy)
Tak gdzieś wpół do jedenastej (wpół do jedenastej)
Po raz pierwszy w historii
Ma spaść deszcz facetów (ma spaść deszcz facetów)”

W tej zwrotce jest ważna wskazówki, w zasadzie najważniejsze przesłanie całej piosenki, po raz pierwszy w historii tego świata spadnie deszcz facetów. Moim zdaniem może to oznaczać  przybycie na ziemię upadłych aniołów z nieba, który jest opisany w Apokalipsie Jana :

 

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.”

Po raz pierwszy w historii świata ma to nastąpić, jak wiemy  w Księdze Rodzaju mamy opis podobnego wydarzenia kiedy aniołowie zstąpili z nieba na ziemię, łamiąc prawo Boga żenili się z kobietami ludzkimi. Te wydarzenie przedpotopowe zapoczątkowało wszelkie pogańskie kulty płodności jakie znają nasze cywilizacje. Tak się składa że cały okultyzm, opiera się głównie na kulcie płodności więc podobne zjawisko było by dla nich bardzo pozytywnym wydarzeniem w świecie po potopowym. Dlatego cała piosenka utrzymana jest właśnie w tym radosnym tonie. Więc kiedy to się stanie ?, mamy informację że ich „synoptycy” zaręczają że gdzieś „Tak gdzieś wpół do jedenastej”. Długo się zastanawiałem nad symboliką do puki nie trafiłem na pewien film na youtubie, w którym autor wyjaśniał czym tak naprawdę jest w świecie okultyzmu „9/11” . Okazuje się że nie jest to żadna zapowiedź ataku na WTC, ale bardzo ważne liczby w numerologii tajemnych stowarzyszeń. W skrócie wygląda to tak :

9 oznacza stary ład, adepta magii, starego człowieka

– 11 oznacza nowy ład, lucyfera który daje ludziom wiedze, wtajemniczonego magika

Jak widać nr 10 jest pominięte ponieważ oznacza ono nikogo innego jak Boga, tak więc 9/11 to zapowiedź awansu ludzkości bez udziału Stwórcy z jego pominięciem. To bardzo nawiązuje do tego co dzieje się w świecie NEW AGE i nie tylko.

W przypadku piosenki mamy pół godziny przed 11, co wskazuje że tuż przed osiągnięciem całej „iluminacji” ludzkości, które ma zapewnić właśnie powrót lucyfera inaczej apollona na ziemię, ten deszcz to dokładnie upragniony powrót tych dawnych „herosów” którzy zapewne będą ponownie pałać namiętnością do ziemskich kobiet., dokładnie jak to było przed potopem opisanym w Biblii.

 

Refren modlitwą i składaniem dziękczynienia starożytnym egipskim bogom :

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, amen x2

Zapewne wielu z was będzie zszokowanym tym co teraz napisałem ale proszę się zapoznać z tymi artykułem, które wyjaśniają czym są te dwa zwroty tak licznie występujące w Biblii i skąd tam się wzięły:

artykuł alleluja i amen

Refren to jawne podziękowanie szatanowi zatwierdzone jednym z imion bogów Egiptu, za którym szatan od wieków odbierał potajemnie cześć. 

Pada deszcz facetów, alleluja
Pada deszcz facetów, a każdy z nich jest wyjątkowy
Wysocy, blondyni, bruneci i przeciętni
Brutalni i twardzi, silni i szczupli

Mamy tu opis jak ci „faceci” mogą wyglądać.  pragnę przypomnieć wam pewną ważną rzecz. Od lat 60-tych nieustannie masmedia tłuką nam do głowy ideał wyglądu mężczyzny i kobiety. Jest tego tak wiele w TV, reklamach filmach książkach że nie sposób nie zauważyć całej socjotechniki wpajającej nam marzenia bycia pięknym. Otóż oni zaręczają kobiety że ci „faceci ” będą przystojni, do wyboru i koloru. Staną się obiektem pożądania niezaspokojonych seksualnie kobiet. Wystarczy przyjrzeć się innym utworom Kety Perry Czy Leady Gagi, tam również są propagowane wątki mieszania się ludzi z „gośćmi z kosmosu”. Oczywiście cały świat nie może łączyć ich z upadłymi aniołami, ponieważ oficjalnie Boga nie ma, pamiętajmy ich zasadę jaką się kierują okultystyczne elity świata:

„pominąć 10” ( Stwórca świata )

„Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę
Ona też jest samotną kobietą
Przejęła kontrolę nad niebem
I zrobiła to, co już dawno zrobić miała”

 „Niech Bóg błogosławi Matkę Naturę” ten zwrot jest wyjątkowo perfidny w całym swoim kontekście, moim zdaniem zwracają się tu do Stwórcy by pogodził się i pobłogosławił „Matkę Naturę”. Owa „matka” to najwcześniejsza bogini świata pogańskiego, znana w gnostycyzmie jako Gaja, utożsamianą przez ruchy NEW AGE : „Matką Ziemią”. W dzisiejszym neopogańskim świecie, oraz w kręgach okultystycznych Gaja ewoluowała w Bafometa, androgyniczne bóstwo, które jest potajemnie czczone przez masonerię i elity świata. Z uwagi że cały tekst jest hymnem zaadresowanym głównie dla kobiet, zapewne „Matka Natura” była bardziej na miejscu. W zwrotce mamy również bardzo ważną informację, która swoje wyjaśnienie ma również w Biblii. Chodzi tu o szatana który chce przejąć kontrolę w niebie, buntując jak największą ilość aniołów przeciwko Bogu. Oczywiście Biblia jasno wskazuje że szatan nie ma szans w walce z Bogiem mimo wszystko będzie musiał podjąć tą próbę walki, za który zostanie wygnany z nieba. Stąd zapowiadany deszcz.

„Nauczyła wszystkich aniołów
Tak sterować niebem
Aby każda kobieta bez wyjątku
Mogła znaleźć wymarzonego faceta”

Ostatnia zwrotka nawiązuje do tego co napisałem wyżej. „Matka Natura” czyli Szatan, grecki apollon naucza , buntuje aniołów Boga, „aby każda kobieta bez wyjątku mogła znaleźć wymarzonego faceta”. To jest główne przesłanie kończące całą piosenkę. Jest to obietnica że na tym wydarzeniu zyskają „wyzwolone” kobiety. Będą mogły uprawiać  wymarzony, niezaspokojony lubieżny seks z super „facetami”.

Podsumowanie.

 To co napisałem wyżej to tylko moja interpretacja oparta na tym co wiem na temat okultyzmu w popkulturze, oraz korelującymi z tym, informacjami zawartymi w Biblii. Dla wielu osób nie znających treści Biblii to opisałem może być śmieszne i niezrozumiałe, jednak zapewniam was że kiedy zaczniecie badać temat dogłębnie na jakikolwiek temat, zawsze natraficie na ścieżkę która zaprowadzi was do Biblii. Dla tych którzy rozumieją zawartą tu myśl, powiem tyle że piosenka ta moim zdaniem jest hymnem  dedykowanym kobietom od samego lucyfera, pana ciemności i kłamstwa. On obiecał dawno temu że powróci na ziemię jako niosący „światło”. My jednak wiemy że przyniesie tylko zniszczenie i spustoszenie. Jeśli to co napisałem jest prawidłowo zrozumiane to uzupełnia nam obraz tego co będzie się działo zaraz po zrzuceniu „smoka” na ziemię!.

Dodatkowe linki dla osób chcących dodatkowo zapoznać się z ważnymi tematami:

„Nasienie węża”

„Okultyzm/ satanizm”

„Doktryna Lucyferiańska”

„Okultyzm w teledyskach”

 

Lamentacja „Samuraja”

Post ten jest wylaniem żalu po części, oraz częściową próbą wyjaśnienia tego co dzieje się obecnie w świecie. Zadymy z islamistami, oraz odrodzeniem skrajnie prawicowych ideologii które uważam za równie niebezpieczne. Oczywiście jestem osobą wierzącą w Boga  dlatego wiem że przyczyny tego wszystkiego są gdzieś  w świecie niewidzialnym a głównym projektantem jest sam szatan.

III Rzesza.

Ja widzę analogię do okresu  przed wojennych Niemiec, z deszczu pod rynnę tak to wygląda. Niemcy lat dwudziestych również były nasycone lewicową propagandą, sztuką i kryzysem finansowym za którym czaili się Żydowscy „banksterzy” oraz przekupni politycy. Również duma narodu niemieckiego była regularnie podważana, okupacja zagłębia ruhry przez rząd Francji i limity zbrojeniowe. Niemcy mieli największe bezrobocie w tym okresie i masowo uciekali doi USA. Potem zainicjowały się ruchy i stowarzyszenia młodzieżowe które zostały sterowane przez specjalistów z masońskich  tajnych stowarzyszeń. Przewodnicy zainspirowani ezoterycznymi, mistycznymi rytuałami wychowywali młodzież w duchu ODNOWY WIELKICH NIEMIEC. To właśnie tacy ludzie jak Hitler , Himmler z wszczepionymi konkretnymi demonami kierowali i zarażali swoim czarem  innych nie tylko młodych. Konkretna socjotechnika i trochę działań zakulisowych zagotowało młodych ludzi. Zauważcie że kiedyś młodzież nie była tak zdemoralizowana jak dziś. Jak więc szybko udało się zrobić  Hitlerowi z nich  wojowników zabójców?.


Przekierowanie gniewu na Żydów, to był manewr który dał młodzieży pretekst do posmakowania pierwszej krwi. Mogli zasmakować jej i poczuć się jak wilki polujące swobodnie. Dokładnie tak samo jak dzisiejsza młodzież wyszkolona w nienawiści do drugiego, kogokolwiek najlepiej z innego miasta, innej drużyny nienawiść musi być obecna od małego. Z obniżonym progiem moralności dzisiejsza młodzież jest jeszcze bardziej wybuchowa i bardziej podatna na ukierunkowanie. Jesteśmy właśnie świadkami przekierowywania tej nienawiści przeciwko kogoś obcemu, trafiło na ISLAMISTÓW czy widzicie tu analogię?. Kto nam zapewnia wystarczającej ilości materiału do „budowania nienawiści” jak nie UE – IV RZESZA !! … Przypadek że znowu oni ?.


