Paweł z Tarsu żydowskim apostołem do pogan.


 

Wątek Żydowski.

Podczas rozmów z znajomym „Kabalistą” zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie Żydzi uważają się za naród wybrany i mimo że u ich podstawy religijnej znajduje się Tora to jednak nie traktują jej trybie litearnym, ciągle oddalają od siebie prawdę tam zawartą, sprawiają wrażenie że tora jest święta sama w sobie jednak treść jest mało ważna. Kiedy pytałem Kabalistę o kwestie szatana i upadłych aniołów był wielce zdziwiony że jest tam coś takiego jak schodzący aniołowie z nieba na ziemię i uprawiający seks z ziemskimi kobietami. Do tego całkowicie zignorował kuszenie Ewy, że o 6 dniach stwarzania ziemi nie wspomnę. Oni są w kompletnym odłączeniu od ksiąg STAREGO TESTAMENTU. Dowiedziałem się że on przez 5 lat studiowania Tory nic nie wie o Jeremiaszu, Ezechielu, Danielu, nawet nie bardzo Eliasza sobie przypomina.

Ledwie pamięta jak Izrael poszedł do niewoli.

To bardzo mi przypomina system jakie przyjęły religie chrześcijańskie w których również nie skupiają się na pismach starego testamentu i nie ma czegoś takiego jak głębsza analiza pism. Więc wierni muszą polegać na nauczycielach, którzy przez seminaria, czy w przypadku judaizmu, szkoły rabinów dokładnie im wszystko wykładają, oczywiście na swój własny sposób, w zależności od potrzeb czy trendów politycznych.

 

Dla przykładu w jaki wygodnicki sposób potraktowali księgi Tory:

Mimo że Tora podaje dokładnie dlaczego był potop, kto zwiódł Ewę i Adama, Żydzi zupełnie inaczej odczytują treść, twierdzą że szatan to anioł Boga który wcale nie jest z nim w konflikcie, to Bóg ma w sobie dobro i zło, co zupełnie odbiega od treści pism biblijnych. Kompletnie ignorują temat olbrzymów, nefilimów, buntu aniołów.

Jednak bardzo konkretnie pamiętają wypowiedzi i obietnice dane Abrahamowi o objęciu ziemi obiecanej. Oraz powtórzone wielokrotnie owe obietnice dalszym naczelnikom Izraela.

Na moje pytanie dlaczego tak jest Kabalista powiedział krótko, że: Tory nie traktuje się litearnie ponieważ to jest kod, a kod do odczytania tory znajduje się jedynie w KABALE!.

Potem dodał że jedynie żydzi potrafią kabałę poprawnie odczytywać, ponieważ Bóg uczynił ziemię tylko dla nich!. Oczywiście kolejny przykład kompletnego ignorowania słów Boga, który wielokrotnie powtarzał że ziemia jest mieszkaniem dla każdego.

 

Powiązania religijne.

 Na tym etapie widzimy konkretne cechy wspólne „wężowej taktyki”, jest on tak przewidywalny że w zasadzie wystarczy popatrzeć na główne religie świata i widać kto je kreował.

 

Katolicy, Chrześcijanie biblijni, Judaizm, Islam, każdą z tych religii cechuje jedna taktyka : „przybudówki” i „nadbudówki”, konstruowane za pomocą wybiórczości.

 

Katolicy – Katechizm

Chrześcijanie – Listy Pawła

Judaizm – Talmud, tworzony przez 7 wielkich Rabbi oraz Kabała która jest talmudem dla wtajemniczonych Żydów.

Islam – Koran, nauki 7 świętych Imamów.

 

Wszystkie te 4 wielkie religie szatana mają genezę powstawania którą można opisać obrazowo w ten sposób:

 

