Wolna Wola w systemie kontroli szatana

Człowiek pozbawiony Bożego wsparcia , jakie otrzymywał będąc w  raju stał się goły, popełniając wykroczenie poniósł konsekwencje swojego czynu. Opadło odzienie ze światła, lub czegokolwiek z czego było wykonane i pojawiła się golizna, goła skóra której nigdy od początku stworzenia nie widział. Zawstydził się Adam, zawstydziła się również Ewa. Co jeszcze straciliśmy w tym momencie, oprócz zaufania samego Stwórcy ? nie wiemy tego. Jedno jest pewne, potrzebowaliśmy odzienia, które z resztą sam Bóg sporządził z skór zwierzęcych, w ten sposób zły wybór człowieka spowodował pierwszą śmierć w Edenie, najpierw zwierzęta z których Bóg uczynił odzienie, potem śmierć Abla.

I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

 

Pytanie brzmi dlaczego człowiek przez te 7000 lad od poznania dobra i zła nadal popełnia te same błędy? dlaczego niczego się nie nauczył przez ten czas ?. Przecież szatan obiecał Ewie że staniecie się jak Bóg !!

                                 Scena z filmu „Bogowie”

Bóg jak widać zabrał dostęp człowiekowi do drzewa życia, które zapewniało długo wieczne życie. Zrobił to ponieważ wiedział że od tego momentu człowiek przestał być w pełni „prawidłowo działającą” istotą jaką stworzył, zostaliśmy buntownikami. Wyobraźmy sobie co by było gdy by dostęp do takiego drzewa otrzymały elity dzisiejszego świata, które są zaślepione żądzą władzy. Stalibyśmy się ich żerem a po ziemi chodzili by ludzie uważający się za bogów.

I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.


Bardzo prosty zabieg, skrócenia życia ludzi, spowodował zminimalizowanie szkód jakich ludzie wyrządzali ziemi i sobie nawzajem. Do tego szybciej przemijały pokolenia buntownicze i pojawiali się nowi ludzie o czystszym sercu, którzy nadawali się na ludzi godnych na pracę  dla Boga, Henoh czy chociaż by Noe, któremu Bóg powierzył ważne zadanie uratowanie  rodzaju ludzkiego, oraz zwierząt. Dzieje ludzi patrząc z sprawozdania Biblijnego jest ciągłym procesem który się powtarza cyklicznie.Poznaliśmy czym jest dobro i zło, wybór jest dla nas bardzo trudny choć doświadczenie klęsk  jakie ponosiliśmy powinno nam ułatwiać wybór na ścieżkę Boga, jednak tak nie jest. Coś sprawia że trwamy w buncie od czasu Edenu, nie przyjmujemy prawdy o Bogu, szukamy wymówki by tylko podważyć Jego istnienie, by nasze sumienie wreszcie dało nam spokój.

 

Szatan i jego buntownicy

Bunt człowieka nie był jego pomysłem jak czytamy w Księdze Rodzaju, to szatan wprowadził ziarno nieufności Ewie i Adamowi, pod postacią węża, być może gdy by przyszedł sam, zaraz został by rozpoznany jako główny buntownik w świecie nieba. Zapewne Ewa nie nabrała by się tak łatwo. 

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Jak widać szatan posłużył się kłamstwem i półprawdą , kłamstwem była obietnica że staną się jak Bóg. Półprawda zawarta :”Na pewno nie umrzecie,” była bardzo podstępnym zabiegiem, ponieważ  Adam musiał również skosztować, a trudno by było by okłamać oboje na raz. Więc szatan posłużył się półprawdą, najgroźniejszym z kłamstw. Nie powiedział im że pożyją jeszcze 900 lat a potem umrą, więc Ewa widząc że jabłko nagle ją nie zabiło dała Adamowi i ten przestał ufać Bogu i zjadł. Szatan i jego buntownicy posługują się tą taktyką od 7000 lat, bez przerwy, dlatego ludzie zdają się wiecznie zmierzać do autodestrukcji.Są to  zakryte przed nami działania istot zwanych demonami, oraz samego szatana, posługując się ludzkimi słabościami, organizują sobie świat tak by staczał się nieustannie w stan który jest obrzydliwością dla samego Stwórcy. Najlepszym przykładem jest potop, który był koniecznością w momencie gdzie Bóg już nie widział możliwości egzystencji takiego systemu jaki stworzył szatan na ziemi, był to świat w którym nawet szatan nie chciał by mieszkać. Były to skutki skrytego planu największego buntownika w dziejach, by zniszczyć świat rękami samego Stwórcy, ponieważ szatan w swej chorej dumie chce choć raz wygrać z bogiem na argumenty, wie że nie pokona Boga jednak stara się udowodnić innym że miał racje mówiąc : „Bóg nie jest idealny popełnił największy błąd tworząc człowieka”.