Tak jak Żydzi , którzy nie mieli większego udziału w kryzysie Niemiec lat 30  ponieśli rolę kozła ofiarnego ( nie mówię o grubych rybach „banksterach” ), byli mordowani i prześladowani tylko ci , którzy byli zwykłymi niewinnymi ludźmi. Tak i jeśli dojdzie do pogromu islamistów gdzieś w Europie , również możemy być pewni że zginą ci najbardziej pokojowi i niewinni. Taka jest rola i przeznaczenie ludzi sprawiedliwych by ginąć. Rosja , Francja , USA, bombardują Syrię… kto tam ginie jak myślicie ?. Normalni pokojowi ludzie podczas gdy najemnicy i mordrercy siedzą w schronach i wychodzą po nalocie jak szczury by oddać symbolicznie serie z kałacha i zapalić fajkę !. Rządzi nami NASIENIE WĘŻOWE które jest w mniejszości na tym świecie jestem tego pewien, jednak jak to jest za okupacji gdzie naród 30 milionowy okupowany jest przez  80 tysięczną armię wroga. Trzymają nasz świat w ryzach dzięki wojnom i konfliktom. Gdy by oni znikli w jedną noc wszyscy, rano nie poznalibyśmy tego świata, błogi spokój by zapanował.

 

Lecz na razie jesteśmy w okupacji i jeśli przestawią pionka to jedni krzyczą a drudzy giną. Jest to wybitnie przykre do oglądania, strach wyjść we własnym mieście w nocy na spacer. Bo można zostać zaatakowany przez  bandę 20 latków za to że im się nudzi. Ponieważ dostają regularnie „pierdolca” kiedy tylko wypiją. Cały dzień strzelają się w Counter-Strike potem idą zaczepiać ludzi. Wychowani na „rozregulowanych” są chwiejni psychicznie i czekają na sygnał do ataku by zrealizować pragnienia siedzących w nich demonów. Krwawa jatka to będzie ich wypełnienie życiowej misji, tak nisko zostali zaprogramowani przez nasze elity, potem będą ich chować szybko w masowych grobach jak młodych separatystów i Ukraińców. Zapieczętują jako „bohaterów” ginących znowu o bliżej nie określone : NIC.

 

Powiem teraz coś o szatanie , głównemu okupancie tego świata i panu wszystkich satanistów. Gdy by nawet mógł stworzyć coś dobrego załóżmy że Bóg dał by mu  taką możliwość i powiedział mu : 

„weź sobie ten świat i tych ludzi i rób sobie co chcesz , Ja idę sobie zrobić drugi”.


To założę się że nie umiał by nic twórczego i dokonać. Nawet te jego głupie technologie i wynalazki które podrzucał ludzkości wykonywali LUDZIE i udoskonalali je. Jakoś nie widziałem skamieniałych „Jumbo-jetów” z przed potopu, a przecież rządziły tam herosi i potomstwo upadłych. Dopiero ten okres od potopu jest tak naprawdę  czasem gdzie ludzie mogli pokazać w pełni swoje możliwości i inwencję twórczą. Możliwe że szatan i demony za to nas tak nienawidzą. Bóg jedyny wie że to co uczynił jest zawsze jest pierwsza klasa. Szatan wykorzystał naszą kreatywność by nas kontrolować i wymordować jednak wymknęło się mu z pod kontroli, zresztą jak zwykle i nie pierwszy raz,  ( potop, Chrystus ). To jest dowód na to że jest „cienkim bolkiem”, i nie nadaje się nawet na zawiadowce stacji kolejowej. Jego wyznawcy powinni się mocno zastanowić nad słusznością oddawania mu czci.Wypełnione proroctwo – Psalm 22

Artykuł ten poświęcony jest tym osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę że całość ksiąg biblijnych jakie znamy i czytamy jest przeplatana różnymi proroctwami. Niektóre proroctwa są jasne i wyłożone wprost, inne są ukryte poprzeplatane wątkami. Są nierozumianą tajemnicą do czasu kiedy się nie wypełnią.


Proroctwa.

 Proroctwo o czterech zwierzętach Daniela to przykład proroctwa oficjalnie zapowiedzianego, gdzie Bóg jawnie zapowiada co ma się stać, z reguły ujawniane jest to za pomocą symboli jednak  można spotkać bardzo precyzyjne proroctwa gdzie podane jest nawet imię ważnej osoby, mam tu na myśli kolejne proroctwo proroka Jeremiasza o przyszłym wybawicielu  ludu Izraela władcy Persji Cyrusie. Wszystko wypełniło się 170 lat później.Nie trzeba było wybitnych badaczy pism by zauważyć wypełnienie. Proroctwo Daniela o zwierzętach , wymaga trochę więcej rozeznania w symbolice biblijnej, a sam okres trwania tego proroctwa jeszcze się nie skończył i ciągle się wypełnia.


Proroctwo ukryte.

Ten rodzaj jest najbardziej ciekawy, ponieważ wymaga bardzo uważnego zagłębiania się w tekst. Nadmienię że proroctwa tego rodzaju nie maja szans na możliwość rozszyfrowania ich zanim się nie wypełnią, jest to  Boży zabieg tak by nawet nikomu nie przyszło do głowy że to jest ważne. Natchniony prorok pisząc sam nie wiedział że to opis przyszłych wydarzeń. Ale kiedy te wydarzenia się spełniają stają się one zaskoczeniem i świadectwem dla nas najcenniejszym.

 

Psalm 22, szczegółowy opis śmierci Chrystusa.

Król Dawid, namaszczony władca Izraela, rządzący mniej więcej w 1000 r p.n.e. był sprawnym władcą i wojownikiem, dzięki któremu Izrael otrzymał ziemię obiecaną w pełnym słowa tego znaczeniu. Dawid wypełnił proroctwo i obietnicę daną Abrahamowi przez samego Boga, że  jego potomkowie obejmą całą tą ziemię w posiadanie. Dawid jako wytrawny dowódca i król nie zdawał sobie sprawy, że pisząc swoje psalmy ( poematy ),  zapisuje proroctwa, które za 1000 lat wypełniając się, dadzą ludziom niepodważalne świadectwo dla Mesjasza Chrystusa. Dawid pisząc w natchnieniu, kierowany Duchem Bożym spisał w jaki sposób zginie Isus Chrystus. Zapis jest tak precyzyjny że Żydzi po ukrzyżowaniu Isusa, nie mieli żadnej wątpliwości kogo właśnie zabili.

Analiza szczegółowa Psalmu 22.

(1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Łania w czasie zorzy porannej…” Psalm Dawidowy.

(2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

(3) Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju.

(4) A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela.

(5) Tobie ufali ojcowie nasi, Ufali i wybawiłeś ich.

(6) Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.

(7) Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.

(8) Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową:

(9) Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!…

Wersety 1- 6 dotyczą samego Dawida, jako że był w bardzo wielu niebezpiecznych sytuacjach , uciekając przed królem Saulem wołał do Boga swego o ratunek. Takich fraz w jego psalmach jest najwięcej. Prawdopodobnie kiedy spisywał psalmy był w podeszłym wieku, z ustabilizowanym królestwem i sytuacją polityczną. Psalmy  jakie pisał pod natchnieniem były formą oddania czci swojemu wybawicielowi Bogu Wszechmogącemu.

Wersety 7-9 to wskazówka od Boga dla osób które  były świadkami sądu i krzyżowania Isusa. Opisuje stosunek jaki miał tłum żydów do znienawidzonego Zbawiciela. Możliwe, że 9 werset był nawet cytowanym zdaniem, które zostało wypowiedziane przez kogoś obserwującego. Zapewne był to ogromny szok dla ówczesnych świadków śmierci Chrystusa, kiedy sobie przeczytali ten psalm ponownie!.

(10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.

(11) Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!

(13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu…

(14) Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.

(15) Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

(16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.

(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.

(18) Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.

(19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

Zwróćmy uwagę jak się powtarza schemat rytmicznie, 10 – 14 wers mówi Dawid o sobie, opisuje swoją sytuacje kiedy Aram nastawał na jego wojska. Jednak 16 werset rozpoczyna kolejne szczegółowe opisy momentu kiedy Chrystus  wisiał na krzyżu, wysuszony język pojawia się w momencie szybkich i płytkich oddechów. Kiedy robiono doświadczenia naukowe okazało się że ukrzyżowany człowiek miał ogromny problem z oddychaniem, by wytrwać musiał robić płytkie oddechy i szybkie. Wersety o przebijaniu rąk i nóg jest bardzo mocnym dowodem, ponieważ w momencie spisywania psalmu ok. 1000 r p.n.e. nikt nie znał takiego sposobu egzekucji. Dopiero Rzymianie wprowadzili tego typu proceder w 1- 2 wieku p.n.e. 18 werset znowu opisuje ból jaki odczuwał Chrystus, tu znowu dzięki badaniom naukowym wiemy, że rozkład siły jakie działa zawieszonego na krzyżu człowieka powoduje ogromne obciążenia stawów. Siła grawitacji powoduje nienaturalne ułożenia stawów barkowych, oraz górnej części kręgosłupa. Ostatni werset 19 jest konkretem, który był szokujący dla świadków śmierci naszego Zbawiciela. Żołnierze pilnujący  ukrzyżowanych rozkradli ich szaty, lecz szata Isusa była z jednej części  płótna, dlatego postanowili rzucić o nią losy.

 

 „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”.

Z Ewangelii Marka i Mateusza dowiadujemy się że Isus w momencie konania , wykrzyczał te słowa.

(34) O godzinie dziewiątej zawołał Isus donośnym głosem: Eloi, Eloi. lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Ew Marka 15.34 ).

Należy pamiętać że naoczny świadek Jan, nie zawarł tego świadectwa w swojej relacji.Marek  nie był naocznym świadkiem, nawet nie znał Chrystusa, Mateusz był uczniem, jednak nie wiemy czy słyszał te słowa.Wiadomo że Mateusz to wiarygodne źródło ponieważ należy do grona najbliższych wybranych uczniów Isusa. Więc należy traktować taką relację jako bardzo prawdopodobną.  Osobiście uważam że Chrystus mógł wypowiedzieć to zdanie celowo, może nie tuż przed samą śmiercią ale gdzieś w trakcie konania. Zwróćcie uwagę że Marek specjalnie napisał to po aramejsku, wręcz podkreślił to zapisując to właśnie w tym języku. Należy pamiętać że w tamtym okresie prosty lud porozumiewał się w języku greckim. Aramejski był w mniejszości popularny w kręgach uczonych w piśmie i kapłanów. Jeśli Chrystus wypowiedział to zdanie rzeczywiście to nie dlatego że stracił wiarę w swojego Ojca, a dlatego by wskazać miejsce w Psalmach Dawida, gdzie jest opis tego co się właśnie dokonało. Ponieważ to dokładnie zdanie rozpoczyna 2 werset Psalmu 22 !. Wskazał on uczonym w piśmie i Sanchendrynowi, którzy przyglądali się drwiąc z niego. Mówiąc po aramejsku wiedział że oni rozpoznają że do nich to kieruje właśnie te słowa, dał im świadectwo jakiego się nie spodziewali, oraz znak którego żądali jeszcze za życia  Chrystusa.