Jest zbiór pism które zawierają słowo Boga, do którego najpierw ktoś dobuduje przybudówkę, następnie uznaje że powinno się dorobić jedno piętro, następnie budują dwa następne. Po jakimś czasie okazuje się że ciężar budynku jest tak wielki że całe fundamenty i parter się zapada pod ziemię i staje się … mało istotną piwnicą!. Te cechy występują w każdej religii, najbardziej zakamuflowaną formą „nadbudówki” to chrześcijaństwo ewangeliczne. Tam za myśl przewodnią mają : „Sola Scriptura”, ( tylko pismo ), ale czy na pewno tak jest?. Wystarczy stanąć obok i sprawdzić o jaką „scripturę” chodzi. Nie wiem jak ująć to w procentach i na ile będzie to trafne ale moje oszacowania wskazują że jakieś 70 % wszystkich cytatów, kazań pochodzi od Listów Pawła z Tarsu, do tego sama ewangelia Jana czy Mateusza zostały zasłonięte i dosłownie wciśnięte w glebę Listami Pawła, ewangelią Łukasza który był zresztą uczniem Pawła i Dziejami apostolskimi , które w sprytny sposób wprowadziły Pawła w karty historii jako 13 Apostoła.

 

Żydzi i przestrzeganie zakonu.

 

Żydzi uwielbiają mówić o sobie że przestrzegają przepisów tory, żyją w zgodzie z zakonem Boga, nazywają przy tym inne narody zwierzętami, trzymając je w ryzach. Zarzucają gojom skrajną głupotę i kompletną niewiedzę. Brzydzą się bałwochwalstwem i jedzeniem świń pokazując palcami. Rozpaczają nad antysemityzmem.

 

Tym czasem wiemy jaka jest prawda o tym narodzie, ich przestrzeganie tory ogranicza się jedynie do pilnowania świąt, czy odcinaniu napletka, lenistwa w sabat by potem goje musiały sprzątać po nich bród i smród, ponieważ dziwnie wypada że w sabat najwięcej żreją i piją, domy ich po sabacie wyglądają jak śmietniska, czy o taki sabat chodziło Bogu?.

Głupota „gojów” nie wzięła się znikąd, to Żydzi opłacają media i kreują to co się w nich pokazuje, oni płacą za polityków w krajach „gojów”, którzy regularnie od 200 lat robią z nas głupców.

Ludy słowiańskie nigdy nie gustowały w świninie aż tak bardzo jak teraz, hodowla świń została wprowadzana przez zakon Jezuitów, dlaczego tak usilnie nam je wciskali tego się nie dowiemy.

Bałwochwalstwo ktoś powie, żydzi tego nie czynią!. Kto w takim razie kiwa się godzinami przed ścianą płaczu i obmacuje ją w ekstazie?. Ich pojęcie antysemityzmu jakie sami zresztą zbudowali i w większości swoimi rękami wykonywali, służy im jako czarny pijar dla rozwścieczonych „gojów” mających dość kumoterstwa, lichwiarstwa i zakulisowego działania. Jeśli nikt nie chciał ich prześladować to zawsze znaleźli sposób by sprawić takie wrażenie. Żydzi będą święcie przekonywać was, że są najbardziej uciskanym narodem pod  niebem. Jednak pomijają fakt że to oni uciskają „gojów” za pomocą bankowego systemu.

 

 

Paweł z Tarsu VS Judaizm.

 

Szaweł, ponieważ tak dokładnie po Żydowsku brzmi imię, bardziej archaiczne z hebrajska to Saul. Jak byśmy go nie nazywali chodzi o katolickiego Św. Pawła, autora ok 60 % całego nowego testamentu.

Paweł był faryzeuszem, uczonym w pismach człowiekiem z kręgu elit żydowskich z czasów Chrystusa. Wiadomo że faryzeusze w tamtych czasach to goście obeznani w Torze oraz innych pismach znanych z starego testamentu, jednak również oni bazowali na wspomnianych wyżej „przybudówkach”, posiadali przynajmniej jedno piętro nad torą którą w tamtym okresie była kabała . Znaczy się że nie koniecznie ich wizja mesjasza oraz planów Boga zgadzała się nie tylko z treścią proroctw dla Izraela spisanych przez wielkich proroków, ale również nie była im na rękę. Ponieważ dzierżyli sporą władzę w Izraelu, a jak wiemy ludzie bardzo niechętnie oddają władzę komukolwiek. Należy wspomnieć również pewien ważny fakt że ówczesny władca Herod nie pochodził z linii Dawida, namaszczonego przez Boga rodu królewskiego, był on Edomitą, narodu wchłoniętego 150 lat wcześniej przez Izrael. Na swoje nieszczęście pozwolili im na asymilację z prawdziwym Izraelem co miło fatalne następstwa, ponieważ ten „obrotny” wrogi Izraelowi od wieków naród wymieszał się z resztką mieszkającego tam prawdziwego narodu wybranego i stworzył hybrydę , nację którą dziś nazywamy „Żydami”.