Bóg jednak stworzył plan wyjścia z sytuacji, zniszczył świat potopem,   szatan przez chwilę myślał że wygrał. Bóg jednak uratował Noe wraz z rodziną i zwierzętami. Tu szatan dostał  nerwy bo musiał zaczynać  wszystko od początku. Był to cios w szatana, ponieważ ten zawsze pragnął zająć miejsce samego Boga. Na samym początku  buntu jeszcze jak nie było człowieka, czytamy w Księdze Izajasza że szatan będąc wywyższonym przez Boga popadł w zwyczajny samozachwyt i pojawiła się w nim chęć staniem się równym Stwórcy  lub nawet więcej. O ile był wtedy szatan doskonalszy od człowieka i mimo to uwierzył w taką możliwość. Myślę że szybko zorientował się że przecenił swoje możliwości, jednak nie poprosił o łaskę  tylko starał się zbuntować inne istoty przeciwko Stwórcy. Myślę że wąż w Edenie to po prostu kolejna próba szatana nie tyle przyjęcia ludzi do grona buntowników, a raczej chęć zniszczenia dzieła Boga. Dlatego Bóg nie zniszczył szatana zaraz po buncie, oraz upadłych aniołów, nie zniszczył wszystkich ludzi na całej ziemi w potopie, ponieważ On wie że wszystko to jest dobre, jak wszystko co uczynił. Geniusz Stwórcy widzimy właśnie w jego stworzeniach, które posiadają wolną wolę, to nadaje właśnie piękna jego dziełu. Ale również niesie pewne skutki pochodzące z wyboru.

Czynniki utrudniające dokonanie właściwego wyboru ( dobra )

Głównym elementem jest izolacja człowieka od świata duchowego, oznacza to że nie widzimy nieba, aniołów, demonów ani samego Boga. Nie jesteśmy w stanie werbalnie stwierdzić ich istnienia. Jest o bardzo ważny czynnik, jesteśmy lub przynajmniej nam się zdaje, zdani  tylko na siebie.

Istoty duchowe, buntownicze demony to kolejny ważny czynnik, bardzo wielu ludzi lekceważy te istoty, jeszcze więcej nie wierzy w ich istnienie, jednak one są i działają na naszą niekorzyść. Największym ich atutem jest to że mogą działać z ukrycia, wciągając nas przeważnie w kłopoty. Wpływ ich ma kluczową rolę w tym jaki mamy stosunek do świata, oraz samego Boga. Im więcej w nas agresji i niechęci do Boga możemy być pewni że jesteśmy pod kontrolą tych istot i one mają na nas ogromny wpływ. Jedyny ratunek przed nimi to modlić się do Chrystusa i czytać słowo Boże, wtedy mamy ochronę przed tymi istotami.

System kontroli to kolejny czynnik, jest to tym razem twór widzialny,  precyzyjnie zaprojektowany mechanizm przez samego szatana. System ma za zadanie oddalać nas od prawdy o tym świecie, sprowadzać nas w konflikt s Bogiem, powodować nasze powolne wyniszczanie naszymi własnymi rękami. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: 


Dlaczego ludzie się zabijają na wojnach?

Dlaczego zatruwamy środowisko w którym żyjemy ?

Dlaczego mimo tylu zaawansowanych technologii nadal moralnie tkwimy w barbarzyństwie ?

Są to bardzo dzisiaj popularne pytania i wielu je zadaje. Dzisiejszy świat wydaje się być nastawiony na destrukcje, tniemy gałąź na której siedzimy, o co tu chodzi?. Otóż tak proszę państwa wygląda system kontroli zaprojektowany przez szatana. Nigdy ten system nie miał na celu dobro ludzkości, a jedynie destrukcję rodzaju ludzkiego.

Części składowe systemu :

religie ( wszystkie jakie były są i będą na tej ziemi )

rządy

nauka

sztuka

Wszystkie wymienione działy mają za zadanie utrzymywania nas w izolacji od prawdy  jak najdalej się da. Wszystkie  one są dziełem rąk ludzkich, jednak kierowane przez duchowe zwierzchności. Ludzie zarządzający tymi działami czerpią profity ze swojej pracy, nie zależy im nigdy na dobru ludzkim ale własnym. Ludzie ci najprawdopodobniej posiadają pomieszane geny z upadłymi aniołami, o tym można przeczytać w Księdze rodzaju ( 6.1 ), oraz w Księdze Henoha. są filarem całej władzy na świecie, byli częścią rodów królewskich wchodzących w skład wszystkich cywilizacji na świecie.