 

Podsumowanie.

Dzięki psalmowi 22, mamy ogromne mocne świadectwo tego że Chrystus to zapowiedziany Mesjasz. Umacnia wiarę tych którzy nie widzieli a uwierzyli, mimo że minęło 2 000 lat. Dla naocznych świadków był to ogromny szok i zaskoczenie, dla nas przykład jak wspaniałym i pomysłowym jest nasz Bóg, że zostawia nam tyle świadectw abyśmy czytali i uwierzyli. Jednak wielu jest na świecie takich, którym nie jest na rękę byśmy wierzyli. Oni zawsze znajdą sposób by podważyć wiarę tych którzy mają wiarę. Nie dajcie się zwieźć, oszukać ich argumentom, miejcie to w sercu a rozum niech będzie wolna. Oni mają w głowie pełną głupoty, lecz serce pełne nienawiści pełne. Bo wiedza ich jest niczym w obliczu Stwórcy, a tylko głupiec nienawidzi bez przyczyny.
 

Zwiedzenie według Bushiego

Wykolejenie religii, idei Sprawiedliwego Boga

Szariat to mrzonka, nikt w to nie wierzy nawet *immamowie, to pokarm dla biednych ogłupiałych  Ismaelitów. Podobnie jak Biskupi od wieków karmią naszych  kapłaństwem księży, bóstwem Maryi, zastępcami Chrystusa. Mimo że te religie wyglądają jak śmiertelni wrogowie, jednak jadą na tym samym wózku  i pisane im jest to samo. Wygląda to jak dwa pociągi rozpędzone i specjalnie ustawione  w przeciwnych kierunkach, oczywiście wszystko przygotowane by  je ze sobą „skonfrontować”. Jednak jest to tylko pozór dla niewtajemniczonych. Szariat to nic więcej jak lokomotywa która udaje że ciągnie, podczas gdy pcha ją zupełnie niewidzialna siła. Katolicyzm tak naprawdę jedzie w składzie razem z islamem i stanowią jeden pociąg, zapewne jedzie w nim więcej kościołów i religii, wszystkich jednoczy idea !
 
Idea zwiedzenia.

Chodzi o wykolejenie idei jakiegokolwiek boga, stwórcy wszech rzeczy. Jak by nie było allach to taka podmianka jahwe, jehowy. Jednak trochę z podkręconym okrucieństwem by „wykolejenie” było pewniejsze. Raczej mało prawdopodobne jest by utrzymać ludzi w przekonaniu że Bóg nie istnieje w czasach gdzie będzie się jawnie jego moc demonstrowała. Zwiedzenie tego typu było by bardzo krótkotrwałe i jeszcze bardziej utwierdziło by ludzi w tym że Bóg ma racje.
Wykolejenie ma więc na celu zniszczenie zaufania do samego Boga, jako orędownika owych znienawidzonych religii.

To co zapisane w „Protokołach Mędrców Syjonu”, cytowanych na forum chyba 100 razy to tylko wersja dla nas. Nie będzie żadnej widocznej doktryny lucyfera, która zastąpi Boga, z resztą sataniści sami przyznają że szatan nie jest ich bogiem a ideą. Nie będzie żadnej nowej religii  opartej na żadnym new age. Oni chcą byśmy tak myśleli, wiedzą że chrześcijanie, nawet islamiści nie znikną z dnia na dzień i nie zmienią zdania na temat swojego boga. Stawiają raczej na szydzenie z Boga, a antychryst który zasiądzie na tronie raczej będzie zapowiadał koniec rządów i ery Stwórcy.

Tu chyba chodzi o to by ludzie wiedząc że Bóg istnieje, znienawidzili go i stracili do niego zaufanie. Cały wysiłek toczy się o czas ostateczny gdzie ateisty nie uświadczysz. Gdzie prawdziwy Izrael  pod ochroną będzie w nienawiści u zawiedzionych ludzi. Tutaj gra szatana i elit :

Głos fałszywego Proroka.

„Zobaczcie o to prawda o waszym Wszechmogącym, wybrani żyją w dostatku a wam upokorzenie zostało, niech każdy kto chce przyjąć wolność człowieka jak za dawnych czasów, zanim niebo nie wtargnęło na ziemię niszcząc nasz świat. Niech przyjmie oto ten znak jedności ‚wolnych” ludzi. Niech całe niebo i ten co w nim rządzi zobaczy że jesteśmy prawdziwie wolni.”

To co wyżej to moja fantazja jedynie, ale czy na pewno jest to mało prawdopodobne?.  Czy filmy takie jak NOE, czy EXODUS to nie jest dokładnie czarny pijar przeciwko Wszechmogącemu Bogu? . Gdzie zamiast szacunku należnego, przesłaniem są niedomówienia i powstające pytanie „CZY BÓG JEST SPRAWIEDLIWY?”
Tak  ja oglądając czułem jak to wprost wylewa się z ekranu, jeszcze 3 lat wcześniej mogło by na mnie zadziałać. Jednak wielu jest na których to działa już dziś.

Dlatego co raz bardziej uważam że zwiedzenie będzie miało na celu doprowadzić do znienawidzenia Boga przez ludzi, którzy będą się czuli poszkodowani w jakichś sposób przez Stwórce. Plan ich prosty jest:

– najpierw pokaz dadzą islamiści z ich bożkiem allahem

wyjawienie  brudów i upadek Watykanu, posłuży do zdyskredytowania Syna Bożego, oraz Boga  wyznawanego przez Chrześcijan, może posłużyć jako ataku Boga na własny kościół.

w tym czasie pojawią się upadli goście z otchłani, pierwsi piewcy „niesprawiedliwości”, Wszechmogącego

tu zaczyna się zwiedzenie równocześnie z porwaniem 14400  oraz odłączeniem Izraela z bestii.
– upadli będą zagłuszać kłamstwami dwóch świadków, i każda plaga czy kara Boża posłuży jako przykład „niesprawiedliwości” z rąk Stwórcy.Chyba tylko wtedy będzie możliwe to co Chrystus mówił do uczniów:

Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

  I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

  I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.”

To mi wygląda dokładnie  jak nienawiść do samego Boga  przez co oberwą  ci najbliżej pod ręką, czyli wierzący do końca. Coś spowoduje tą nienawiść do Stwórcy, zapewne zwiedzenie i będzie to miało związek z poprzedzonymi wojnami religijnymi i kataklizmami jako część znaków zapowiedzianego przez Boga. Chyba dojdzie do nagromadzenia propagandy przeciwko stwórcy, tak że wszyscy będą mieli dość Boga i stanie się to samo co w edenie z Ewą i Adamem. Z doświadczenia wiem jak bardzo skuteczna może być taka propaganda. Adwentyści nie będą uczestnikami porwania, wielu może stracić wiarę. Katolicy będą szukać ratunku w spalonych kościołach, trwając przy osmolonych tabenakulum, możliwe że wzywając nieistniejącą Maryję, która ma ich obronić przed „złym  i niepohamowanym Bogiem„, czy tego nie zapowiadała w swoich objawieniach?.

Zapewne pokonanie dwóch świadków da wiele satysfakcji opętanym buntem ludzi.
Ale tylko na trzy dni.

Potem nadejdzie głoszenie Ewangelii przez  anioły jak czas się dopełni i zapewne głos z nieba obali wszelkie kłamstwa upadłych i elit.  Część ludzi się ukorzy  przed Bogiem i opamięta a reszta będzie urągać dalej, jak to wiemy z objawienia Jana.

Zapewne wtedy dopiero znamię na czoło i rękę będzie na prawdę karane przez Boga, dalej wiemy jak się skończy. Bitwa w której jak by nie było będą chcieli walczyć jacyś ludzie przeciwko Chrystusowi i  wybranym. Przecież oni żyją gdzieś w śród nas, może nawet się z nimi witamy. Myślicie że będą walczyć za upadłych, czy swojego nowego bożka szatana? .. NIE  oni będą walczyć w obronie tego obecnego świata, znienawidzą Boga i wszystko co On reprezentuje. Będą mieli nadzieję  złudną jako cień szansy , które zapewni im szatan. Ile to filmów widzieliśmy gloryfikujących walkę do końca, ginięcie dla idei samej choć szansy zero?.
To są ludzie którzy wybiorą własnowolnie humanizm nad wszystko. A Bóg przecież nie pozwoli im mieszkać na świecie w obecności Królestwa Bożego, wobec jawnego buntu.

Zapewne podczas 1000 rządu Chrystusa gdzie ludzie wybrani będą się oczyszczać z wszelkiej ludzkiej niemocy, ta idea kolejnego buntu będzie mieszkać w sercach ludzi z krańców Królestwa. Szatan  ponownie stanie wraz z nowymi buntownikami do walki tym razem ostatecznie. Nie widzę lepszej szkoły dobra i zła dla wybranych jak doświadczenie grzesznego życia w świecie obecnym, następnie nawrócenie, wybawienie przez Boga, i obserwacja przez 1000 lat jak bunt niszczy ludzkie istoty odłączając ich od Boga.

To musi się stać i Bóg wie co robi.

 Zanim oddasz ostatni grosz – katolicki odpust winy

Kościół katolicki przypomina mi czasem grupę dzieci bawiących się w piaskownicy.  Dzieci przed wspólną zabawą ustalają reguły zabawy: 


Jeden mówi :„ejj cicho , wiecie co ? , będziecie do mnie przychodzić kupować piasek za kamyki ok. ?’

Drugi mówi  : „ no dobra, ale ja mam najlepsze wiaderko z was i będziecie mi płacić za przynoszenie piasku na wasze budowle, ok. ? „

Trzeci mówi : „A ja będę wam robił trasy po których będziecie chodzić, i nie będziecie   chodzić inaczej jak po moich trasach, ok. ?