Paweł twierdził że został nawiedzony w drodze do Damaszku przez świetlistego ducha, którego uważał za Chrystusa. Duch kazał mu przestać prześladować Izraelitów i Żydów którzy uwierzyli w mesjaństwo Jezusa i nadał mu misję posyłając jako apostoła do pogan. Cała historyjka była by wiarygodna gdyby nie fakt tego , że Jezus już wyznaczył wcześniej Piotra do tej roli, i to już po zmartwychwstaniu. Co by było ciekawiej Chrystus nigdy nie wspominał że ma zamiar wyznaczyć jeszcze jednego apostoła. Należy zaznaczyć że apostoł to wybraniec, ktoś kto został wybrany przez samego Boga Ojca dla swojego Syna by kontynuował pracę po nim na świecie, dokładnie chodziło o niesienie Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Boga. Tymczasem Paweł zajął się tym do czego Piotr przy świadkach został upoważniony przez samego Syna Bożego.

 

Dla wyobrażenia i uzmysłowienia sobie jeszcze bardziej problemu Pawła, proszę sobie wyobrazić że Jezus, Mesjasz posłany przez Boga, spotkał 12 ludzi którzy nie byli przypadkowi i jasno słowa Ewangelii Jana czy Mateusza, wskazują na to że zostali wcześniej wybrani przez Boga dla swojego Syna.

Dodatkowo Isus ( Jezus ) szkolił ich oraz przygotowywał przez 3 lata zanim dokonało się ukrzyżowanie Chrystusa i zmartwychwstanie. To była „ekipa specjalnego przeznaczenia”, nikt z zewnątrz nie miał by szans się w niej znaleźć po wniebowstąpieniu Chrystusa. Kto więc posłał Pawła do pogan?.


 

Myślę że może nam wiele wyjaśnić analiza mentalności samych żydów oraz filozofii czerpanej wprost z tajemnych ksiąg kabały, oraz tego co nazywają talmudem. Należy pamiętać że Talmud to jedynie „potrawka” drobno zmielona dla gawiedzi żydowskiej, która nie koniecznie musi być zorientowana w planach podboju świata przez ich elity. Jedynie obcowanie z „wybitnymi” nauczycielami kabały gwarantuje dostęp do prawdziwego źródła ich natchnienia, które moim zdaniem pochodzi od księcia ciemności szatana.

 

Ewangelia którą głosił Paweł znacząco odbiega od tego co rzeczywiście głosił sam Chrystus, oraz słów spisanych przez proroków Boga na całej rozciągłości „starego testamentu”. Zapewne ciekawicie się dlaczego ująłem w cudzysłów powyższy fragment. Ponieważ nie istnieje tak naprawdę ani stary testament ani nowy, to wszystko jest wymysłem jedynie nowożytnego chrześcijaństwa opierającego się głównie na naukach Pawła z Tarsu!. Prorocy wcześniej , ani Sam Chrystus nigdy nie zapowiadali że pojawi się nowe prawo czy nowe przymierze przed zjednoczeniem na powrót 12 pokoleń rozproszonego Izraela. Nauka jaką głosił Paweł kompletnie pomija ten fakt istnienia wielokrotnie powtórzonego przez samego Boga obietnic. W zamian Paweł stworzył pojęcie nowego testamentu i przymierza, które zamyka Prawo Boga, nadając zupełnie nowe znaczenie istocie zbawienia dla ludzi. Od momentu przyjęcia nauki Pawła możemy rozróżnić następujące zmiany:

 

odsunięcie Prawa Boga od funkcji zbawienia

kompletna marginalizacja pozostałych 12 pokoleń zagubionego Izraela, którzy są beneficjentem

większości obietnic danych przez Boga prorokom

stworzenie złudzenia „duchowego Izraela”.

nadanie wierze w Chrystusa jako jedynemu atrybutowi przez które człowiek osiąga zbawienie,

co jest kompletnym naruszeniem Prawa Bożego, które jest setki razy powtórzone w pismach „starego testamentu”, oraz samego Chrystusa.

zrównanie Syna Bożego ze swoim Ojcem, jedynym Bogiem, co spowodowało pośrednio przyszłe powstanie „trójcy świętej”, która jest odwiecznym schematem pogańskich religii.

stworzenie nieprawdziwej idei Królestwa Bożego które jest w niebie, tu znowu mamy konflikt z

tym co głosili prorocy boży wcześniej i potwierdził sam Chrystus, a mianowicie królestwa które zejdzie tu na ziemię.