Religie mają kontrolować to co wiemy na temat Boga i naszego stosunku względem niego. Niekiedy wskazują nam fałszywych bogów i każą nam ich czcić. W przypadku dzisiejszych kościołów zrzeszających chrześcijan, możemy zaobserwować jedynie próbę kompensacji strat jakie poniósł szatański system religii pogańskich, z powodu pojawienia się Słowa Bożego czy Ewangelii przyniesionej przez Chrystusa. Kościół Katolicki i inne denominacje tego kościoła  są nadal systemami pogańskimi, opierają się jedynie na frazeologii Biblijnej.  Człowiek jest tam okłamywany i trzymany z dala od prawdy zawartej w Słowie Bożym. Za pomocą ludzkich nauk łatwo zakrywa się prawdę. Jak wspomniałem wcześniej religie również opierają się na półprawdach i kłamstwach.

Rząd, władza państwowa, która od zarania szatańskiego systemu współpracowała z religią, nawzajem się uzupełniając. System religijno polityczny nie ma sensu, ponieważ   kiedy Bóg sprawuje całkowitą władzę nad swoim ludem, religia jest niepotrzebna, w systemie szatana pełni rolę substytutu Boga. Taki przykład mamy za czasów Starożytnego Izraela, kiedy to Bóg ustanowił system interakcji miedzy Nim a izraelitami. Wszystkie czynności miały na celu przynieść korzyść ludziom, aby mogli skorzystać z mocy Bożej, a co za tym idzie długo żyć. Dzisiejsze kościoły korzystają z tamtego pomysłu, jednak beneficjentem oddawania czci nie jest Bóg,a korzyści czerpie jedynie sam kościół, nie ludzie. Szatan dokładnie skopiował pomysł Boga, tworząc obok rządu religie.  Dzisiaj wydawać by się mogło że jest rozdział między państwem a religią, jednak to jedynie pozory, wszelkie tropy wskazują na to że władza światowa jest obecnie w rękach Watykanu, a ponowne połączenie dwóch nierozłącznych „biegunów”, religii i rządu nastąpić ma w czasie ustanowienia NWO.

 

Nauka przejęła rolę magii w dawnych czasach, jest źródłem nowych poglądów na świat, ma stwarzać wrażenie postępu i tworzyć złudzenie odosobnienia człowieka w jego drodze życia. Wszelkie teorie o powstaniu świata, pochodzenia człowieka to zwyczajne wymysły nie poparte dowodami. Nie możemy być nawet pewni czy ziemia jest kulą, jest tam tyle dezinformacji i kłamstw. Naukowcy odgrywają ogromną rolę w zwodzeniu ludzi. Wmawiają nam że żyjemy w świecie rządzonym przez przypadek i ślepy los. Podczas gdy jest na odwrót, żyjemy w dokładnie skonstruowanym świecie i zaprojektowanym. Co ciekawe dotyczy się to nawet ich szatańskiego systemu.

 

Sztuka jest sposobem wyrażania wizji przez istoty duchowe buntownicze, bardzo często używają artystów do prezentowania swoich chorych pomysłów. Rzeźba czy malarstwo obecnie przechodzi stadium tak zwane abstrakcji artystycznej, czyli magiczne przekazy osoby które oglądają różne wzory i obiekty na płótnie ulegają „oczarowaniu”, doznań pozazmysłowych. Magia  i sztuka co raz częściej jest mieszana, czasem nie jesteśmy pewni czy jest to jeszcze sztuka czy już magia. Sztuka również powiązana jest z nauką, wielu artystów było za razem wynalazcami, to dowodzi jednego źródła ich „natchnienia”, są to oczywiście demony. Wszystkie te elementy służą do demoralizacji ludzi, demoralizacja jest stanem umysłu i skutkiem ubocznym  sztuki, oraz starych systemów religijnych. Co ciekawe tematem przewodnim artystów są często zagadnienia ze świata pogańskiego.

Wszystkie omówione wyżej elementy składają się na SYSTEM KONTROLI, jest to pułapka dla naszego wolnego wyboru, jeśli wydostaniemy się z jednego elementu, trafiamy zaraz pod drugi. Obrazisz się na kościół i Boga, nie ma problemu przechwyci cię ezoteryka, nauka, sztuka, a rząd staje się twoim właścicielem, powoli pozbywając cię godności. Sztuka pozbawi cię osobowości, stajesz się niewolnikiem będąc pozornie wolnym. W takich okolicznościach wyzwolenie się człowieka bez pomocy Boga jest niemożliwe. Wolna wola jako dar od boga jest co dzień wystawiana na próbę przez szatana, i trwa to nie przerwy od 7 000 lat. Stała się pułapką dla na. Każdy człowiek co dzień dokonuje wyborów, z których będzie rozliczony przez boga, gdy czas systemu szatana padnie z hukiem.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zaplanował nasz Stwórca uratować nas z tego fatalnego położenia, zapraszam do przeczytania artykułu w tym linku:

 Poznaj plan Boga

C.D.N.

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s