Wszyscy razem przyklaskują pomysłom, robią „sztamę” i zabawa rusza. Każde inne dziecko które przyjdzie do piaskownicy zostanie zgromione i zmuszone by podporządkowało się tym, którzy wymyślili tą zabawę. Gorzej dla nich kiedy przychodzi do piaskownicy  dziecko , które nie widzi sensu płacenia kamykami za usługi, które samo może zrobić. W dodatku ono chce sobie zbudować zamek i nie interesuje go  piasek od pierwszego, ponieważ piach leży do koła. Nie widzi sensu  wynajmowania  drugiego z wiaderkiem, przecież sam może sobie nagarnąć dwoma ruchami rąk. I na pewno nie rozumie dlaczego ma chodzić okrężnymi trasami po piaskownicy, z których z resztą sami pomysłodawcy zabawy nie korzystają, lecz każą robić to innym. 

mid_2005

                                                                               Sobór Watykański

Kiedy przyglądniemy się historii katolicyzmu szybko dowiemy się że 99 % praw i obowiązków, oraz dogmatów, które narzuca się wiernym tego kościoła. Są zwykłymi  ludzkimi wymysłami wprowadzanymi  przez  1700 lat do księgi, którą nazywa się  katechizmem. Rozmnożone modlitwy, kierowane do różnych ludzi na różne okazje. Powiem tak, wszystko było by do zaakceptowania , gdy by nie kilka faktów.

  1. Większość tego  co jest zawarte w katechizmie katolickim koliduje z Słowem Bożym zawartym w Biblii.
  2.  Spora część jest czymś zupełnie nowym, nie mającym precedensu w Słowie Bożym.
  3. Pewna niewielka część tego co tam jest, podparta jest zazwyczaj jakimś cytatem z Biblii, gdzie mowa jest zupełnie o czym innym, by zrozumieć korelację należy wgłębić się w zawiłą symbolikę, którą i tak rozumie tylko i wyłącznie  teolog katolicki !.
  4. Katechizm jest uznawany za zbiór podstawowych zasad wiary, co oznacza że jakiekolwiek zapisane tam prawa, czy procedury obrzędowe są obowiązkiem do uzyskania „łask” Bożych.  To powoduje duży problem, ponieważ jeśli pewna część jest ledwie „zakotwiczona” w prawdziwym Sowie Bożym, a cała reszta stanowi ludzki wymysł nie mający nic wspólnego z Biblią to oznacza że nasze zbawienie jest zagrożone.
  5. Ostatni problem dotyczy raczej pewnego spostrzeżenia, które nasuwa się w momencie dokładnego przeanalizowania pewnych doktryn katolicyzmu. Wszystkie one służą samemu kościołowi , nigdy wiernym !.

 

  Przyjrzyjmy się doktrynie katolickiej zwanej Odpustem.

 

Katolicy o odpuście:

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.

Skąd pojawiła się nagle tajemnica miłosierdzia?, w Biblii nie mamowy o żadnej tajemnicy związanej z miłosierdziem  Boga. Jest to element socjotechniczny, wprowadzenie człowieka w tajemnicę powoduje automatyczne nadanie autorytarnego charakteru teologowi który to objawia.  Kolejna fundamentalna rzecz wypływająca z Ewangelii : Zbawienie  osiąga się poprzez uwierzenie Chrystusowi, oraz naśladowanie Go, we wszystkim co robimy w życiu. Mesjasz umarł za nasze grzechy otwierając nam możliwość zbawienia. A grzechy będą nam odpuszczone dopiero na sądzie ostatecznym. Wszyscy ci którzy będą godni Królestwa Bożego, będą „obmyci w krwi Baranka”, o tym mówi Ewangelia. Nie istnieje nic takiego jak  :”sakrament pojednania”. Z Ewangelii wiemy że tylko Chrystus  miał moc odpuszczenia grzechu, którą potem przekazał 12 apostołom. Bóg dał mu taki przywilej jest to wyjątkowa sytuacja, dlatego że Chrystus jako Syn Boży miał Ducha swojego Ojca. Apostołowie otrzymali jako wybrańcy część tego Ducha, by mogli naśladować swojego nauczyciela Chrystusa i dawać świadectwo słowom Ewangelii.  Śmierć apostołów zakończyła zadanie  Ducha Bożego, który powrócił do Ojca. To oznacza że  cały sakrament spowiedzi nie ma nic wspólnego z odpuszczeniem grzechu, jedynie kwalifikuje się jako wyznanie winy.

Dalej o odpuście :

Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Tutaj mowa o karze doczesnej, z punktu widzenia Biblii, dokładnie Starego Testamentu dowiadujemy się że każdy grzech niesie za sobą konsekwencję w postaci śmierci lub plag, czy nawet chorób, które stawały się udziałem grzeszników w życiu doczesnym. Zwierzęta które zabijało się na ołtarzu  świątyni Boga w Jerozolimie,  ponosiły konsekwencję grzechów  za ludzi.  Jednak teolodzy katoliccy nie chcą wziąć pod uwagę tego że Isus Chrystus złożył 2000 lat temu DOSKONAŁĄ OFIARĘ za wszystkich ludzi. To oznacza że żaden grzech nie został nam odpuszczony jeszcze, a konsekwencje naszych grzechów poniósł na krzyżu  Zbawiciel.  Pojawiający się element czyśćca, oraz odbywaniu  kary za grzechy które zostały darowane  za życia przy konfesjonale, to postawienie całego Słowa Bożego na głowie. Po pierwsze nigdzie w Biblii nie czytamy o czyśćcu, po drugie jeśli rzekomo ksiądz umie odpuścić grzech, to dlaczego istnieje nadal kara?. W Biblii mamy wiele sytuacji gdzie ktoś spowodował grzech, a potem musiał za niego zapłacić, Dawid uwiódł Batszabę , żonę swojego podwładnego, oraz spowodował jego śmierć. Nie wiemy czy Bóg odpuścił mu winę, ale wiemy że Dawid zapłacił za grzech śmiercią pierwszego syna z Batszebą. Mimo ciężkiego postu Dawida kara dokonała się.  Wielu Proroków pościło za  całego Izraela oddającemu się obcym bogom, jednak kara nadeszła na cały naród. Ezechiel ponosił karę za Izraela leżąc 40 dni na lewym boku potem na prawym. Oczywiście dostał takie polecenie od samego Boga. Widać w skali całej Biblii, płacenie kary za grzechy nie da się w żaden konkretny regulowany  sposób spłacić. Jest to możliwe jedynie w tedy, gdy sam Bóg da nam taką możliwość, jednak  jest to wybitnie sprawa traktowana  przez Stwórcę w sposób  INDYWIDUALNY nie można sobie wymyślić obrzędu który będzie to regulował. Jak pisałem wcześniej kult ofiarniczy,( świątynny) został zniesiony wraz z odkupieniem grzechów przez Syna Bożego.  Co wskazuje na to , że śmierć ofiarna Zbawiciela, albo zniosła karę za grzech ( doczesny ), lub odroczyła ją do sądu ostatecznego. Jeśli człowiek zostanie usprawiedliwiony przez Chrystusa, grzech oraz kara zostanie anulowana w jednej chwili. Jeśli nie zostanie usprawiedliwiony  przez krew Chrystusa,  grzech zostanie, a zapłata za niego będzie śmierć druga, ( jezioro ognia ). Nic innego cała Biblia nie dodaje, przynajmniej ja tam nie widzę innej możliwości.

 

Czyściec jako miejsce odbywania kary po śmierci to kolejna nie istniejąca rzecz w Słowie Bożym. Człowiek umierając zasypia i czeka na zmartwychwstanie, nie myśli nie czuje. O to co Biblia naprawdę mówi:

Księga Psalmów 30.10 :

Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje. Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?

Księga Psalmów 88.11-12 :

Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu zmarłych o wierności twojej?

Cytatów jest wiele które utwierdzają  że człowiek jest bezosobowy po śmierci. Samson krzyknął do Boga przed  ruszeniem filarów świątyni dagona :

 

Niech zginie dusza moja wraz z Filistynami”

Więc na jakiej podstawie teolodzy katoliccy wymyślili  miejsce czyśćca?

Oto  ich „kotwica”:

Ewangelia Mateusza 5.25-26

Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.

Jest to typowy przykład nadinterpretacji, celowej manipulacji jakimi posługują się teolodzy katoliccy. Z powyższego cytatu musimy rozszyfrować że chodzi o miejsce w niebie, a cała sytuacja nie może być odczytana linearnie. Gdy było to podobieństwo, niżej znajdowało by się rozwinięcie i wyjaśnienie symboliki. Wiersz dalej jest o cudzołóstwie, więc nie jest to żadne podobieństwo ani symbolika, tylko zwyczajny przykład nauki by pogodzić się jak najszybciej z swoim bratem. Katoliccy „kapłani” nie puszczają do „nieba” zanim nie wydrą ostatniego grosza.. tak to by się tylko zgadzało !.

 

Zastanówmy się teraz co oznacza skarbiec odpustów kościoła. Jest to kolejnawymyślona rzecz, która oczywiście nie występuje w Biblii, wszystko jak zwykle zostało wymyślone przez teologów katolickich.

Wywód teologa:

„Na jakiej podstawie Kościół udziela odpustów? W wyznaniu wiary mówimy o szczególnej wspólnocie wszystkich członków Kościoła, określanej jako „świętych obcowanie”. Paweł VI przypomniał, że „między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr”. W rezultacie tej niepojętej wymiany świętość jednego człowieka przynosi korzyść innym. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że korzyść z jednego świętego jest o wiele większa niż szkoda, jaką powoduje dla Kościoła grzech jednego człowieka. To właśnie odwołanie się do świętych obcowania i możliwości wymiany duchowych dóbr leży u źródeł nauki o odpustach.”

 „skarb Kościoła” nie jest rodzajem sejfu, w którym przechowywane są wymierzone i dokładnie policzone zasługi świętych, lecz — jak wyjaśnił Paweł VI — jest „nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa”

Z tego wnioskujemy że jednak skarbiec operuje niebiańskimi dobrami niczym walutą. Niestety ale czytając takie tłumaczenie , każdy zdrowo myślący człowiek będzie miał właśnie takie skojarzenia. Najważniejsze stwierdzenie  jest takie że jest to nieskończona wartość zasług  Chrystusa. Jednak dalej czytamy:

 „Do skarbca Kościoła należy również niewyczerpana i niewymierna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Maryi i wszystkich świętych.”