 

 

Wszystkie te wymienione elementy  to „Pawłowa nadbudówka”, która została przyłączona do prawdziwej ewangelii jaką głosili 12 posłańców Chrystusa, (Apostołów ). Dzisiaj nikogo nie dziwi fakt że tak naprawdę Paweł był 13 „apostołem”. Nikogo nie dziwi fakt że jego twórczość to 60 % tego co dziś nazywamy „nowym testamentem”. Nikt nie zastanawia się dlaczego Paweł rzadkocytował słowa Chrystusa, a wszystko co wiemy to jego interpretacja  oraz filozofia, głównie nastawiona na realizacje jego wizji. Co Paweł dał nam w zamian jako świadectwo jego prawdziwego namaszczenia przez Boga?:

 

rzekome nawiedzenie przez świetlistą istotę podającą się za Chrystusa. Tak się składa że Jan ostrzegał nas przed zwodniczymi duchami okazującymi się jako świetliste postacie.

rzekome potwierdzenie apostolstwa Pawła w Listach Piotra, które od dawna są poddawane krytyce biblijnej jako nieautentyczne.

cuda które do złudzenia przypominają te dokonywane przez Szymona Maga , jednak nigdzie nie potwierdzonych w źródłach innych niż jego uczniów.


 

Moim zdaniem Paweł jako „apostoł” roznosząc swoją alternatywną ewangelię ludom pogańskim przysłużył się niebywale do zatarcia sedna ewangelii Chrystusa oraz zniekształcił jego główny cel który stanowiło rozgłoszenie Dobrej Nowiny o Nadchodzącym Królestwie Bożym. Dodatkowo zmarginalizował wagę 12 pokoleń Izraela , które w dziele Bożego Zbawienia odgrywa bardzo ważną rolę, przekazaną słowami Izajasza , Ezechiela, Daniela oraz potwierdzone dobitnie w Objawieniu Jana. Na koniec unieważnił fundament na którym Bóg oparł istotę zbawienia dla człowieka,  Zakon dany Izraelowi, a chodzi o uczynki, dobre uczynki , które gwarantują zbawienie. Wiem że dla wielu z was teraz ściska w gardle ponieważ inaczej was pastorowie, starsi zborów uczyli prawda?. Nie będę wam tutaj przytaczał cytatów, udowadniał ponieważ jest tego zbyt wiele, najprościej jest przeczytać sobie tak zwane :„Kazanie Chrystusa na górze”, zaczyna się : „Błogosławieni ubodzy w duchu”, proszę sobie porównać to głównych doktryn Pawła a przekonacie się że według Syna Bożego zupełnie kto inny dostąpi królestwa niż Paweł wskazywał.

 

Jednak skupmy się na sednem tego artykułu, zadajmy sobie pytanie : kto najwięcej zyskał na „Pawłowej ewangelii”?

 

Oczywiście mi ciśnie się tylko jedna odpowiedź : szatan, oraz jego słudzy czyli tak zwane nasienie węża. Ale to tylko moje zdanie, które nie musicie podzielać. Jednak pokarzę wam coś co powinno rozjaśnić w temacie co Paweł pomógł stworzyć prawdopodobnie nieświadomie.

 

Judaizm jako religia powstała w następstwie ewangelizacji narodów Europy i nie tylko. Została zainicjowana przez żydowskie elity, które nie przyjęły mesjaństwa Isusa (Jezusa) z Nazaretu. Dodatkowo ruch ten od samego założenia postanowił zwalczać prawdziwą ewangelię Chrystusa o nadchodzącym Królestwie Bożym na ziemi. W myśl zasady przytoczonej wcześniej, że ludzie posiadający władzę niechętnie ją oddają. Dodatkowo od tego momentu zaczęło się prześladowanie pism niektórych proroków, Księga Daniela została obłożona przekleństwem z powodu zapisanych tam niezbitych dowodów na mesjaństwo Isusa z Nazaretu. Ówczesna pisma zwana Septuagintą była masowo palone by zatrzeć sedno słowa Bożego które obowiązywało Izrael od Abrahama. Tylko dlatego że Isus z Nazaretu nie pasował im na mesjasza.