Jak widać jednak według katolickich uczonych do „skarbnicy” należy również :niewyczerpalna i niewymienialna wartość uczynków, oraz modlitw Maryi i wszystkich świętych kościoła. To wskazuje na to że katolicy przypisują atrybut jaki posiada Chrystus  innym ludziom łącznie z jego matką, która była tylko człowiekiem.  Wyraz „niewyczerpalna”, występuje w obu przypadkach co wybitnie umniejsza status jaki posiada Syn Boży. Jest to wysoce nie biblijne. Mnie jako chrześcijanina, który uważa Chrystusa za swojego Pana i pośrednika bardzo to uderza. Katolicy powinni się wreszcie zastanowić kto jest ich Królem, i wybawicielem, Syn Boży czy wszyscy święci  leżący w prochu ziemi !.

           ( obraz czyśćca )  Typowy przykład hierarchii w niebie według teologów katolickich, ci u góry obrazują „skarbiec”.

 

Na dokładkę słowa Karola Wojtyły ( Jana Pawła II ) :

Jan Paweł II podkreśla, że „rozdzielania” tego skarbu nie należy rozumieć jako automatycznego przekazywania, jakby chodziło o „rzeczy”. „Jest ono raczej wyrazem pełnej ufności, że Kościół winien być wysłuchany przez Ojca, kiedy — z uwagi na zasługi Chrystusa i przez Jego dar, także zasługi Matki Bożej i świętych — prosi Go o złagodzenie lub usunięcie bolesnego aspektu kary, rozwijając jej leczniczy sens za pomocą innych dróg łaski”.

A więc Wojtyła każe nam wierzyć  że kościół będzie wysłuchany przez Boga z uwagi na zasługi Chrystusa, które są rzeczywiście niewyobrażalne, oraz bliżej nieokreślone zasługi Maryi  i kompletnie anonimowych świętych ?.  Jeśli to nie jest zwykły handel cudzymi uczynkami to jak to nazwać ?, Jeśli kanonizowany Wojtyła dołączył do „skarbca” to niewyczerpalne dobro zwiększyło się stając się jeszcze bardziej niewyczerpalne?, jeśli coś jest nieskończone to po co wrzucać tam jeszcze „wszystkich świętych” wraz z ich mizernymi uczynkami, czy to nie jest następny rodzaj BAŁWOCHWALSTWA?.

 

Zerknijmy do historii odpustu.

„Pierwszy odpust jaki zanotowany został w kronikach pochodzi 1019 r. i związany był z pielgrzymką do jednego z sanktuariów. Do XIII stulecia odpust związany był z udziałem w wyprawie krzyżowej. W 1300 roku papież Bonifacy VIII ogłosił odpust, który mogli uzyskać wszyscy nawiedzający grób św. Piotra. Pierwszy dokument by Cinema-Plus-1.5c\022 „”>, ogłaszający uporządkowaną naukę Kościoła o odpustach wydał Klemens VI w połowie XIV stulecia. „

               „Hej bracia wymażmy sobie trochę z kary  spuszczając przy okazji łomot jakimś saracenom ALLELUJA!!”

Ciekawostką jest co wytłuściłem wyżej, okazuje się że w przeszłości można było pójść na wojnę by zmazać karę za wcześniej odpuszczone przez biskupa grzechy. Przy okazji mnożąc następne, mordując , gwałcąc i rabując innych. Ale na szczęście papież Bonifacy dał możliwość odpustu również innym 1300 r. rozszerzając  definicję „dobrych uczynków” o pielgrzymkę do grobu św. Piotra, która oczywiście nie przypadkiem znajduje się w Rzymie.  Odpusty stały się już podejrzane późnym średniowieczu. Marcin Luter nadmienił odpusty  w swej krytyce w 1517r.

„Podczas trwania Soboru Watykańskiego II, zorientowano sin, że odpusty są zbyt ważną sprawą, by przejść obok nich obojętnie. Z tej racji Paweł VI ogłosił w Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, z 1 stycznia 1967 r., poprawioną naukę w zakresie praktyki odpustów. Podaje ją w sposób skondensowany w kanonach 992-997 kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r.”

Jak można się szybko  zorientować , ewolucja odpustu trwająca 1000 lat, nie zmieniła się znacząco, poprawiono tylko listę uczynków koniecznych do wypełnienia „zadośćuczynienia”, na szczęście już nie trzeba  przelewać  ludzkiej krwi, ani ofiarowywać ”kościołowi „ ogromnych katedr. Jednak przyrost różnego typu sanktuariów, nowych „świętych” patronów na postumentach, należało  poszerzyć listę miejsc co pielgrzymowania. Taki zabieg nie pozostawał bez wpływu na spore zyski  tych miejsc pielgrzymek.  Obiektem kultu stawały się jakiekolwiek szczątki ludzkie zwane relikwiami. Dochodziło do takich absurdów, że dwie różne bazyliki,  w Francji i Hiszpanii przyznawało się do posiadania relikwii  zmumifikowanej twarzy Jana „Chrzciciela”. Spór odnotowano w kronikach, jednak wierni pielgrzymowali na wszelki wypadek do jednej i drugiej.

   Średniowieczna rycina ukazująca handel odpustami, widać „mamonę” na stole oraz świadectwa odbycia odpustu.

                           

Lista uczynków wymaganych do uzyskania odpustu.

Z uwagi na ogrom materiału pozwolę sobie przytoczyć  jedynie wybrane.  Katolicy dzielą odpusty na cząstkowe oraz zupełne, oczywiście stopniowanie to jest uwarunkowaniem zaangażowania wiernego.  Spora ilość ogranicza się jedynie do udziału w nabożeństwach, i adoracjach.

Oto wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku:

Odmówienie modlitwy: Czynności nasze… (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) – odpust cząstkowy.

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – odpust cząstkowy; adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny – odpust zupełny.  ( jak to mawiają biznesmeni, czas to pieniądz )

Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie – odpust cząstkowy.

Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba – odpust cząstkowy.

Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św. Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę

– w święto tytułu;
– w jakiekolwiek święto nakazane;
– raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego – odpust zupełny.

( święta to doskonały czas na handel dewocjonalia, potocznie również nazywanych odpustami  )

Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję – odpust zupełny.

( to posunięcie nie przynosi może realnego zysku, jednak skupia wiernych przy watykańskich mediach )

Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych – odpust zupełny; w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy

Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb – odpust cząstkowy.

( chrześcijanin  powinien dbać i troskać się o żywych nie o zmarłych !!! )

Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek – odpust zupełny.

Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez Papieża (ewentualnie – przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona – odpust cząstkowy;

 

 Podsumowanie

To jedynie mała część wszystkich „dobrych uczynków”, wymaganych przez teologów katolickich do ”skasowania”  kary za grzechy. Jeśli ktoś ma ochotę na więcej  podaje linki : link1, link 2

 

Do tego zbioru należy dołączyć msze za zmarłych, którym w ten sposób można ulżyć zmarłym w cierpieniach duchowych w nieistniejącym czyśćcu. Oczywiście wszystko to wiąże się z różnymi rodzajami zapłaty pieniędzmi, w parafiach katolickich nazywanych „ofiarami”.

Mam na koniec  pytanie do księży katolickich, chciałbym by ktoś mi wytłumaczył prostym językiem w jednym tylko zdaniu:

Dlaczego  wierni i Bóg muszą ciągle coś dawać, a księża  tylko wiecznie biorą ?


 

 

 

Świat szatańskim „cyrkiem” – I

Geneza Upadku.

Wielu uważa że szatan jest personifikacją wszelkiego zła na tym świecie, nic bardziej mylnego. Jest to jak najbardziej istota istniejąca, oraz myśląca, świat duchowy jest jego naturalnym środowiskiem. Jako że jesteśmy ludźmi nie mamy wglądu w tamtą sferę. Gdy by każdy człowiek mógł tam zaglądnąć, wielu natychmiast by się nawróciło na Boga. Nikt by nie gadał głupot że powstaliśmy z kamienia czy naszym ojcem jest „wieli wybuch”. Wiem że nadchodzi czas kiedy cała prawda nadejdzie dając chłam kłamstwom sługusów szatana. Do tego czasu niestety pozostajemy w więzieniu jego kłamstw. Szatan był wysoko postawionym Cherubem, największą istotą anielską jaką stworzył Bóg. Od momentu jego upadku, który zaowocował buntem przeciwko doskonałemu Bogu, nastała wojna. Niedorzeczny spór pomiędzy inicjatorem buntu szatanem a samym Stwórcą. Przedmiotem sporu stał się zarzut szatana że człowiek nie zasługuje na miano : „stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga”. Szatanowi udało się zwieźć kłamstwem pierwszych ludzi, co spowodowało opłakane następstwa dla nas, pojawienie się śmierci, oraz utrata łask , którymi obdarzył nas Stwórca w Edenie. Szatanowi więcej nie trzeba było, wprowadzając w konflikt ludzi przeciwko ich Stwórcy, rozpoczął pierwszy udany proces wyniszczeniu ludzi. Również sam Bóg od tamtego momentu rozpoczął inny proces ratowania swojego dzieła , czyli nas!.

                                                               adam-i-ewa                                                                       Scena kuszenia węża Ks.Rodzaju rozdział 3

Dla osób które nie są obeznane w Słowie Bożym, wyjaśnię że chodzi tu o tak zwane „zbawienie”. Jest to ostatni etap procesu który rozpoczął Bóg by nas ratować z pułapki jaką zastawił szatan na ludzi. Zbawienie znaczy dosłownie uwolnienie, nie tylko z rąk szatana, ale również z następstw naszego buntu przeciwko Bogu. W świecie naszego Stwórcy jest perfekcyjny ład i porządek, istnieje prawo które reguluje wszystko. Łamanie prawa niesie za sobą następstwa ponoszenia winy. Dlatego wielu pyta:

„dlaczego Bóg nie zabije szatana a nas nie uratuje od razu”?

Wszystko zawarte jest w Biblii, wystarczy tylko przeczytać i upewnić się samemu, jest to najlepszy sposób na poznanie prawdy. Jeśli wam powiem że Bóg w swojej doskonałości nie może czegoś takiego zrobić to uwierzycie mi na słowo?.

 

Boży proces zbawienia następstwem upadku człowieka.

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zrobiliście rzecz doskonałą, i wiecie że działa doskonale. Jednak pojawia się ktoś, kto zarzuca wam że jednak pomyliłeś się w czymś, mówi: „ ta rzecz jest do niczego”. Mało tego ten oskarżyciel również jest waszym dziełem. Jedna trzecia tego co utworzyliście zbuntowała się za tym jednym „mądralą” stając po jego stronie. Sytuacja robi się bardziej nieprzyjemna dla was, kiedy oskarżyciel podstępem powoduje ”awarię” waszego najnowszego dzieła. Stawiając tezę, że jest to dowód że on ma racje. Jeśli jesteście naprawdę doskonali, czy rzeczywiście złapalibyście buntownika kłamcę, wraz z jego pomocnikami i zniszczylibyście go w momencie, a tą ostatnią zepsutą rzecz naprawilibyście?.   Jeśli tak to właśnie rzucilibyście na siebie cień podejrzenia że jesteście jak najbardziej skorzy do błędów.