Elitom żydowskim, którzy w większości składały się z asymilowanych Edomitów, Aramejczyków i co bardziej strachliwych Izraelitów rozpoczęły proces tworzenia nowej religii alternatywnej , która pozwoliła by im zachować obecny status przewodników religijnych. Plany pokrzyżował im Tytus w roku 70 naszej ery, niszcząc Jerozolimę wraz z świątynią, która po złożeniu ofiarnej śmierci przez Mesjasza przestała być po prostu potrzebna w dalszym dziele zbawienia dla Izraela. Tak powstała kolejna nadbudówka która zgniotła Świętą Torę. Paweł idealnie się wpasował ze swoją ewangelią i bardzo pomógł żydom w stworzeniu FAŁSZYWEGO NARODU WYBRANEGO.

Dzięki idei „duchowego Izraela”, zmarginalizował prawdziwe 12 pokoleń izraelskich będące w rozproszeniu od wieków na terenie Europy oraz Azji Mniejszej.
Paweł wprowadzając ideę w której Zakon Boży został jego słowami :”Przybity do krzyża”, uwypuklił fałszywy Izrael pozostający w przybudówce judaizmu. Od tego momentu żydzi będą się chełpić :

„to my jesteśmy prawdziwym narodem wybranym, ponieważ zostaliśmy w zakonie”,

” zaginiony Izrael zmieszał się z poganami i stał się gojami”.

Paweł dokonał jeszcze ciekawej rzeczy, nauczał że Izrael ( Żydzi) odpadł od wiary w Chrystusa z woli Boga, by poganie zostali zbawieni oto fragment :

 

List do Rzymian ( 11.11-12 )

 

„(11)Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

(12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

 

Paweł formułuje właśnie doktrynę na której została zbudowana kolejna Religia, będące kolejną nadbudówką tym razem na Torze , pismach prorockich, oraz ewangelii Chrystusa, czytaj : CHRZEŚCIJAŃSTWO. Do tego pobudza on do działania przyszły przyszły fałszywy Izrael, to właśnie odstępcze nauki Pawła o zniesieniu zakonu, wszczepieniu w drzewo Izraela wymusiło na Edomickich elitach żydowskich powstanie nowej opozycyjnej religii. Którą dziś nazywamy JUDAIZMEM.

 

Proszę państwa, owa wzbudzona zawiść jaką Paweł opisuje w liście do Rzymian wylewa się wprost z Talmudu. Pamiętacie z dziejów apostolskich jak Paweł umykał przed Żydami nauczając w synagogach?. To było właśnie impulsem napędzającym Judaizm, formującym go przez wieki tak, by 2000 lat później, mógł powstać fałszywy Izrael, zlepek Edomitów, Chazarów, Izraelitów.

Tak by można było fałszować wypełnianie się proroctw o rzekomym powrocie Izraelitów do ich ziemi, które jest zwykłym oszustwem, popieranym przez dzisiejsze chrześcijaństwo powstałe na naukach Pawła.

 

Czy Paweł działał w porozumieniu z żydowskimi elitami?. Myślę że nie, człowiek nie był by w stanie koordynować na tak rozległym połacie czasu tak skomplikowanej struktury jakim jest relacja między Judaizmem i Chrześcijaństwem. Uważam że wszystko to jest koordynowane przez szatana.

Rola Pawła była bardzo potrzebna szatanowi do następujących celów:

 

rozmydlenie istoty zbawienia, które głównie oparte są na uczynkach człowieka.

przekierowanie ewangelii Chrystusa na pogan, chociaż była głównie adresowana do prawdziwych Izraelitów.

zatarcie prawdziwej istoty nadchodzącego Królestwa Bożego na ziemi, która właśnie pierwotnie miała być głoszona głównie poganom.

zmarginalizowanie prawdziwego Izraela.

powołanie narodu wybranego przez szatana ( fałszywy Izrael).