Otóż Bóg uchwycił pomocników szatana upadłych aniołów i związał ich w więzieniu, otchłani , aż nadejdzie określony czas. Szatana jako głównego oskarżyciela i przewodnika buntowników, zostawił w niebie by udowodnił swoją fałszywą tezę przed wszystkimi stworzeniami. A ostatnie jego dzieło czyli nas, którzy ulegliśmy owej „awarii”, objął właśnie procesem wybawienia. Nie ze względu na nas to robi, ale ze względu na swoje Święte Imię . Ponieważ jeśli jego imię straci szacunek to czym my się okażemy jako Jego dzieło?. Zobaczcie jak srogo ukarał upadłych aniołów, oni nie są poddani procesowi przebaczenia jak my!, gniją w otchłani do samego sądu gdzie czeka ich zasłużony koniec. Gdy by Bóg nie ukarał Adama i Ewy, pierwszych ludzi, stała by się niesprawiedliwość i cień by padł na Stwórcę. Dlatego cieszmy się i ufajmy Bogu , ponieważ jest dla nas ratunek.

Słyszy się głosy przeciwników Boga, że On jest niesprawiedliwy, jednak przyjrzyjcie się sprawiedliwości tych co tak mawiają, czy oni są sprawiedliwi dla innych?.

Jest takie powiedzenie w sztukach walki:

„ mądry nauczyciel pozwala zrobić błąd swojemu uczniowi jeden raz, dobry uczeń umie zrozumieć swój błąd raz, by więcej go nie powtórzyć”

Czy uwierzylibyście mi gdy bym wam powiedział że dokładnie tak właśnie się dzieje?. Człowiek raz zbuntował się w Edenie, i kolejny raz nie będzie mu wybaczone. Kolejna okazja buntu pojawi się właśnie w czasach końca, czyli sądu nad ludźmi i istotami duchowymi, które upadły wcześniej.

                                                               5986                              artystyczne ujęcie nadejścia Syna Bożego, przyszłego Króla Królestwa ziemi.

 

Szatan hoduje nas jak pieczarki.

Od czasu incydentu z udziałem Adama I Ewy ludzie podlegają wspomnianemu wcześniej procesowi wyniszczania, który rozpoczął szatan. Świat ludzi od momentu opuszczenia edenu do potopu, to pełen cykl wyniszczenia. By wyjaśnić posłużę się przykładem:

Wyobraźmy sobie grupę nastolatków bawiących się razem na imieninach. Na początku wszyscy są grzeczni, obiecywali rodzicom że wypiją jednego drinka, jednak w grupie znalazł sie jeden czy dwóch pijaków, ciągle zachęcając wstrzemięźliwych. Młodzi kuszeni wypijają kilka „drinów” i po chwili już nie trzeba ich więcej namawiać, tak się rozochocili że stają się gorsi od samych pijaków.

 Podobieństwo obrazuje samą zasadę wyniszczania, rozłóżmy to na części:

– nastolatki to ludzie wygnani z edenu,

– imieniny to sprzyjająca okazja by się upić, Bóg daje ludziom świat i wiele możliwości

– zezwolenie na tylko jednego drinka, Bóg wie że człowiek jest zdolny rozróżnić dobro od zła, liczy że wybór będzie im przychodził łatwo.

– alkohol to pokusy tego świata

– pijacy na imprezie to upadli aniołowie, pierwsze narzędzie szatana w procesie niszczenia człowieka

                                                          newsimage51444

Cały cykl upadku człowieka trwa mniej więcej tysiąc lat, z tego co możemy dowiedzieć się z Biblii. Dochodzi do tak ogromnego spustoszenia moralnego ludzi że Bóg postanawia przerwać ten proces rozpoczęty przez złego siewce. Kolejny rozpoczyna się zaraz po potopie. Noe wraz z rodziną uratowany w arce staje się na podobieństwo Adama ojcem ludzi drugiego świata.

Kolejny bunt przeciwko Bogu pojawia się za sprawą Nimroda , efektem było zniszczenie wierzy Babel, oraz pomieszanie ludziom języków. Bóg musiał po raz kolejny interweniować. Niestety ludzie dali znowu się ponieść kłamstwom szatana. Zapewne znowu zostali w jakichś sposób zmanipulowani , w biblii nie ma wyjaśnień w tym temacie, ale możemy prześledzić starożytne mity sumeryjskie i przekonamy się że właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze pogańskie bóstwa. Kulty obcych „bogów” to najgorsze wykroczenie przeciwko Stwórcy. Musimy pamiętać że w tym momencie na świecie pojawia się ogromna ilość demonów. Demony to dusze zabitego w potopie potomstwa upadłych aniołów. Szatan zyskał nowych sprzymierzeńców w skrytej walce z ludzkością. Jako że nie są aprobowani przez Stwórcę jako jego dzieło. Nie mają oni prawa mieszkać w niebie, dlatego zostali uwięzieni na ziemi. Pałają nienawiścią do nas i chętnie przyjęli rolę „pijaków”, dokładnie jak w moim podobieństwie wyżej.

Kiedy prześledzimy wydarzenia w zawarte w Biblii, to rzuci się pewne spostrzeżenie odnośnie czasu trwania pierwszego cyklu oraz drugiego. Pierwszy trwał 1000 lat do momentu zakończenia go kataklizmem potopu. Drugi cykl, ten który trwa obecnie trwa już 5 000 lat. Co sprawia że szatanowi nie udało się ukończyć swojego „dzieła”?.

Czynniki hamujące proces wyniszczania ludzi.

Przede wszystkim sam Bóg obiecał że nigdy więcej nie sprowadzi kataklizmu na ludzi by zatrzymać zło na ziemi. Innym ważnym czynnikiem jest fakt odizolowania upadłych aniołów od ludzi. Dzięki czemu mamy względny spokój. Jedynie z czym borykamy się na co dzień to demony których jest pełno. Jednak one mają ograniczone możliwości. Samo pomieszanie języków zadało potężny cios w plany odnowienia świata przedpotopowego.

Kolejną ważną sprawą jest fakt że Bóg przez cały okres trwania obecnego cyklu, zawierał przymierza z ludźmi. Pierwsze zaraz po potopie z „ojcem” dzisiejszych ludzi, Noe. Potem kolejne z narodem wybranym Izraelem. Za każdym razem przypominał zasady i prawa, które gwarantowały ochronę Boga. Czynniki te mocno wyhamowały ekspansję zła jakie szatan „hodował” na nas. Podział ludzi na królestwa spowodował sporą dezorganizację jego sił i środków. Od tego momentu zjednoczenie ludzi na powrót w jedno jest jego głównym celem szatana. Wszystko po to:by wzniecić globalny bunt przeciwko Bogu. Skrócony czas życia ludzi powoduje szybsze przemijanie pokoleń, to z kolei wpływa mniejsze zanieczyszczenie genetyczne potomków. Ludzie oddani złu nie mają za wiele czasu by je utrwalić w własnych genach, dzięki czemu ich potomstwo jest mniej skażone. Nie jest bez znaczenia dłuższy czas trwania drugiego cyklu, 4,5 00 lat to 4 razy więcej ludzi na świecie, niż było w świecie przedpotopowym. Dzisiaj jest nas 7 miliardów. Myślę że szatan nie spodziewał się że będzie musiał okłamywać i zwodzić tak ogromną rzesze. Po prostu nawet on nie jest w stanie tego zrobić, dlatego elity światowe starają się wprowadzić depopulację świata.

Siła Ewangelii.

Ogromna liczba ludzi to sprzyjające warunki dla Słowa Bożego, które krążąc od człowieka do człowieka dementuje kłamstwa szatana. Ostatnie 2 000 lat to czas Ewangelii, zobaczcie jak mocno ona wywarła na ludziach wrażenie. Dokonało ogromnego spustoszenia w cywilizacjach jakie zbudował szatan na swoich naukach. Wszelkie pogańskie religie runęły z łoskotem kiedy pojawił się na świece Syn Boży. A sąd nad tymi narodami dokonywał się pod natchnieniem Boga, wykonany ręką różnych władców. Przykładem Medo-Persja, Grecja I Rzym. Wszystkie te mocarstwa likwidowały się jeden po drugim, wchłaniając się kolejno. Co ciekawe Prorok Daniel przepowiedział to w proroctwie z ogromną dokładnością, wszystko po to byśmy mieli świadectwo tego, że Bóg istnieje i jest prawdziwy.

 

Mówią mi:  

„rozumujesz na opak, chrześcijanie mordowali Azteków, robili zło”

                                                               260px-Codex_Magliabechiano_(141_cropped)                                                      Aztekowie zbrodnicza cywilizacja !

A ja im mówię :   ”Bóg dokonał na nich wyroku ręką Corteza, bo od momentu pojawienia się Syna Bożego na ziemi Bóg zabronił bezcześcić ziemi pogańskimi zwyczajami. Żaden naród dzisiaj nie morduje na taką skalę niewinnych, jak to robiły tamte cywilizację! Zabawa się skończyła dla szatana, jego sługusy muszą oddawać mu cześć po kryjomu . „

To jest sprawiedliwe, i piękne jak nasz Stwórca robi wszystko perfekcyjnie, odłącza szatana z tego świata kawałek po kawałku.

Prawda jest taka że żyjemy wczasach EWANGELII, wielu jej nie czytało, inni się z niej śmieją, ale ona ma ogromną moc oddziaływania na ludzi. Niszczy kłamstwo szatana co dzień. Każdej minuty nawraca się ktoś dzięki Ewangelii, to powoduje Chrystus, ten który ją nam objawił. Ostatnia instrukcja Boga i ostatnie upomnienie dla ludzi. Jeden z najbardziej tematów „tabu” dla świata islamu jest fakt jak ogromne straty zadaje Ewangelia w ich szeregach. Koran w konfrontacji z słowami Chrystusa nie ma najmniejszej szansy. W porównaniu z ewangelią wypada jak bełkot pijaka, jest naturalnym, że stanowi dla religii szatana, ( Islamu ) ogromnye zagrożenie.

Relacja nawróconej muzułmanki :

Jeśli interesuje was tematyka islamu i czym dokładnie on jest   podaję link niżej:

https://www.youtube.com/results?search_query=Islam+religia+szatana&spfreload=10

Jeśli spotkałeś się z ośmieszaniem Chrystusa, czy Biblii to możesz się teraz domyślać dlaczego!. Dla kogo ona jest tak groźna?. Ośmieszanie chrześcijan i walka z Słowem Bożym to jedna z przyczyn, która przekonała mnie o jej prawdziwości . Różnica między chrześcijanami w krajach islamskich a chrześcijanami w krajach zachodnich jest taka: że , w krajach islamskich zabija się „serca”, które przyjęły Biblię, a w cywilizowanych krajach zabija się Biblię by nie trafiły do serc. Przy czym ci pierwsi dają prawdziwe świadectwo jako chrześcijanie, ci drudzy okazują że w większości nimi nie są. Katolicy którzy „pływają” w pogaństwie, i ewangeliści bawiący się w faryzejstwo dalecy są od dawania jakiegokolwiek świadectwa. Jednak nadchodzi czas że i my będziemy musieli dać takie świadectwo, czy będziemy na to gotowi?.

Świat szatańskim „cyrkiem” – II

Dobry siewca i zły Siewca.

Kiedy rolnik chce uzyskać plon, najpierw przygotowuje grunt, dokładnie go orząc i bronując. Sypie nawóz by to co włoży miało pożywkę. Kiedy nadchodzi odpowiedni czas sieje ziarno i czeka kiedy jego praca wyda „owoc”. Wstające kiełki z gleby to pierwsza oznaka że proces wzrostu właśnie się rozpoczyna. Historia o rolniku jest tutaj bardzo istotna w tym co chcę wyrazić. Jest swego rodzaju podobieństwem pewnych procesów, które zostały zainicjowane na naszym świecie. Przedstawię wam najbardziej istotne.

Siewca w Biblii.

W Ewangelii Mateusza Isus Chrystus ten, który jest Mesjaszem dał nam przypowieść o siewcy który sieje ziarno pszenicy .

Kiedy siewca zasiał pszenicę, w nocy przyszedł zły siewca i posiał kąkol. Roślina ta ma to do siebie że w wczesnej fazie rozwoju jest identyczna jak młoda pszenica. Słudzy zauważyli że razem z pszenicą kiełkuje coś jeszcze. Informują o tym Gospodarza :

„Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?” Mateusza 14.27.

Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego zły siewca posiał po kryjomu kąkol. Bywało tak dawniej na wsi, że czasem zazdrosny sąsiad zanieczyszczał świeży zasiew swojego przeciwnika. Zasiany chwast miał na celu zmniejszyć plon . Przecież gdy by zazdrosny sąsiad lubił kąkol , zasiał by go na własnym polu ile wlezie. Dokładnie taki sam cel ma zły siewca w przypowieści jaką przytoczył Chrystus. Inną sprawą jest fakt że przybył nocą. Skryte działanie jest nieodłączne dla każdego kto działa na szkodę drugiego. Nie na darmo się mawia że noc jest przyjacielem złodzieja, skrytobójcy i cudzołożnika.

A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Mat. 14.28-30

Gospodarz w trosce o swój plon nie pozwala na usunięcie młodego jeszcze chwastu, woli poczekać aż dobra pszenica wzejdzie razem z kąkolem. Wtedy będą łatwiejsze do rozróżnienia.

Przypowieść ta jest podobieństwem jakim posługiwał się Chrystus w przedstawianiu procesu, który nazywamy zbawieniem. Isus ( Jezus ), później wyjaśnia całą symbolikę przypowieści.

– gospodarz to Chrystus

– rola jest światem

– pszenica to synowie przyszłego Królestwa Bożego  

– kąkol to synowie złego

– zły siewca to diabeł

– żniwa to koniec świata ( w sensie końca władzy szatana )

Jak widać siewców mamy dwóch, dobry oraz zły, każdy z nich sieje inne ziarno i różne owoce przynoszą owe ziarna. Dokładnie tak jest w naszym świecie, zawsze musi ktoś zasiać, by można było potem pozbierać plon. O ile Chrystus przyszedł na ten świat z misją przygotowania „ gleby” i zasiania dobrego ziarna, człowieka zdolnego kierować się dobrocią i posłuszeństwem względem swojego Boga, oraz drugiego człowieka. Tyle że szatan sieje chwast z powodu nienawiści do Chrystusa, i nie chodzi mu o swoje owoce kąkolu by wzrastały dla jego „chwały”. Lecz by zniszczyć dobry plon !.

 

Zły siewca szatan!

Jest buntownikiem i kłamcą, kłamstwem zachęca innych do buntu, zwodzi pochlebstwem. Kidy już zwiedzie kogoś na złą drogę, drogę buntownika i przeciwnika Stwórcy. Stawia się jeszcze w tej samej chwili przed Bogiem i oskarża swoją ofiarę, która nawet nie ma o tym pojęcia, korzysta z każdej okazji by dostarczyć dowodów Bogu na to, że ma rację –  powiada:

„Zobacz Panie jak twoi ludzie drwią z ciebie i nie słuchają się twojego słowa, za garść dolara zostawią cię i zapominają, przyznaj że nieudali się tobie! „

Oczywiście jest to tylko hipotetyczna sytuacja wymyślona przeze mnie, jednak Księga Hjoba przedstawia nam dokładnie w jaki sposób szatan ratuje swoją skórę, starając się udowodnić soją tezę.

Księga Hioba wersja audio : https://www.youtube.com/watch?v=TjPjyPsTWYw&spfreload=10

Wszyscy którzy mu dobrowolnie służą, są okłamywani a ci którzy uważają go za swojego pana są automatycznie przez niego zdradzeni.

Ludzie którzy zaufali złemu siewcy służąc mu dzielą się na kilka grup:

nieświadomi ludzie, nie znający Boga i tego co pragnie przekazać każdemu człowiekowi, cały Stary Testament i Ewangelie, które tworzą razem Słowo Boże zawierają instrukcje jak obronić się przed tym niszczycielem ludzi, szatanem. Cały świat jest pełen nieświadomych istot ludzkich, na podobieństwo do filmu, pt. „Matrix”. Z uwagi na swoją nieświadomość stają się obiektem ciągłej manipulacji przez elitę rządzącą światem. Mimo że pojawia się nieustannie u nich sumienie, chęć czynienia dobra, sprawiedliwości, jednak narzędzia kontroli takie jak : religia , rząd, nauka, bezustannie odciągają człowieka od poznania prawdy. Słudzy szatana dokładnie wiedzą że utrata sumienia, i pogrążenie się w złych czynach skutecznie uniemożliwiają zrozumienie prawdy.

Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. E. Jana 8.31

 

świadomi wyznawcy są ludźmi, którzy zostali okłamani naukami szatana, nie potrafią uwolnić się od demonów z powodu „korzyści” jakie one im oferują w zamian za wszelkie zło jakie czynią innym ludziom. Korzyści te to zwyczajna marność tego świata, pieniądze ,władza, wszeteczeństwo. Umiłowali tak te marności że nie chcą z nich rezygnować . Są to grupy wykonawcze wszelkiego zła na tym świecie. Zrzeszeni w różne tajne stowarzyszenia : Masonerię, tajne okultystyczne stowarzyszenia, wszelkiej maści syjoniści, kierujący się swoją szatańską ideologią. Mają one wiodący wpływ na politykę, kulturę, naukę, szkolnictwo oraz religię. Należy wspomnieć że w tych organizacjach jakie wymieniłem powyżej, znajduje się w większości wielu nieświadomych ludzi. Ponieważ wszelkie tajne stowarzyszenia posiadają kręgi wtajemniczenia, odpowiednio stopniując wiedzę swoich członków.

hybrydy potomstwo upadłych aniołów , są to istoty pomieszane genetycznie z istotami anielskimi, w zasadzie z tym co zostało o świetlistych istotach anielskich. Przeczytać o tym możemy w Biblii : Księga Rodzaju 6 rozdział opisuje ten proces. Dokładniej przeczytać możemy w Księdze Henocha również 6 rozdział. W zasadzie wydaje się to na pierwszy rzut niedorzeczne, dla każdego kto pierwszy raz czyta Biblię. Jednak po dłuższym zagłębieniu się w różne źródła kulturowe : mitologię greków, Sumeru, Egiptu, Celtów, czy Indian obu ameryk. Okazuje się że wszędzie jest mowa o tych samych istotach, płodzących potomstwo z ludzkimi kobietami. Dzisiejsza archeologia potwierdza to licznymi znaleziskami ogromnych szkieletów, czy   wydłużonych czasek, które są cechami fizycznymi potomstwa upadłych, w Biblii nazywanych „nefilin”. Więcej w linku :

http://zastopujczas.pl/wiara/ludy-upadlych-aniolow/

Najprawdopodobniej istoty te nadal istnieją, są dzisiaj dobrze ukryci pośród wspomnianych tajnych organizacji, tworzą człon przywódczy. Możliwe zdołali się przystosować i ukryć swoje cechy zewnętrzne. Tacy znani ludzie jak David Rockefeller , Królowa Anglii mogą nimi być, lub po prostu dalszym potomstwem nefelinów. Jednak pewnym jest że są wmieszani w spiski przeciwko ludzkości , kierując świat ku zagładzie.

Czy teoriom spiskowym można wierzyć?

Najlepszym dowodem na prawdziwość różnych „teorii spiskowych” jest to, że kiedy zaczyna się je badać stwierdzamy po chwili brak możliwości innego wytłumaczenia . Oznacz to że prawdopodobieństwo zaistnienia zwykłego przypadku jest dalece mniejsza niż tajne celowe działanie. Przykładem może być „Atak na WTC”. Kiedy przebada się różne towarzyszące okoliczności oraz dowody, dochodzi się do wniosku że prawdopodobieństwo że 11 osobowa grupa terrorystów z drugiego końca świata. Porywa 4 samoloty, którymi niszczy dwie 300 metrowe wierze, oraz wywala 40 metrowy otwór w najbardziej opancerzonym i strzeżonym budynku świata. Kiedy przeanalizujemy to jakie niesie to konsekwencję polityczne i następstwa, okazuje się że dziwnym trafem zbiega się ta katastrofa z planami militarnymi samego „ugodzonego” w tym wypadku USA. Staje się właśnie wtedy w obliczu przykrej prawdy, że prawdopodobieństwo zaistnienia przypadku jest równe zeru. Więc co nam pozostaje? ….