 

 

Kim więc jest dzisiaj prawdziwy Izrael?

 

Te główne cele zostały w pełni dziś zrealizowane, oznacza to rychłe nadejście czasu ostatecznego i wypełnienie się, pozostałych proroctw biblijnych zawartych w pismach proroków i Objawieniu Jana. Możemy być pewni dwóch rzeczy na pewno :

1. Izrael zostanie ponownie zebrany i wyprowadzony na pustynię z ludów północy, dokładnie jak to miało miejsce za czasów Mojżesza.

2. Dzisiejsze Państwo „Izrael”, oraz jego mieszkańcy Żydzi, nie pasują do opisu Izraela podawanych w proroctwach przez Proroków, a samo państwo nie jest wypełnieniem proroctw a jedynie marną podróbą szatana, która kosztowała życie 38 milionów niewinnych ludzi, zabitych podczas II wojny światowej. Tak proszę państwa, na lekcjach historii nikt tego nie uczy że obie wojny światowe to również celowe działanie, ostatnia wojenka między innymi miał cel stworzenie fałszywego Izraela.

 

Jeśli chodzi o ustalenie tożsamości prawdziwego Izraela który gdzieś jest wśród narodów, możemy być pewni kolejnych 2 punktów.

 

1. Plemiona Izraela nie są wymieszane z innymi narodami tak by zatracić czystość genetyczną. Zapewne Bóg dba by formowały kilka obecnych narodów,

 

2. Narody te muszą dziś być bardzo liczne, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, jak i Jakubowi,

tworzą wiele królestw i są liczni jak piasek morski. Teraz widzicie że to kompletnie nie pasuje do nacji żydowskiej.

 

Najliczniejszymi narodami mieszkającymi na północ od ziemi świętej są EUROPEJCZYCY, biała ludność. Tak się składa że najliczniejszą i najbardziej skonsolidowaną grupą białych są ludy SŁOWIAN. Do niedawna najbardziej płodny naród pośród białej populacji, niestety zmienia się to z powodu ciągłego prześladowania białej rasy, skoncentrowanej obecnie na wyniszczaniu głównie Słowian. Teraz proszę sobie przypomnieć jaki naród był najzacieklej prześladowany przez ostatnie 1000 lat ?. Obie wojny światowe to ogromne ciosy w Słowian.

2/3 ofiar II w.św. To Słowianie.

Obecnie jesteśmy w końcowej fazie niszczenia gospodarczego, społecznego, kulturowego i moralnego. Zastanawialiście się dlaczego satanistyczna Unia Europejska tak nieudolnie chce nam rozlokować „uchodźców”?. Oczywiście że w tym musi być ręka Boga chroniącego czystość swojego ludu, prawdziwego ludu wybranego. Możecie być pewni że tam gdzie jest najmniej islamistów i obcokrajowców, oraz największe bałwochwalstwo wśród białych, jest najwięcej prawdziwych Izraelitów.

 

Podsumowanie.

 Jeśli dotarliście do tego momentu i nie dławi was wściekłość na mnie, za poglądy i opinie wyrażone w tym artykule, które zdaję sobie sprawę z tego że są być kontrowersyjne. Znaczy że jesteście w stanie ograniczonej kontroli umysłu jakiej obarczył nas ten szatański świat. Zaręczam że to dopiero początek prawdy jaka wyłania się powoli z ciemności „króliczej nory”.

Jeśli jesteście chętni poznać : „jak głęboko sięga królicza nora” zapraszam do linków niżej, które wyjaśniają i dokładniej opisują zawarty tu temat.

Skrywana  prawda o  ewangelii Chrystusa:

DOBRA NOWINA O KRÓLESTWIE BOŻYM

Dokładniejsza merytorycznie analiza tematu fałszerstw dzisiejszego chrześcijaństwa:

Czy Chrześcijaństwo miłuje Boga i Syna?

Paweł czy Chrystus – komu jesteś posłuszny?

Prawo Boże, nigdy nie zostało uchylone:

Prawo Boże prawem wiecznym.

Film :

Przymierze Boga z narodem Izraelskim trwa do dziś!!

Czy mieszkamy naprawdę na ziemi Kuli ?:

Płaska ziemia – czyżby świat oszalał?Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s