SPISEK JEST NAJSTARSZYM I NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYM NARZĘDZIEM :

sprawowanie kontroli

przejęcie kontroli

morderstwo

kradzież

 

Twierdząc że teorie spiskowe to „stek” bajań okazujemy porażającą arogancję i głupotę, ku radości samych spiskujących. Najpierw badajmy sprawy potem oceniajmy, nie na odwrót.

 

Szatan ma wielu pomocników.

Taktyka działania złego siewcy polega na spisku mniejszości nad większością. Wysypując kąkol na pole sąsiada wystarczy niewielka ilość ziarna chwastu by skutecznie zaszkodzić. Na tej zasadzie oparta jest cywilizacja szatana w której żyjemy. Kiedy zły człowiek dostaje się do władzy zawsze sprowadza zło na swoich podległych. Rozszerza się jak zaraza jeden od drugiego zaczyna powielać nowe „standardy”. Jeśli władza kradnie, będą kraść podwładni. P.R.L. to doskonały przykład jak demoralizująco potrafi wpływać elita władzy na podwładnych.

Systemy władzy.

Pierwsze co szatan musiał uczynić by stworzyć bardziej sprzyjające warunki ku temu, to zniszczyć monarchię. Należy przypomnieć że Bóg zawsze błogosławił Królom, system monarchiczny to system sprawowania władzy przez tylko jednego człowieka, ma status nadrzędny nad wszystkim, władzę nad wszystkim oraz przede wszystkim, odpowiedzialny jest za wszystkich. Dla szatana taki system był niewygodny, utrudniał działanie, ponieważ jeśli władca był praworządny to i całe poddane mu społeczeństwo takie się stawało. Mało tego monarchia była dziedziczona dożywotnio. Dobry król miał równie dobre potomstwo, które przeważnie starało się dorównać ojcu. Kiedy królestwa się zaczęły wchłaniać i rozrastać, oczywiście dzięki działaniu duchów zwodniczych. Zaszła konieczność do tworzenia sejmików, senatów, ponieważ podbite narody chciały mieć coś do powiedzenia w sprawie ogromnych imperiów w których musieli wspólnie egzystować. Szatan to skrzętnie zaplanował. Po jakimś czasie senatorzy stawali się drugą władzą decyzyjną. Cesarze tracąc władzę nie raz powracali do starych systemów zwalczając senat, co powodowało natychmiastowe konsekwencję uprzywilejowanej mniejszości do zmiany cesarza. Pojawiły się nowe idee władzy u greków zwane demokracją, to one przejęły prym i są dzisiaj głównym systemem rządów szatana. Długo pracował nad tym by tak się stało, ponieważ tylko w systemie demokratycznym Kąkol może bez podejrzeń rządzić dobrym ziarnem.

Systemy religijne.

Jeżeli prześledzimy historię starożytnych cywilizacji, szybko okaże się że władza i religia zawsze się ze sobą przeplatały, lub były jednym.

Dwa filary władzy :   władca – religia

                                                              Barteq_php99VT0I_indeks

                                                            Pojedynczy filar, władca jednocześnie najwyższy kapłan.

                                                                jghjkkykyk

Nie było w historii świata innego schematu!

Człowiek jest tak stworzony przez Stwórcę by mieć z Nim ciągły kontakt . Kiedy ktoś zakryje przed nim swojego Boga, pojawia się naturalny „głód” i pragnienie odnalezienia go. Dlatego szatan skonstruował dualistyczny system władzy. Religia miała zaspokajać naturalne pragnienie człowieka, podstawiając mu same substytuty w postaci kultów ciał niebieskich, zwierząt, posągów. Za ten stan rzeczy odpowiada niewidzialny „świat” demonów, który chętnie przyjął na siebie odtwarzanie roli bóstw.

W dzisiejszym świecie wielu uważa, że religie pogańskie są w mniejszości, jednak nie jest to prawdą. Kościół katolicki, Islam, Buddyzm, to zdecydowana większość religii świata która jest zwyczajnym pogaństwem. Wielu może się zdziwiło że wymieniłem jako pierwszy Kościół katolicki. Nie przypadkiem zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ jest największym skupiskiem wszelkich pogańskich religii, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jest hołdem oddanym pogaństwu i emanuje nim jawnie, mimo że zasłania się chrześcijańskimi wartościami. Nie będę tu opisywał szczegółowo tematu z powodu ogromu dowodów jakie można przytoczyć, niezaznajomionych z tematem zapraszam do wnikliwych badań przekonajcie się sami:

 

 

System magii i wiedzy tajemnej.

Wiedza jaka została przekazana przez upadłe anioły ludziom w świecie przedpotopowym, ograniczała się jedynie do wytwarzania broni, używania magii, ozdabiania ciała.

Fragment Księgi Henoha:

„Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ichobróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.
Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.
Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.
Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba”.

Jak widać nacisk został położony na szkolenie wojenne oraz obsługiwanie magii. Mając takich „nauczycieli” w zaledwie 1000 lat człowiek stoczył się na dno. Cała ta wiedza przedostała się jakoś do nowego świata , dokładnie nikt nie wie jak to się mogło stać. Upadłe anioły nie miały dostępu do ziemi po potopie, Noe nigdy by nie przekazał takiej złej wiedzy swoim potomkom. Jedyna możliwość wskazuje na duchy zabitych w potopie nefelinów, potomstwo upadłych aniołów z kobietami ludzkimi. Najprawdopodobniej to właśnie demony zostały „nauczycielami” w naszym świecie. Spadkobiercami tej wiedzy byli kapłani chaldejscy, babilońscy, egipscy. Grecy z kolei nazywali tą dziedzinę alchemią. Tajne stowarzyszenia w kręgu masonerii posługują się tą wiedzą, dzięki czemu mają bieżący kontakt ze swoimi „nauczycielami”. Techniki kontaktowania się z demonami i obłaskawiania ich”mocy” jak to się ładnie nazywa w tych kręgach, nazywamy okultyzmem. Są to zazwyczaj rytuały w których upodla się człowiek , składając ofiary z zwierząt oraz ludzi. Demony zawsze kazały sobie słono ”płacić” krwią niewinnych. Wiedza ta przekazywana jest również za pomocą geometrii, adepci tej wiedzy przeważnie byli „najwybitniejszymi” budowniczymi cywilizacji. Każda katedra wybudowana w średniowieczu, klasztor , nawet mały kościół nosi ślady symboli okultystycznych. Zapoczątkowanie renesansu i przeniesienie uwagi z Boga na człowieka to właśnie zasługa tych cechów wolnomyślicieli. Oni powoli przejmowali władzę, przejmując uczelnie lub je budując. Powstanie akademii i, oraz uniwersytetów spowodowało rozprzestrzenienie się idei humanistycznych na cały cywilizowany świat. Ta bardziej łagodna część wiedzy tajemnej regularnie wtłaczana do głów, zaowocowała powstanie nowej dziedziny, którą obecnie nazywamy nauką. Od samego początku dziedzina ta konkurowała z religią. Idea ta w przyszłości posłużyła do walki z słowem Bożym, szatan zasiał w odpowiednim czasie złe ziarno, które wykiełkowało w naszych czasach, obecnie nauka przeszła dawno na nowe poziomy wiedzy tajemnej. Właściwie jest „czarną magią” i praktycznie nikt nie może niczego zweryfikować, teorie gonią inne teorie, na podstawie których tworzy się następne, chociaż tych pierwszych nikt nie udowodnił. Dochodzi do takich absurdów, że więcej wiemy o gwiazdach tryliony kilometrów od nas, podczas gdy nie bardzo pojmujemy jak woda płynie pniem w górę.

Cytat jednego z „szalonych naukowców inżynierów”:

Clarke’s Third Law

„nauka na wysokim poziomie, jest nie do odróżnienia od magii”

Oczywiście obecna nauka jest w większości ”bajką na resorach”. Ludzie wierzą bezmyślnie w te kłamstwa ponieważ wczesne szkolnictwo wpaja nam je do głów od najmniejszych lat. Za pomocą prania mózgu przed telewizorem czy komputerem.

Krótki film na temat magii prania mózgu :

Dzisiejszy świat pełen jest nowoczesnej technologii, która w 90 % powstała podczas konstruowania nowej broni. Nawet teflon który obecnie znajduje się na patelniach powstał przypadkiem, podczas próby zrobienia super laminatu chroniącego dysze silników myśliwców. Cała myśl i innowacja koncentruje się na zabijaniu drugiego człowieka. Wszyscy to wiedzą, każdy zastanawia się nie potrafiąc sobie tego sensownie wytłumaczyć. Elity świata podsuwają nam odpowiedzi, oni to lubią robić:

„ człowiek jest zły, nie udał się ewolucji”,

„ jest nas za dużo”

– „ jesteśmy najgłupszym ze zwierząt na ziemi

Wszystkie te hasła są kłamstwem, tylko głupiec wierzy temu światu, też byłem takim głupcem czytałem różne „mądre artykuły, oglądałem wiele programów z kanału „Discavery”. Co ciekawe Biblia wydawała się dla mnie jakimś zabobonem i starociem. Wielce się zdziwiłem czytając ją, jaka niespotykana mądrość wypływała z każdego zdania, było to odkrywaniem świata na nowo, odkrywania prawdy o tym że żyjemy w niewoli szatana. Wszystko co badałem przedtem, każda „teoria spiskowa” zaczęła pasować do układanki. Szybko zorientowałem się co jest prawdą a co dezinformacją. Odkryłem kto nami rządzi i co chce osiągnąć. Nie pieniądz rządzi światem, jest jedynie narzędziem w rękach niewidzialnej grupy. Nauka i sztuka to głównie bajki i kłamstwa, potrzebne do zwalczania idei Boskiego tworzenia. Kościoły to „ośrodki kontroli” tych którzy mimo wszystko nadal szukają Najwyższego, trzymają wiernych w letargu duchowym, oby się nie połapali w prawdziwej Ewangelii”. Wszystko ustawione jest jak w zegarku na chaos i destrukcję. Szatan kończy ostatni cykl wyniszczania człowieka i chce byśmy razem z nim zginęli z ręki Boga. Jest samolubny i nienawidzi nas tak bardzo, że zrobi wszystko byś poszedł za nim w ogień.

Mówią jego ludzie:

„Boga nie ma, możesz robić co chcesz”

A ja wam mówię:

„Bóg jest, i będzie to dla ciebie wielkim zaskoczeniem, nie pozwól się zaskoczyć, sprawdź sam czytając jego Słowo póki jeszcze masz czas!.”